Kutatók

Név Kutatási téma
Tóth Mónika
tudományos munkatárs
Chironomidae, paleolimnológia, ökológia
Tóth Viktor PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökofiziológia, hínár, nád, tápanyag, fény, kompetíció, változatosság
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
kovaalga, bevonat, nagy folyó
Tugyi Nóra
tudományos segédmunkatárs
sekély tavak, bakterioplankton, produkció
Ulicsni Viktor
tudományos segédmunkatárs
hagyományos ökológiai tudás, etnozoológia, etnotaxonómia, tudáskeletkezés, ember-állat konfliktusok
Várbíró Gábor PhD
tudományos munkatárs
Varga Anna
tudományos segédmunkatárs
agrár-erdészeti rendszer, fáslegelő,legelőerdő, erdei legeltetés, vegetáció, tájtörténet, hagyományos ökológiai tudás
Varga Nóra
tudományos segédmunkatárs
zuzmók, zuzmólakó gombák
Vári Ágnes
tudományos munkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Vásárhelyi Zsóka
tudományos segédmunkatárs
munkamegosztás, személyiségdiverzitás, többszintű szelekció
Végvári Zsolt
igazgató
tudományos főmunkatárs
Vehovszky Ágnes
tudományos főmunkatárs
Gerinctelen neurobiológia, elektrofiziológia, farmakológia, azonosított neuronok, neurotranszmitter receptorok, neurotoxikológia, cianobakteriális neurotoxinok
Veres Katalin
tudományos segédmunkatárs
zuzmók, ökofiziológia, taxonómia, biodiverzitás, zuzmókémia, ökológia, mikroklíma
Vitál Zoltán
tudományos munkatárs
halbiológia, hidroakusztika, halmorfometria
Vörös Lajos DSc
kutató professzor emeritus
Zachar István
tudományos munkatárs
prebiotika, evolúció, kulturális evolúció, tanulás
Záray Gyula, Prof.
tudományos tanácsadó
környezet kémia, környezeti analitika, plazmaspektroszkópia
Zimmermann Zita
tudományos segédmunkatárs
mikrocönológia, funkcionális ökológia, száraz gyepek ökológiája
Zlinszky András PhD
tudományos munkatárs
távérzékelés, szocio-hidrológia, természetvédelmi biológia, LIDAR, történelmi térképek, Natura 2000, biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások
Zölei Anikó
mérnök-biológus

Oldalak