Varga Anna PhD értekezésének nyilvános vitája

Dátum: 
2018-01-22, 11:30
Helyszín: 
Pécs, Ifjúság út 6. PTE TTK Kari Tanácsterem

A PTE TTK Doktori és Habilitációs Bizottsága, valamint a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt

Varga Anna: “A magyarországi fáslegelők, legelőerdők és az erdei legeltetés tájtörténeti, etnoökológiai és természetvédelmi szempontú vizsgálata” című PhD értekezésének nyilvános vitájára.
Az értekezés opponensei:
- Dr. Lengyel Szabolcs DSc, tudományos tanácsadó, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet, Tisza-kutató Osztály
- Dr. Máté Gábor, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Néprajz –Kulturális Antropológia Tanszék

Az értekezés megtekinthető a PTE TTK Biológiai Intézet Titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.