Kutatók

Név Kutatási téma
Gál Blanka
tudományos segédmunkatárs
Garay József
tudományos főmunkatárs
elméleti ökológia, evolúciós játékelmélet, populációgenetika
Grigorszky István
tudományos munkatárs
Győri János, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
neonikotinoidok, metabolit, ökotoxikológia, biomarker, acetilkolin, P2X receptorok
Halassy Melinda, PhD
tudományos főmunkatárs
restaurációs ökológia, száraz gyepek, magbank, növényi tulajdonságok
Halász Krisztián
tudományos gyűjteményvezető
üvegházi gyűjtemények
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Hubai András
tudományos segédmunkatárs
Ittzés Dóra
programozó informatikus
honlapfejlesztés, informatika, drupal
Jordán Ferenc
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Biológiai hálózatok
Kalóczkai Ágnes
tudományos segédmunkatárs
Ökoszisztéma szolgáltatások, környezeti és természetvédelmi konfliktusok
Kardos Vivien
intézeti mérnök
Kériné Borsodi Andrea, habil. PhD
tudományos főmunkatárs
Kertész Miklós
tudományos főmunkatárs
Kiss Anita
tudományos főmunkatárs
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
fitoplankton, Centrales taxonómia
Kiss Márton
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Kiss Tibor
kutató professzor emeritus
Kósa Géza címzetes egyetemi docens
osztályvezető
tudományos gyűjteményvezető
Osztályvezető, dendrológus, kertészbotanikus, a dendrológiai gyűjtemény kurátora.
Kovács Attila
tudományos munkatárs
alga ökofiziológia, vírus ökológia, algatörzs izolálás, fotobioreaktor technológia
Kovács Bence
tudományos segédmunkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, mikroklíma, holtfa, GIS
Kovács-Hostyánszki Anikó
tudományos munkatárs
kutatás, pollináció, vadméhek, koordináció
Kövendi-Jakó Anna
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, homoki gyepek, magökológia, magbank, moha propagulum bank
Král Adrienn
tudományos segédmunkatárs
Krasznai Eszter
tudományos segédmunkatárs
Kriska György habil. PhD
tudományos főmunkatárs
édesvízi gerinctelenek, vizuális ökológia, polarizáció látás, ökológiai csapdák
Kröel-Dulay György
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
klímaváltozás, tájhasználatváltozás, vegetációdinamika, homoki gyepek, Kiskunság, terepkísérletek
Kröpfl Krisztina Judit
tudományos segédmunkatárs
Kun Ádám
tudományos főmunkatárs
Kuslits Béla
kutatási szakértő
ökoszisztéma szolgáltatás, EcoKarst, társadalomtudomány
Lelleiné Kovács Eszter, PhD
tudományos munkatárs
talajlégzés, ökoszisztéma légzés, klímaváltozás, szénforgalom modellezése és térképezése, térinformatikai módszerek, ökoszisztéma szolgáltatások
Lengyel Attila
tudományos munkatárs
növénytársulástan, biogeográfia, adatelemzés, biodiverzitás
Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
biogeográfia, biodiverzitási mintázatok, gyepek, madarak, szikesek, szisztematikus konzervációs tervezés, térbeli ökológia
Lhotsky Barbara
tudományos segédmunkatárs
klímaváltozás, kriptogám réteg hatása, növényi tulajdonságok, száraz gyepek ökológiája, társulásszerveződés
Lovas Sándor
tudományos segédmunkatárs
levelező PhD hallgató, Lymnaea, elektrofiziológia, endokrin diszruptorok
Lukács Balázs András PhD
tudományos főmunkatárs
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás
Lunk Gergely
tudományos gyűjteményvezető
Sziklakerti és évelő növények. Botanikai hagymás-gumós növények. Hazai védett és veszélyeztetett növényfajok ex-situ megőrzése.
Maász Gábor, Pharm. D.
tudományos munkatárs
Neurokémia, Neuropeptidek, Proteomika, Tömegspektrometria
Mázsa Katalin
tudományos menedzser
tudománykommunikáció, erdőrezervátum kutatás, erdőökológia, monitorozás, erdőtörténet, kutatásmenedzsment, lichenologia
Menczelesz Noémi
intézeti mérnök
kísérletes patakökológia
Mester Béla
tudományos segédmunkatárs
Herpetológia, restaurációs ökológia, természetvédelem
Mojzes Andrea
tudományos munkatárs
klímaváltozás, aszályok, gyepek, fenotípusos plasztikusság, növényi funkciós típusok, reproduktív fenológia, csírázás, anyai környezeti hatás, növényi ökofiziológiai válaszok
Molnár Éva
tudományos segédmunkatárs
Molnár Zsolt, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Ethnogeobotany, ethnoecology, traditional ecological knowledge related to vegetation and habitats - Actual vegetation mapping of the territory of Hungary (MÉTA) - Historical landscape ecology
Németh Csaba
tudományos segédmunkatárs
Mohaflorisztika, mohatérképezés. Briomikológia, mohaparazita mikrogombák kutatása.
Németh Kitti
PhD hallgató (külsős)
Növényanatómia, növényökológia
Ódor Péter, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
erdőökológia, mohaökológia, erdei biodiverzitás, vegetáció dinamika, mikroklíma, korhadó faanyag
Öllerer Kinga
tudományos munkatárs
fáslegelő, legeltetés, tájtörténet, hagyományos ökológiai tudás, biodiverzitás
Ónodi Gábor (botanikus)
tudományos munkatárs
Bolygatás, erdőssztyepp, tűz, aszály, terepi távérzékelés, terepkísérlet, monitorozás
Ónodi Gábor (harkályfélék kutatása)
tudományos segédmunkatárs
Harkályfélék, élőhely használat, inváziós fafajok, természetvédelem.

Oldalak