Fontos előrelépés a hosszú távú ökológiai kutató-állomások fejlesztésében az Európai Kutatási Infrastruktúra (ESFRI) keretében

2018. szeptember 11-én mutatták be ünnepélyes keretek között, EU Elnökségi szervezésében az új Európai Kutatási Útitervet (2018 ESFRI Roadmap on Large Scale Research Infrastructures, http://roadmap2018.esfri.eu/) Bécsben. Az Útiterv megnevezi az Európában prioritásként kezelendő infrastruktúrákat, melyek között az eLTER is szerepel (Integrated European Long-Term Ecosystem, Critical Zone & Socio-Ecological Research Infrastructure). Ez jelentős előrelépés az ökológiával, szocio-ökológiával foglalkozó kutatók számára, mivel kijelöli a fejlesztés kereteit és az eLTER kutatási infrastruktúra (KI) hivatalos kiépítésének lehetőségét. Az eLTER KI folyamatosan finanszírozott, megfelelően irányított infrastruktúrát biztosít majd a terepei állomásoknak, melyek Európa fő környezeti zónáit képviselik. Az állomások adatai magas szintű kutatási hátteret biztosítanak az életfenntartó rendszerek hosszú-távú vizsgálatához, az ember és környezete kapcsolatainak megértéséhez. A KI a szolgáltatások széles skáláját fogja kínálni a felhasználók számára, úgymint műszerezett és szakemberrel ellátott állomások, hosszú-távú megfigyelési adatok, adat-szintetizáló és modellező rendszerek, oktatási csomagok. Számos döntés-támogató kiadványt és európai trend-elemzéseket is készítenek majd.
Az MTA Ökológiai Kutatóközpontja is érintett a fejlesztésben, mivel két szocio-ökológiai állomást (LTSER site) is üzemeltet már évtizedek óta, a Balaton LTSER-t (https://deims.org/30e906bb-7ed6-4fee-8ae9-539db55dfd35) és a KISKUN LTSER-t (https://deims.org/124f227a-787d-4378-bc29-aa94f29e1732), és a kutatások széles spektruma kötődik a területekhez. A közelmúltban megjelent Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útitervben is megjelenik a hosszú-távú ökológiai kutatások igénye (NKFHI 2018, 36. oldal). A következő lépés az előkészítő projektben való részvétel (Preparatory Phase Project, PPP). Magyar kutatók örömmel dolgoznak a projektben, és részvételüket nagyban segítené, ha kormányzati csatlakozási szándék fogalmazódna meg.

Török Katalin-Kertész Miklós
Fotó: Kísérletes klíma-szimulációs állomás a Kiskun LSTER Fejes-tanya melletti területén. (Török Katalin)