Kutatók

Név Kutatási téma
Földvári Gábor
tudományos főmunkatárs
Járványtan, parazitológia, kórokozó ökológia, újonnan felbukkanó kórokozók, klímaváltozás, kullancsok, kullancsok által terjesztett kórokozók
Frank Tamás
intézeti mérnök
LIFE4OakForests projekt, szakmai koordinálás, természetvédelmi erdőkezelés, monitoring
Fráter Erzsébet
tudományos gyűjteményvezető
Növényrendszertani gyűjtemény kezelése, Hagyományos és népi kultúrnövények (gyógy-, fűszer-, és konyhakerti növények) története, nevelése és felhasználása, Történeti kertek a Kárpát-medencében, Növények a Bibliában
Futó Bálint
tudományos segédmunkatárs
evolúció és tanulás, darwini dinamika, mesterséges neurális hálózat
Prof. G.-Tóth László, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
zooplankton populációdinamika, táplálkozásbiológia, anyagcsere, légzés, környezetszennyezés kérdései
Gál Blanka
tudományos segédmunkatárs
vízi makrogerinctelenek, vízi ökológia, természetvédelmi biológia
Gallé Róbert
tudományos főmunkatárs
Garamszegi László Zsolt
ÖBI igazgató
tudományos tanácsadó
Garay József
tudományos főmunkatárs
elméleti ökológia, evolúciós játékelmélet, populációgenetika
Győri János
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
neonikotinoidok, metabolit, ökotoxikológia, biomarker, acetilkolin, P2X receptorok
Halassy Melinda, PhD
tudományos főmunkatárs
restaurációs ökológia, száraz gyepek, magbank, növényi tulajdonságok
Halász Krisztián
tudományos gyűjteményvezető
üvegházi gyűjtemények
Hamer, Andrew
tudományos munkatárs
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Horváth Réka
tudományos segédmunkatárs
kémiai érzékelés, érző-motoros rendszerek, gerinctelen neurobiológia, adaptáció, magatartás, kémiai ökológia
Hubai András
tudományos segédmunkatárs
élet keletkezése, önszerveződés, információ, tanulás
Ittzés Dóra
programozó informatikus
Jablonszky Mónika
tudományos segédmunkatárs
Jordán Ferenc
BLI igazgató
tudományos tanácsadó
Kardos Vivien
tudományos segédmunkatárs
ecology, limnology, zooplankton, diel vertical migration
Kériné Borsodi Andrea
tudományos főmunkatárs
mikrobiális ökológia; környezeti mikrobiológia; bakteriális taxonómia; extremofilek
Kertész Miklós
tudományos főmunkatárs
Kiss Anita
intézeti mérnök
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
fitoplankton, Centrales taxonómia
Kiss Márton
tudományos segédmunkatárs
városi zöldfelületek, ökoszisztéma szolgáltatások
Kiss Tibor
kutató professzor emeritus
Koleszár Gergő
tudományos segédmunkatárs
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás
Könnyű Balázs
tudományos munkatárs
model, korai evolúcio, MCRS
Korányi Dávid
tudományos segédmunkatárs
biodiverzitás, ízeltlábúak, urbanizáció, tájszerkezet
Kósa Géza címzetes egyetemi docens
osztályvezető
tudományos gyűjteményvezető
Osztályvezető, dendrológus, kertészbotanikus, a dendrológiai gyűjtemény kurátora.
Kovács Attila PhD
tudományos munkatárs
alga ökofiziológia, vírus ökológia, algatörzs izolálás, fotobioreaktor technológia
Kovács Bence
tudományos segédmunkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, mikroklíma, holtfa, GIS
Kovács Viktor
tudományos munkatárs
Kovács-Hostyánszki Anikó
tudományos főmunkatárs
Kövendi-Jakó Anna
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, városi-ipari gyeprestauráció, homoki gyepek, magökológia, magbank, moha propagulum bank
Král Adrienn
tudományos segédmunkatárs
együttműködés evolúciója, humán kooperációs kísérletek
Krasznai-Kun Eszter
tudományos segédmunkatárs
Krett Gergely
tudományos munkatárs
Kriska György
tudományos főmunkatárs
édesvízi gerinctelenek, vizuális ökológia, polarizáció látás, ökológiai csapdák
Kröel-Dulay György
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
klímaváltozás, tájhasználatváltozás, vegetációdinamika, homoki gyepek, Kiskunság, terepkísérletek
Kröpfl Krisztina Judit
tudományos segédmunkatárs
ICP-MS, elemtartalom, analitikai kémia
Kun Ádám
tudományos főmunkatárs
élet keletkezése, együttműködés evolúciója, elméleti ökológia, RNS világ, térbeli ökológia, tájökológia, térben explicit modellek, klonális növények
Lakatos Tamás
tudományos segédmunkatárs
szociális-ökológia, biodiverzitás, agroökológia, fenntarthatóság, urbanizáció, ornitológia, élőhely-fragmentáció
Lelleiné Kovács Eszter
tudományos munkatárs
talajlégzés, ökoszisztéma légzés, klímaváltozás, szénforgalom modellezése és térképezése, térinformatikai módszerek, ökoszisztéma szolgáltatások
Lengyel Attila
tudományos munkatárs
növénytársulástan, biogeográfia, adatelemzés, biodiverzitás
Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
biogeográfia, biodiverzitási mintázatok, gyepek, madarak, szikesek, szisztematikus konzervációs tervezés, térbeli ökológia
Löki Viktor
tudományos segédmunkatárs
Lovas-Kiss Ádám
tudományos segédmunkatárs
Növények terjedése, Vízimadarak általi magterjesztés, Mohaállatok (Bryozoa), Szivacsok (Porifera)
Lukács Balázs András PhD
tudományos főmunkatárs
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás
Lunk Gergely
tudományos gyűjteményvezető
Sziklakerti és évelő növények. Botanikai hagymás-gumós növények. Hazai védett és veszélyeztetett növényfajok ex-situ megőrzése.

Oldalak