Lengyel Attila, PhD

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
lengyel.attila [at] okologia.mta.hu
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Kutatási témák:
1. Vegetációosztályozás
Különböző projektek résztvevőjeként vagy vezetőjeként nagy adatbázisokon alapuló, gyakran több országra kiterjedő elemzésekben próbáljuk lehatárolni és definiálni egy-egy tágabb vegetációtípus (pl. mezofil rétek, lösztölgyesek) alegységeit, növénytársulásait. Taxonómiai és jellegadatok alapján nyugvó osztályozásokkal is foglalkozunk.

2. Növényközösségek szerveződése különböző térléptékekben
A növényfajok együttélési mintázatainak magyarázatára törekszünk a taxonómiai információ, a funkcionális jellegek, a közösségszerveződési modellek és a közösségi ökológiai adatelemző módszerek segítségével. Mintaterületeink jórészt a Kiskunságban vannak, ahol különböző gyeptípusokon dolgozunk.

3. Az ökológiában használatos statisztikai eljárások tesztelése és fejlesztése
Elsősorban a vegetációosztályozáshoz kapcsolódóan javasoltam módszertani fejlesztéseket, amelyek többnyire valamilyen probléma ad hoc megoldásából nőttek ki általánosabb érvényű újítássá.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
vegetációtudomány, adatelemzés, biodiverzitás
Válogatott publikációk:

2018

Lengyel, Attila; Landucci, Flavia; Mucina, Ladislav; Tsakalos, James L.; Botta-Dukát, Zoltán (2018): Joint optimization of cluster number and abundance transformation for obtaining effective vegetation classifications Journal of Vegetation Science 29(2): 336-347.

2016

Lengyel Attila, Illyés Eszter, Bauer Norbert, Csiky János, Király Gergely, Purger Dragica, Botta-Dukát Zoltán (2016): Classification and syntaxonomical revision of mesic and semi-dry grasslands in Hungary Preslia 88(2): pp. 201–228.

2015

Lengyel A, Podani J (2015): Assessing the relative importance of methodological decisions in classifications of vegetation data Journal of Vegetation Science 26: 804–815.

2012

Lengyel A, Csiky J, Botta-Dukát Z (2012): How do locally infrequent species influence numerical classification? A simulation study Community Ecology 13(1): 64-71

2011

Lengyel, A., Chytrý, M., Tichý, L. (2011): Heterogeneity‐constrained random resampling of phytosociological databases Journal of Vegetation Science 22(1): 175-183.