Kutatók

Név Kutatási téma
Takács Anita
tudományos segédmunkatárs
vízkémia, üledékkémia, mikroműanyag
Takács Péter
tudományos főmunkatárs
Tanács Eszter
tudományos munkatárs
Tinya Flóra
tudományos munkatárs
Török Edina
tudományos munkatárs
biodiverzitás, kétszárnyúak, pollináció, táplálékhálózat
Török Katalin, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
növénycönológia, restaurációs ökológia, biodiverzitás monitorozás, kutatáspolitika, tudomány-döntéshozás határterülete
Török-Krasznai Enikő
tudományos munkatárs
fitoplankton ökológia
Tóth Mónika
tudományos munkatárs
Chironomidae, paleolimnológia, ökológia
Tóth Viktor PhD
tudományos főmunkatárs
ökofiziológia, hínár, nád, tápanyag, fény, kompetíció, változatosság
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
bevonatalkotó kovaalga, nagy folyó, környezeti változók
Ulicsni Viktor
tudományos segédmunkatárs
hagyományos ökológiai tudás, etnozoológia, etnotaxonómia, tudáskeletkezés, ember-állat konfliktusok
Várbíró Gábor
tudományos munkatárs
Varga Anna
tudományos segédmunkatárs
agrár-erdészeti rendszer, fáslegelő,legelőerdő, erdei legeltetés, vegetáció, tájtörténet, hagyományos ökológiai tudás
Varga Nóra
tudományos segédmunkatárs
Vári Ágnes
tudományos munkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Vásárhelyi Zsóka
tudományos segédmunkatárs
munkamegosztás, személyiségdiverzitás, többszintű szelekció
Végvári Zsolt
DKI igazgató
tudományos tanácsadó
Vehovszky Ágnes
tudományos főmunkatárs
Gerinctelen neurobiológia, neurotoxikológia, környezettoxikológia
Veres Katalin
tudományos segédmunkatárs
Vig-Milkovics Zsuzsa
tudományos munkatárs
evolúcióbiológia, élet eredete, prebiotikus evolúció, RNS világ
Vincze Orsolya, PhD
tudományos munkatárs
Ivar-specifikus életmenetek és fiziológia, vonulási viselkedés és kognitív evolúció.
Vitál Zoltán
tudományos munkatárs
halbiológia, hidroakusztika, halmorfometria
Vörös Lajos DSc
kutató professzor emeritus
Zachar István
tudományos munkatárs
prebiotika, evolúció, kulturális evolúció, tanulás
Záray Gyula, Prof.
tudományos tanácsadó
környezet kémia, környezeti analitika, plazmaspektroszkópia
Zimmermann Zita
tudományos segédmunkatárs
mikrocönológia, funkcionális ökológia, száraz gyepek ökológiája
Zlinszky András PhD
tudományos munkatárs
távérzékelés, szocio-hidrológia, természetvédelmi biológia, LIDAR, történelmi térképek, Natura 2000, biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások
Zsebők Sándor
tudományos munkatárs

Oldalak