Kutatók

Név Kutatási téma
Mérő Thomas Oliver, PhD
tudományos munkatárs
konzerváció ökológa, gyeprekonstrukció, természetvédelmi kezelések, madarak, kisemlősok, vizes élőhelyek, nádirigó Acrocephalus arundinaceus
Mester Béla, PhD
tudományos munkatárs
Restaurációs ökológia, természetvédelmi biológia, herpetológia
Mojzes Andrea, PhD
tudományos munkatárs
klímaváltozás, aszály, gyepek, növényi tulajdonságok, fenotípusos plasztikusság
Molnár Éva, PhD
tudományos segédmunkatárs
környezetanalitika, környezeti kockázatbecslés
Molnár Zsolt, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
etnobotanika, etnoökológia, hagyományos ökológiai tudás, magyarország vegetációjának térképezése (MÉTA), történelmi - és tájökológia
Nagy Gergely
tudományos segédmunkatárs
örvös légykapó, viselkedési variancia, madár ének
Németh Csaba, PhD
intézeti mérnök
Sorbus taxonómia, terepi felmérések, LIFE 4 Oak Forests projekt, mohaparazita gombák
Németh Kitti
tudományos segédmunkatárs
növényanatómia, növényökológia
Oborny Beáta, PhD
tudományos főmunkatárs
térbeli ökológiai modellezés, számítógépes szimulációk
Ódor Péter, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
erdőökológia, mohaökológia, erdei biodiverzitás, vegetáció dinamika, mikroklíma, korhadó faanyag
Öllerer Kinga, PhD
tudományos munkatárs
fáslegelő, legeltetés, tájtörténet, hagyományos tájhasználat, hagyományos ökológiai tudás, biodiverzitás
Ónodi Gábor, PhD (botanikus)
tudományos munkatárs
homoki erdőssztyepp, Kiskunság, tűz, aszály, bolygatás, növényközösség
Ónodi Gábor, PhD (harkályfélék kutatása)
tudományos segédmunkatárs
harkályfélék, élőhely használat, inváziós fafajok, természetvédelem.
Pálffy Károly PhD
tudományos munkatárs
fitoplankton, funkcionális diverzitás, áramlási citometria
Pallér-Kapusi Felícia
tudományos segédmunkatárs
funkcionális jellegek, magterjedés, invázió
Pásztor Erzsébet, PhD
tudományos főmunkatárs
evolúciós ökológia, koegzisztencia elmélet, diverzifikáció, egységes elméletépítés
PEREIRA, Juliana
PhD hallgató (külsős)
ökológiai hálózatok, élőhely fragmentáció, védett területek tervezése, táplálék hálózatok
Szabó Péter, PhD
tudományos főmunkatárs
elméleti ökológia, evolúció, koegzisztencia, gépi tanulás

Oldalak