Kutatók

Név Kutatási téma
Abonyi András, PhD
tudományos munkatárs
közössi ökológia, biodiverzitás—ökoszisztéma működés, fitoplankton, chytrid alga paraziták
Prof. Ács Éva, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitobentosz, algák, ökológiai állapotértékelés, kovaalga taxonómia
Apari Péter
tudományos segédmunkatárs
evolúciós teória, Darwini medicina, gazda-patogén molekuláris interakciók és adaptációk
Arany Ildikó
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Aszalós Réka, PhD
tudományos munkatárs
erdődinamika, természetes bolygatások, természetvédelmi erdőkezelés, ökoszisztéma szolgáltatások
Bácsiné Béres Viktória
tudományos munkatárs
Báldi András
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Balogh Csilla, PhD
tudományos munkatárs
makroszkópikus vízi gerinctelenek, inváziós fajok, monitoring, biodiverzitás, haltáplálék szervezetek
Barta Barbara
tudományos segédmunkatárs
Bartha Sándor, PhD
tudományos tanácsadó
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Batáry Péter
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Bede-Fazekas Ákos, PhD
tudományos munkatárs
klímaváltozás, potenciális vegetáció, dísznövény, ökológiai modellezés, R, programozás
Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Berki Boglárka
tudományos munkatárs
Bernát Gábor, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
Biró Bernadett
együttműködő kutató (külsős)
zuzmók, zuzmókémia
Biró Marianna
tudományos munkatárs
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek hosszú-távú változásai vizes élőhelyek legeltetése
Bíró Péter
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, halak, Balaton
Boda Pál, PhD
tudományos főmunkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Bolgovics Ágnes
tudományos segédmunkatárs
hidrobiológia, bentonikus kovaalga
Bölöni János
tudományos munkatárs
Borics Gábor, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Boros Emil PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, zoológia, konzervációbiológia
Boros Gergely, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Boross Nóra Judit
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia, halökológia, ökofiziológia
Borza Péter
tudományos munkatárs
Amphipoda, Isopoda, Mysida
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
főigazgató-helyettes
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Boza Gergely, PhD
tudományos munkatárs
szociális dilemmák, együttműködés evolúciója, sokféleség és együttműködés, elméleti ökológia, térben explicit modellek, mikrobiomok felépülése, az élet keletkezése, rendszerszintű kockázattal járó események dinamikája
Bozóki Tamás
tudományos segédmunkatárs
vízi makrogerinctelenek, hidrobiológia
Buczkó Krisztina, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
Folyó és állóvizek kutatása, paleolimnológia, algológia, kvantitatív rekonstrukció, Kárpáti-régió
Csákvári Edina
tudományos segédmunkatárs
homoki gyepek, restauráció, ökoszisztéma szolgáltatások
Csecserits Anikó
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Czárán Tamás
ETI mb. igazgató
tudományos tanácsadó
elméleti ökológia, tér-idő-dinamikus modellezés, kooperáció és kommunikáció evolúciója, élet keletkezése
Czégel Dániel
tudományos segédmunkatárs
evolúciós rendszerek, tanulás, modellezés
Czeglédi István
tudományos munkatárs
halegyüttesek szerveződése, inváziós fajok kutatása
Canal, David
tudományos munkatárs
Deák Balázs
tudományos tanácsadó
tájökológia, konzervációbiológia, restauráció, sztyeppe, biodiverzitás
Demcsák Fruzsina
tudományos segédmunkatárs
madárének, élőhely minőség, örvös légykapó, Ficedula albicollis
Demeter László
tudományos segédmunkatárs
Pannon régió, keményfaliget erdők, szerkezet és dinamika, erdőtörténet, erdei és mocsár legeltetés, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás
Dobosy Péter
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos segédmunkatárs
Egri Ádám PhD
tudományos munkatárs
vizuális ökológia, konzervációbiológia, fototaxis, polarizációlátás
Elekes Károly
kutató professzor emeritus
kemorecepció, érzőrendszerek, puhatestűek, növény-állat interakció, magatartás, alkalmazkodás, kémiai-ökológia, összehasonlító neurobiológia
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés, csírázás, magprodukció
Engloner Attila, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Erdős László
tudományos munkatárs
erdőssztyepp, térbeli heterogenitás, diverzitási mintázatok, természetvédelem
Erős Tibor, PhD
csoportvezető
tudományos tanácsadó
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Fabók Veronika
tudományos segédmunkatárs
természetvédelmi konfliktusok, ökoszisztéma szolgáltatások, társadalmi részvétel
Farkas Edit, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
lichenológia, biodiverzitás, bioindikáció, másodlagos zuzmóanyagok kémiája
Felpécziné Farkas Anna
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia

Oldalak