Kutatók

Név Kutatási téma
Molnár Zsolt, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Ethnogeobotany, ethnoecology, traditional ecological knowledge related to vegetation and habitats - Actual vegetation mapping of the territory of Hungary (MÉTA) - Historical landscape ecology
Németh Csaba
tudományos segédmunkatárs
Mohaflorisztika, mohatérképezés. Briomikológia, mohaparazita mikrogombák kutatása.
Németh Kitti
PhD hallgató (külsős)
Növényanatómia, növényökológia
Ódor Péter, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
erdőökológia, mohaökológia, erdei biodiverzitás, vegetáció dinamika, mikroklíma, korhadó faanyag
Öllerer Kinga
tudományos munkatárs
fáslegelő, legeltetés, tájtörténet, hagyományos ökológiai tudás, biodiverzitás
Ónodi Gábor (botanikus)
tudományos munkatárs
Bolygatás, erdőssztyepp, tűz, aszály, terepi távérzékelés, terepkísérlet, monitorozás
Ónodi Gábor (harkályfélék kutatása)
tudományos segédmunkatárs
Harkályfélék, élőhely használat, inváziós fafajok, természetvédelem.
Óvári Mihály, PhD
tudományos főmunkatárs
Pálffy Károly
tudományos munkatárs
fitoplankton, funkcionális diverzitás, áramlási citometria
Pallér-Kapusi Felícia
tudományos segédmunkatárs
Pásztor Erzsébet
tudományos főmunkatárs
Paulovits Gábor
tudományos főmunkatárs
hal-ökológia, populációdinamika, invazív fajok
PEREIRA, Juliana
PhD hallgató (külsős)
Ecological networks, habitat connectivity, design of protected areas, food webs
Dr. Pirger Zsolt
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Póda Csenge
tudományos segédmunkatárs
Preiszner Bálint
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia; madárvonulás;
Rédei Tamás
tudományos munkatárs
Rózsa Lajos
tudományos tanácsadó
Evolúció, ökológia és viselkedés gazda-parazita rendszerekben
Sály Péter (PhD)
tudományos munkatárs
halökológia, statisztikai adatelemzés
Scheuring István
tudományos tanácsadó
Evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, humán evolúció elméleti kérdései
Schmera Dénes
tudományos főmunkatárs
közösségi ökológia, természetvédelmi biológia, vízi ökológia
Serfőző Zoltán, PhD
tudományos főmunkatárs
nitrogén-monoxid, Gastropoda idegrendszer, kondíció biomarkerek, biológiai online monitoring
Soltész Zoltán
tudományos segédmunkatárs
Diptera, kétszárnyúak, Ökoszisztéma-szolgáltatások, pollináció, biológiai védekezés
Somay László
tudományos segédmunkatárs
Specziár András
tudományos főmunkatárs
Halökológia, halak tápláléka, természetes vízi halgazdálkodás
Szabó Gábor
tudományos segédmunkatárs
mikrocönológia, funkcionális ökológia, száraz gyepek ökológiája
Szabolcs István Márton
tudományos segédmunkatárs
természetvédelmi biológia, herpetológia
Szakály Ágnes
PhD hallgató (külsős)
Növényökológia, növényanatómia, tájtörténet
Szalóky Zoltán
tudományos segédmunkatárs
Számadó Szabolcs
tudományos főmunkatárs
Számadó Szabolcs
tudományos főmunkatárs
evolution and maintenance human cooperation, early evolution of human language
Szántó András
tudományos segédmunkatárs
evolúció, mesterséges intelligencia, nyelvi és fogalmi feldolgozás
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia
Szegő Dóra
tudományos segédmunkatárs
Szekeres József
tudományos segédmunkatárs
makroszkopikus gerinctelenek, nagy folyók, faunisztika, biológiai vízminősítés, természetvédelem, invazív fajok
Szepesváry Csaba
volt munkatárs ("alumni")
Szigeti Viktor
tudományos segédmunkatárs
növény-beporzó kapcsolatok, tér és időbeli változások, invazív fajok, természetvédelmi és funkcionális ökológia
Szilágyi András
tudományos főmunkatárs
elméleti biológia, elméleti ökológia, evolúcióbiológia
Szilágyiné Móréh Ágnes
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózatok dinamikai modellezése; invázió, túlhalászat modellezése
Szitár Katalin
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, invázió, regeneráció, tájelemzés, homoki gyepek
Szivák Ildikó
tudományos munkatárs
vízi makrogerinctelenek, ökológia, filogenetika
Takács Anita
tudományos segédmunkatárs
Takács Péter
tudományos főmunkatárs
Tanács Eszter
tudományos munkatárs
ökoszisztéma szolgáltatás térképezés, erdőszerkezet, távérzékelés
Tinya Flóra
tudományos munkatárs
erdőökológia, aljnövényzet, felújulás, fényviszonyok, mintázatelemzés
Török Edina
tudományos munkatárs
biodiverzitás, kétszárnyúak, pollináció, táplálékhálózat
Török Katalin, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
növénycönológia, restaurációs ökológia, biodiverzitás monitorozás, kutatáspolitika
Tóth Mónika
tudományos munkatárs
Chironomidae, paleolimnológia, ökológia
Tóth Viktor
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökofiziológia, hínár, nád, tápanyag, fény, kompetíció, változatosság
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
kovaalga, bevonat, nagy folyó

Oldalak