Kutatók

Név Kutatási téma
Óvári Mihály, PhD
tudományos főmunkatárs
Pálffy Károly
tudományos munkatárs
fitoplankton, funkcionális diverzitás, áramlási citometria
Pásztor Erzsébet
tudományos főmunkatárs
Paulovits Gábor
tudományos főmunkatárs
hal-ökológia, populációdinamika, invazív fajok
Juliana PEREIRA
tudományos segédmunkatárs
Ecological networks, habitat connectivity, design of protected areas, food webs
Dr. Pirger Zsolt
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Preiszner Bálint
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia; madárvonulás;
Rédei Tamás
tudományos munkatárs
Rózsa Lajos
tudományos tanácsadó
Evolúció, ökológia és viselkedés gazda-parazita rendszerekben
Scheuring István
tudományos tanácsadó
Evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, humán evolúció elméleti kérdései
Schmera Dénes
tudományos főmunkatárs
közösségi ökológia, természetvédelmi biológia, vízi ökológia
Serfőző Zoltán, PhD
tudományos főmunkatárs
nitrogén-monoxid, Gastropoda idegrendszer, kondíció biomarkerek, biológiai online monitoring
Soltész Zoltán
tudományos segédmunkatárs
Diptera, kétszárnyúak, Ökoszisztéma-szolgáltatások, pollináció, biológiai védekezés
Somay László
tudományos segédmunkatárs
Specziár András
tudományos főmunkatárs
Halökológia, halak tápláléka, természetes vízi halgazdálkodás
Szabó Gábor
tudományos segédmunkatárs
mikrocönológia, funkcionális ökológia, száraz gyepek ökológiája
Szabolcs István Márton
tudományos segédmunkatárs
természetvédelmi biológia, herpetológia
Szakály Ágnes
PhD hallgató (külsős)
Növényökológia, növényanatómia, tájtörténet
Szalóky Zoltán
tudományos segédmunkatárs
Szántó András
tudományos segédmunkatárs
evolúció, mesterséges intelligencia, nyelvi és fogalmi feldolgozás
Szarkándi János Gergő
tudományos segédmunkatárs
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia
Szegő Dóra
tudományos segédmunkatárs
Szekeres József
tudományos segédmunkatárs
makroszkopikus gerinctelenek, nagy folyók, faunisztika, biológiai vízminősítés, természetvédelem, invazív fajok
Szepesváry Csaba
volt munkatárs ("alumni")
Szigeti Viktor
tudományos segédmunkatárs
növény-beporzó kapcsolatok, tér és időbeli változások, invazív fajok, természetvédelmi és funkcionális ökológia
Szilágyi András
tudományos főmunkatárs
elméleti biológia, elméleti ökológia, evolúcióbiológia
Szilágyiné Móréh Ágnes
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózatok dinamikai modellezése; invázió, túlhalászat modellezése
Szitár Katalin
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, invázió, regeneráció, tájelemzés, homoki gyepek
Szivák Ildikó
tudományos munkatárs
vízi makrogerinctelenek, ökológia, filogenetika
Takács Anita
tudományos segédmunkatárs
Takács Péter
tudományos főmunkatárs
Tanács Eszter
tudományos munkatárs
ökoszisztéma szolgáltatás térképezés, erdőszerkezet, távérzékelés
Tinya Flóra
tudományos munkatárs
erdőökológia, aljnövényzet, felújulás, fényviszonyok, mintázatelemzés
Török Katalin, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
növénycönológia, restaurációs ökológia, biodiverzitás monitorozás, kutatáspolitika
Tóth Mónika
tudományos munkatárs
Chironomidae, paleolimnológia, ökológia
Tóth Viktor
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökofiziológia, hínár, nád, tápanyag, fény, kompetíció, változatosság
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
kovaalga, bevonat, nagy folyó
Tugyi Nóra
tudományos segédmunkatárs
sekély tavak, bakterioplankton, produkció
Ulicsni Viktor
tudományos munkatárs
Várbíró Gábor PhD
tudományos munkatárs
Varga Anna
tudományos segédmunkatárs
agrár-erdészeti rendszer, fáslegelő,legelőerdő, erdei legeltetés, vegetáció, tájtörténet, hagyományos ökológiai tudás
Varga Nóra
tudományos segédmunkatárs
zuzmók, zuzmólakó gombák
Vári Ágnes
tudományos munkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Vásárhelyi Zsóka
tudományos segédmunkatárs
munkamegosztás, személyiségdiverzitás, többszintű szelekció
Vehovszky Ágnes
tudományos főmunkatárs
Gerinctelen neurobiológia, elektrofiziológia, farmakológia, azonosított neuronok, neurotranszmitter receptorok, neurotoxikológia, cianobakteriális neurotoxinok
Veres Katalin
tudományos segédmunkatárs
zuzmók, ökofiziológia, taxonómia, biodiverzitás, zuzmókémia, ökológia, mikroklíma
Vitál Zoltán
tudományos munkatárs
halbiológia, hidroakusztika, halmorfometria
Vörös Lajos
kutató professzor emeritus
Weiperth András
tudományos segédmunkatárs
tízlábú rákok, halökológia, herpetológiai, konnektivitás, hosszú-távú változások, vonalas létesítmények, hatásvizsgálatok, ökológiai állapotértékelés

Oldalak