Kutatók

Név Kutatási téma
Lunk Gergely
tudományos gyűjteményvezető
Sziklakerti és évelő növények. Botanikai hagymás-gumós növények. Hazai védett és veszélyeztetett növényfajok ex-situ megőrzése.
Maász Gábor
tudományos munkatárs
Neurokémia, Környezetanalitika, Proteomika, Tömegspektrometria
Málnás Kristóf András, PhD
tudományos munkatárs
makroszkopikus vízi gerinctelenek, faunisztika, biológiai vízminősítés, természetvédelem
Mázsa Katalin
tudományos menedzser
kutatásmenedzsment, tudománykommunikáció, erdőrezervátum kutatás, erdőökológia, monitorozás,
Mérő Thomas Oliver, PhD
tudományos munkatárs
konzerváció ökológa, gyeprekonstrukció, természetvédelmi kezelések, madarak, kisemlősok, vizes élőhelyek, nádirigó Acrocephalus arundinaceus
Mester Béla
tudományos munkatárs
Restaurációs ökológia, természetvédelmi biológia, herpetológia
Mojzes Andrea
tudományos munkatárs
Mokos Judit
tudományos munkatárs
emberi viselkedés evolúció, kooperáció, altruizmus, biostatisztika, adatelemzés
Molnár Éva
tudományos segédmunkatárs
Molnár Zsolt, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Ethnobotany, ethnoecology, traditional ecological knowledge related to vegetation and habitats - Actual vegetation mapping of the territory of Hungary (MÉTA) - Historical landscape ecology
Nagy Gergely
tudományos segédmunkatárs
Németh Csaba
intézeti mérnök
Németh Kitti
tudományos segédmunkatárs
Növényanatómia, növényökológia
Oborny Beáta
tudományos főmunkatárs
Térbeli ökológiai modellezés, számítógépes szimulációk
Ódor Péter, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
erdőökológia, mohaökológia, erdei biodiverzitás, vegetáció dinamika, mikroklíma, korhadó faanyag
Öllerer Kinga
tudományos munkatárs
fáslegelő, legeltetés, tájtörténet, hagyományos tájhasználat, hagyományos ökológiai tudás, biodiverzitás
Ónodi Gábor (botanikus)
tudományos munkatárs
Ónodi Gábor (harkályfélék kutatása)
tudományos segédmunkatárs
Harkályfélék, élőhely használat, inváziós fafajok, természetvédelem.
Óvári Mihály
tudományos főmunkatárs
szervetlen nyomszennyezők, induktív csatolású plazma-tömegspektrometria, röntgenfluoreszcens spektromteria, mikrohullámú savas roncsolás
Pálffy Károly PhD
tudományos munkatárs
fitoplankton, funkcionális diverzitás, áramlási citometria
Pallér-Kapusi Felícia
tudományos segédmunkatárs
funkcionális jellegek, magterjedés, invázió
Pásztor Erzsébet
tudományos főmunkatárs
az elmélet-alapú ökológia fejlesztése, az ökológia és az evolúcióbiológia alapelveken alapuló egyesítése, a diverzifikáció (fajképződés) ökológiai feltételei, a populációreguláció összekötése az organizmus szintű folyamatokkal
Paulovits Gábor
tudományos főmunkatárs
hal-ökológia, populációdinamika, invazív fajok
PEREIRA, Juliana
PhD hallgató (külsős)
Ecological networks, habitat connectivity, design of protected areas, food webs
Pirger Zsolt
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Piross Imre Sándor
tudományos segédmunkatárs
Táplálékhálózatok, ökológiai hálózatok
Preiszner Bálint
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia; madárvonulás;
Rédei Tamás
tudományos munkatárs
Riho Marja
tudományos munkatárs
Rózsa Lajos
tudományos tanácsadó
evolúcióbiológia, ökológia, viselkedésbiológia, élősködés, patogének, paraziták, Darwini orvoslás, biohadviselés
Sály Péter PhD
tudományos munkatárs
halökológia, statisztikai adatelemzés, R programozás
Scheuring István
tudományos tanácsadó
Evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, humán evolúció elméleti kérdései, mikrobiom dinamika
Schmera Dénes
tudományos főmunkatárs
közösségi ökológia, természetvédelmi biológia, vízi ökológia
Serfőző Zoltán, PhD
tudományos főmunkatárs
nitrogén-monoxid, Gastropoda idegrendszer, kondíció biomarkerek, testösszetétel
Soltész Zoltán
tudományos munkatárs
Diptera, kétszárnyúak, Ökoszisztéma-szolgáltatások, pollináció, biológiai védekezés
Somay László
tudományos segédmunkatárs
Somodi Imelda
tudományos munkatárs
Specziár András
tudományos főmunkatárs
hallállományok ökológiája, halak táplálkozás ökológiája, árvaszúnyogok közösség ökológiája
Szabó-Tugyi Nóra
tudományos segédmunkatárs
sekély tavak, mikrobiális hurok, bakterioplankton produkció
Szabolcs Márton
tudományos segédmunkatárs
Számadó Szabolcs
tudományos főmunkatárs
evolution and maintenance human cooperation, early evolution of human language
Számadó Szabolcs
tudományos főmunkatárs
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
főigazgató
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia
Szekeres József
tudományos segédmunkatárs
makroszkopikus gerinctelenek, nagy folyók, faunisztika, biológiai vízminősítés, természetvédelem, invazív fajok
Szigeti Viktor
tudományos munkatárs
növény-beporzó kapcsolatok, tér és időbeli változások, invazív fajok, természetvédelmi és funkcionális ökológia
Szilágyi András
tudományos főmunkatárs
elméleti biológia, elméleti ökológia, evolúcióbiológia
Szilágyiné Móréh Ágnes
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózatok dinamikai modellezése; invázió, túlhalászat modellezése
Szitár Katalin
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, invázió, regeneráció, tájelemzés, homoki gyepek
Szivák Ildikó
tudományos munkatárs
vízi makrogerinctelenek, ökológia, filogenetika
Szöllősi Gergely
tudományos főmunkatárs
genomikus törzsfa-rekonstrukciók, molekuláris filogenetika

Oldalak