Kutatók

Név Kutatási téma
Földi Angéla
tudományos segédmunkatárs
fitobentosz, Pennales, állóvizek
Földvári Gábor
tudományos főmunkatárs
Frank Tamás
intézeti mérnök
LIFE4OakForests projekt, szakmai koordinálás, természetvédelmi erdőkezelés, monitoring
Fráter Erzsébet
tudományos gyűjteményvezető
Növényrendszertani gyűjtemény kezelése, Hagyományos és népi kultúrnövények (gyógy-, fűszer-, és konyhakerti növények) története, nevelése és felhasználása, Történeti kertek a Kárpát-medencében, Növények a Bibliában
Prof. G.-Tóth László, az MTA doktora
igazgató
tudományos tanácsadó
zooplankton populációdinamika, táplálkozásbiológia, anyagcsere, légzés, környezetszennyezés kérdései
Gál Blanka
tudományos segédmunkatárs
Gallé Róbert
tudományos főmunkatárs
Erdőssztyepp biodiverzitás, pókok ökológiája, tájszerkezet, kis élőhelyfoltok
Gallé-Szpisjak Nikolett
laboráns
Garay József
tudományos főmunkatárs
elméleti ökológia, evolúciós játékelmélet, populációgenetika
Grigorszky István
tudományos munkatárs
Győri János, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
neonikotinoidok, metabolit, ökotoxikológia, biomarker, acetilkolin, P2X receptorok
Halassy Melinda, PhD
tudományos főmunkatárs
restaurációs ökológia, száraz gyepek, magbank, növényi tulajdonságok
Halász Krisztián
tudományos gyűjteményvezető
üvegházi gyűjtemények
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Hubai András
tudományos segédmunkatárs
Ittzés Dóra
programozó informatikus
honlapfejlesztés, informatika, drupal
Jakó Éena
tudományos főmunkatárs
Jordán Ferenc
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Biológiai hálózatok
Kalóczkai Ágnes
tudományos segédmunkatárs
Ökoszisztéma szolgáltatások, környezeti és természetvédelmi konfliktusok
Kériné Borsodi Andrea, habil. PhD
tudományos főmunkatárs
Kertész Miklós
tudományos főmunkatárs
Kiss Anita
tudományos főmunkatárs
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
fitoplankton, Centrales taxonómia
Kiss Márton
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Kiss Tibor
kutató professzor emeritus
Korányi Dávid
tudományos segédmunkatárs
biodiverzitás, ízeltlábúak, urbanizáció, tájszerkezet
Kósa Géza címzetes egyetemi docens
osztályvezető
tudományos gyűjteményvezető
Osztályvezető, dendrológus, kertészbotanikus, a dendrológiai gyűjtemény kurátora.
Kovács Attila
tudományos munkatárs
alga ökofiziológia, vírus ökológia, algatörzs izolálás, fotobioreaktor technológia
Kovács Bence
tudományos segédmunkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, mikroklíma, holtfa, GIS
Kovács-Hostyánszki Anikó
tudományos munkatárs
kutatás, pollináció, vadméhek, koordináció
Kövendi-Jakó Anna
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, homoki gyepek, magökológia, magbank, moha propagulum bank
Král Adrienn
tudományos segédmunkatárs
Krasznai Eszter
tudományos segédmunkatárs
Kriska György habil. PhD
tudományos főmunkatárs
édesvízi gerinctelenek, vizuális ökológia, polarizáció látás, ökológiai csapdák
Kröel-Dulay György
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
klímaváltozás, tájhasználatváltozás, vegetációdinamika, homoki gyepek, Kiskunság, terepkísérletek
Kröpfl Krisztina Judit
tudományos segédmunkatárs
Kun Ádám
tudományos főmunkatárs
Kuslits Béla
kutatási szakértő
ökoszisztéma szolgáltatás, EcoKarst, társadalomtudomány
Lelleiné Kovács Eszter, PhD
tudományos munkatárs
talajlégzés, ökoszisztéma légzés, klímaváltozás, szénforgalom modellezése és térképezése, térinformatikai módszerek, ökoszisztéma szolgáltatások
Lengyel Attila
tudományos munkatárs
növénytársulástan, biogeográfia, adatelemzés, biodiverzitás
Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
biogeográfia, biodiverzitási mintázatok, gyepek, madarak, szikesek, szisztematikus konzervációs tervezés, térbeli ökológia
Löki Viktor
tudományos segédmunkatárs
Lovas-Kiss Ádám
tudományos segédmunkatárs
Növények terjedése, Vízimadarak általi magterjesztés, Mohaállatok (Bryozoa), Szivacsok (Porifera)
Lukács Balázs András PhD
tudományos főmunkatárs
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás
Lunk Gergely
tudományos gyűjteményvezető
Sziklakerti és évelő növények. Botanikai hagymás-gumós növények. Hazai védett és veszélyeztetett növényfajok ex-situ megőrzése.
Maász Gábor, Pharm. D.
tudományos munkatárs
Neurokémia, Neuropeptidek, Proteomika, Tömegspektrometria
Mázsa Katalin
tudományos menedzser
kutatásmenedzsment, tudománykommunikáció, erdőrezervátum kutatás, erdőökológia, monitorozás,
Mester Béla
tudományos segédmunkatárs
Herpetológia, restaurációs ökológia, természetvédelem
Mojzes Andrea
tudományos munkatárs
klímaváltozás, aszályok, gyepek, fenotípusos plasztikusság, növényi funkciós típusok, reproduktív fenológia, csírázás, anyai környezeti hatás, növényi ökofiziológiai válaszok
Molnár Éva
tudományos segédmunkatárs

Oldalak