Kutatók

Névcsökkenő sorrend Kutatási téma
Abonyi András
tudományos munkatárs
fitoplankton ökológia, közösségökológia, funkcionális diverzitás, biodiverzitás-ökoszisztéma működés (BEF) kapcsolata fitoplanktonra
Prof. Ács Éva, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitobentosz, algák, ökológiai állapotértékelés, kovaalga taxonómia
Anda Dóra
tudományos segédmunkatárs
Apari Péter
tudományos segédmunkatárs
Arany Ildikó
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Aszalós Réka
tudományos munkatárs
erdőökológia, ökoszisztéma szolgáltatások modellezése
Bácsiné Béres Viktória
tudományos munkatárs
Fitobenton, funkcionális diverzitás
Báldi András, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Ökoszisztéma szolgáltatások (beporzás, biológiai védekezés, lebontás). A legeltetés és a gazdálkodás hatása a gyepek és agrár területek élővilágára. Mezőgazdálkodás és biodiverzitás kapcsolatának vizsgálata. Tudomány és szakpolitika kapcsolata.
Balogh Csilla
csoportvezető
tudományos munkatárs
makroszkópikus vízi gerinctelenek, inváziós fajok, monitoring, biodiverzitás, haltáplálék szervezetek
Barabás Sándor
tudományos munkatárs
Bartha Sándor, PhD
csoportvezető
tudományos tanácsadó
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Batáry Péter
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Szegélyhatás, Fajgazdag gyepek kezelése, Agrár-környezetvédelmi programok biológiai hatékonysága, Biogazdálkodás, Ültetett virágsávok, mint agrár-környezetvédelmi programok, Füves élőhelyek fragmentációja, Sövények ökológiája, Urbanizáció hatásai
Bede-Fazekas Ákos
tudományos munkatárs
klímaváltozás, potenciális vegetáció, dísznövény, ökológiai modellezés, R, programozás
Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Bereczki Krisztina
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma-szolgáltatás, hernyópredáció, szegélyhatás
Bernát Gábor PhD
tudományos főmunkatárs
Biró Bernadett
együttműködő kutató (külsős)
zuzmók, zuzmókémia
Biró Marianna
tudományos munkatárs
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek 200 éves csökkenése
Bíró Péter
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, halak, Balaton
Blix Katalin
tudományos munkatárs
Boda Pál, PhD
tudományos munkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Bohus Attila
tudományos segédmunkatárs
vízi makrogerinctelenek, jelleg-alapú vizsgálatok
Bolgovics Ágnes
tudományos segédmunkatárs
hidrobiológia, bentonikus kovaalga
Bölöni János
tudományos munkatárs
Borics Gábor, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Boros Emil PhD
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, zoológia, konzervációbiológia
Boros Gergely
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Boros Gergely
tudományos munkatárs
ökoszisztéma-szolgáltatások, zoológia, taxonómia
Boross Nóra Judit
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia, halökológia, ökofiziológia
Borza Péter
tudományos munkatárs
makrozoobentosz, invázióbiológia, Amphipoda, Mysida, Isopoda
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
főigazgató-helyettes
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Boza Gergely
tudományos munkatárs
Bozóki Tamás
tudományos segédmunkatárs
makroszkopikus gerinctelenek, hidrobiológia
Buczkó Krisztina
tudományos főmunkatárs
Paleolimnológia, A Kárpátok tavai, lápjai, diatóma taxonómia, kvantitatív rekonstukció, oligotróf élőhelyek algái
Csecserits Anikó
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Czárán Tamás
tudományos tanácsadó
Czégel Dániel
tudományos segédmunkatárs
Czeglédi István
tudományos munkatárs
halegyüttesek szerveződése, inváziós fajok kutatása
Demeter László
tudományos segédmunkatárs
Pannon régió, keményfaliget erdők, szerkezet és dinamika, erdőtörténet, erdei és mocsár legeltetés, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás
Dobosy Péter, PhD
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos segédmunkatárs
algológia, dunai fitoplankton, ökológia, morfológia, genetika
Egri Ádám PhD
tudományos munkatárs
Elekes Károly, az MTA Doktora
kutató professzor emeritus
neurobiológia
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés
Engloner Attila, PhD
tudományos főmunkatárs
Erdős László
tudományos munkatárs
térbeli heterogenitás, erdőssztyeppek, növénytársulások, florisztika, természetvédelem
Erős Tibor
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Farkas Edit, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
zuzmók, taxonómia, biodiverzitás, zuzmókémia, monitorozás, ökológia, zuzmótérképezés, bioindikáció, trópusi levéllakó zuzmók, konzerváció biológia
Felpécziné Farkas Anna
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia
Földi Angéla
tudományos segédmunkatárs
fitobentosz, Pennales, állóvizek

Oldalak