Hírek

Nyár elején megjelent Szathmáry Eörs, Michael Öllinger és Kirsten G. Volz szerkesztésével az Insight and intuition – two sides of the same coin? című e-book, mely a belátás és intuíció kapcsolatát boncolgatja.

Magyarország Köztársasági Elnöke Dr. Kiss Keve Tihamér részére a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést adományozta.

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet (BLI) Adaptációs Neuroetológia Kutatócsoportja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Igazságügyi Orvostani Intézetében működő Toxikológiai Laboratóriumával együttműködve 2017-ben egy több hatóanyag csoportra kiterjedő, felmérő jellegű mintavételeken, és azok műszeres

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a kutatói életpálya különböző szakaszaihoz jól illeszkedő pályázati konstrukciókkal támogatja a hazai felfedező kutatási programokat. A források egyharmadát fiatal kutatók nyerték el, akik kutatói életpályájukat és önálló kutatásaikat Magyarországon kezdik meg.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2018. május 28.-i döntéshozatala alapján a Nemzeti Kiválósági Program egyik támogatott projektje a Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig címmel benyújtott pályázat.

A WWF Magyarország és az MTA ÖK Duna-kutató Intézetének Tisza Kutató Osztálya (MTA ÖK DKI TKO) Debrecenben tartott gondolatébresztő műhelytalálkozót a Tisza hazai szakaszának biológiai sokféleségének megóvásáról, melyen 10 hazai – a Tisza kutatásával (is) foglalkozó – intézmény 25 szakembere vett részt.

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének jelentése a Duna kora nyári állapotáról, vízminőségéről a fitoplankton-vizsgálatok alapján.

A Balaton vízminőségének megfigyelését többek között az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézete is végzi és a mérési eredményekről, a Balaton vízminőségéről rendszeres időközönként beszámol a média is. Ugyan az utóbbi években a tó vízminőségének és ezen belül az algák mennyiségének alakulása kedvező volt, azonban ez nem mindig volt így.

Megjelent a Villányi-hegység élővilágát bemutató, hiánypótló jellegű ismeretterjesztő könyv. A Villányi-hegység hazánk legkülönlegesebb tájai közé tartozik, hangulata sokszor a mediterrán régiót idézi. Élővilága a XVIII. század végétől számos természettudós érdeklődését keltette fel.

A megszokottnál korábban beköszöntő nyári időjárás hatására a Balaton vize is hamar fürdésre alkalmassá vált. Érdemes tudni, hogy az elmúlt húsz évben a Balaton vízminősége példaértékű javuláson ment keresztül, és ez a kedvező állapot idén is folytatódik.

Oldalak