Babai D, Molnár Zs et al: Do conservation and agri-environmental... (2015)

Babai D., Tóth A., Szentirmai I., Bíró M., Máté A., Demeter L., Szépligeti M., Varga A., Molnár Á., Kun R., Molnár Zs.
2015
Do conservation and agri-environmental regulations effectively support traditional small-scale farming in East-Cental European cultural landscapes?
Biodiversity and Conservation 24: pp. 1-23. (2015)
az MTA ÖK szintjén kiemelt publikáció