Az Erdőrezervátum-kutatás Archívumának gyarapítása, rendezése

MTA ÖK gyakorlatvezető: 
Horváth Ferenc, PhD
Intézet - hely: 
ÖBI Vácrátót
Rövid leírás: 

Az Erdőrezervátum Program keretében indított hosszú távú kutatások legfőbb célja a természetes erdőszerkezetek, mintázatok és erdőökológiai törvényszerűségek, valamint a megfigyelhető faállomány-dinamika megismerése és dokumentálása erdőrezervátumainkban.

Az ország majd minden tájegységében találhatók 10-100 hektáros erdők, amelyekben felhagytunk a közvetlen erdőgazdálkodással - teret és időt biztosítva a természetes ökológiai és populációs folyamatok érvényesülésének. Egységes módszertant alkalmazunk a faállomány-szerkezet, az újulati és cserjeszint, valamint az aljnövényzet összehasonlító megismerésére. Az Erdőrezervátum Program Archívumában és egy központi adatbázisban gyűjtjük és kezeljük ezeket a állapotleíró adatokat.

A gyakorlat során az ER Archívum nyilvános és kéziratos dokumentumait katalogizáljuk, rendezzük, gyarapítjuk.