Összefogás energiatudományi és környezetvédelmi kérdésekben – az EASAC munkacsoportjainak találkozója az MTA Székházban

Fenntartható erdőgazdálkodás, a villamos energia tárolásának kérdései – e két téma köré szerveződött az EASAC energiatudománnyal és környezetvédelemmel foglalkozó vezető testületeinek az MTA Székházában rendezett éves találkozója. A korábban megjelent állásfoglalások megvitatása mellett a másik fő cél a különböző témaköröket vizsgáló munkacsoportok együttműködésének erősítése volt.
A munkacsoportok közös megbeszélését Lovász László, az MTA elnöke nyitotta meg. „A mai, információkkal elárasztott világban igyekeznünk kell hiteles és megbízható forrásként szolgálni mind a döntéshozók, mind a nagyközönség számára. Az EASAC munkájához hasonlóan további területeken – például a tantárgy-pedagógiai vagy a víztudományi program keretében – folytatunk átfogó kutatásokat, hogy minél megalapozottabb és összetettebb szakmai ajánlásokat tegyünk a döntéshozóknak” – mondta. Lovász László köszöntőjében hangsúlyozta a szervezet állásfoglalásainak jelentőségét, amelyeket az MTA is forrásként használ közleményeihez.
Tulassay Tivadar, az EASAC Tanácsának magyar tagja is hangsúlyozta az Akadémia aktív szerepvállalását a szervezetben: az EASAC vezető testületeiben és a jelentéseket készítő munkacsoportjaiban is rendszeresen vesznek részt magyar szakértők. A fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jelentés hazai vonatkozásait Aszalós Réka, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa ismertette. A 14 ország 19 szakértője által kidolgozott jelentés az Európai Bizottság döntéshozatali folyamatainak segítésére fogalmaz meg ajánlásokat a megfelelő erdőgazdálkodás kialakítására. A jelentés egyebek mellett szorgalmazza az erdők biodiverzitásának és ökoszisztéma-szolgáltatásainak erősítését, valamint hangsúlyozza, hogy az erdők biomasszája révén csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke.

A teljes cikk az mta.hu oldalon érhető el:
http://mta.hu/mta_hirei/osszefogas-energiatudomanyi-es-kornyezetvedelmi-...

A fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jelentés: https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forest...