Kutatócsoportok

Vízi- és vizes élőhelyek élőlényközösségeinek szerveződését és a fajok elterjedését meghatározó ökológiai viszonyokat kutatjuk.

Vizeinket érő emberi szennyezések, gyógyszermaradványok káros hatásainak kutatása és értékelése.

A kutatás hat munkacsomag köré szerveződik: evolúciós ökológia - darwini orvoslás - nagy evolúciós átmenetek - kommunikáció és kooperáció - evolúciós gazdaságtan - asztrobiológia, az élet keletkezése.

A biológiai sokféleség megőrzésének leghatékonyabb módja a fajok élőhelyükön történő védelme. Ahogy pusztulnak az élőhelyek, egyre nagyobb a jelentősége ...

Kutatásaink fókuszában az éghajlat- és tájhasználat-változás, valamint a biológiai invázió hatásának dokumentálása, modellezése és előrejelzése áll.

Az erdők biodiverzitását, faji és funkcionális szerkezetét, mintázatait, történetét, dinamikáját és működését kutatjuk, elsősorban a Kárpát-medencében.

A kutatócsoport az állati viselkedés evolúciós és ökológiai vonatkozásait tanulmányozza.

Hagyományos tájhasználat, ökológiai emlékezet és hagyományos ökológiai tudás kutatása a Kárpát-medence magyar nyelvterületein

A klímaváltozás és tájhasználat-változás vegetációra gyakorolt ökológiai hatásait vizsgáljuk a Duna-Tisza közi Homokhátság területén.

Célunk a fontosabb ökoszisztéma szolgáltatások ökológiai alapjainak feltárása és európai összefüggésbe helyezése.

Oldalak