IEB Traditional Ecological Knowledge Research Group

Leader of the research group: 
Profile of the group: 

Main goal of our research group is to conduct and facilitate research on traditional ecological knowledge (TEK) among Hungarians living in the Carpathian basin and in Serbia, Mongolia and Iran. The main focus of the group is landscape ethnoecology, local landscape perception, and TEK related to habitats, vegetation and traditional land use. Researchers of the group use both botanical and ecological anthropological research methods. Besides scientific publications we also emphasize the value of TEK in nature conservation management, and motivate the use of multiple evidences in nature conservation. We are active members of the IPBES and CBD.

Books written or edited by the TEK working group

Molnár Zsolt (2012): Traditional ecological knowledge of herders on the flora and vegetation of the Hortobágy. (A Hortobágy pásztorszemmel.) Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány, Debrecen. pp. 160. ISBN 978-963-08-3301-1

Molnár Krisztina, Molnár Zsolt (szerk.) (2015) : Etnoökológiai kutatótábor Kalotaszegen. Sztánai Füzetek 19. Művelődés Egyesület - Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána, pp. 227. ISBN 978973-7993823

Babai Dániel, Molnár Ábel, Molnár Zsolt (2014) : Traditional ecological knowledge and land use in Gyimes (Eastern Carpathians) (Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben) MTA BKNI és MTA ÖK ÖBI. Budapest - Vácrátót. pp. 173. ISBN 978-963-9627-75-8

Bölöni János, Molnár Zsolt, Kun András (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011. MTA ÖBKI, pp. 441. ISBN 978-963-8391-51

Molnár Zs, Csízi I (2015): Természetkímélő gazdálkodás szikeseken. Magyarországi Természetvédelmi Közalapítvány Hálózat, Csákvár - MTA ÖK ÖBI, Vácrátót. pp. 91. ISBN 978-615-80093-1-7

Guideline to data collection of traditional ecological knowledge:

Babai D., Molnár Zs., Molnár K., Demeter L. és Biró M. (2016): Módszertani segédanyag az ökológiai emlékezet kutatásához: az interjúzástól a közös tudásalkotásig.

Selected publications:

2019

Biró, M., Molnár, Zs., Babai, D., Dénes, A., Fehér, A., Barta, S., Sáfián, L., Szabados, K., Kiš, A., Demeter, L., Öllerer, K. (2019): Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing. Science of The Total Environment. 666: 1114–1125.
Öllerer K., Varga A., Kirby K., Demeter L., Biró M., Bölöni J., Molnár Z (2019): Beyond the obvious impact of domestic livestock grazing on temperate forest vegetation – A global review Biological Conservation 237: 209–219
Ulicsni Viktor, Babai Dániel, Vadász Csaba, Vadász-Besnyői Vera, Báldi András, Molnár Zsolt (2019): Bridging conservation science and traditional knowledge of wild animals: The need for expert guidance and inclusion of local knowledge holders AMBIO: A JOURNAL OF THE HUMAN ENVIRONMENT 48 : 7 pp. 769-778. , 10 p.

2018

Biró, M., Bölöni, J. and Molnár, Zs. (2018): Use of long-term data to evaluate loss and endangerment status of Natura 2000 habitats and effects of protected areas. Conservation Biology. 32(3):660-671.
Díaz, S., Pascual, U., Stenseke, M., Martín-López, B., Watson, R.T., Molnár, Z., Hill, R., Chan, K.M.A., Baste, I., Brauman, K.A., Polasky, S.S., Church, A., Lonsdale, M., van Oudenhoven, A.P.E., van der Plaat, F., Schröter, M., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bukyareva, E., Davies, K., Erpul, G., Failler, P., Guerra, C.A., Hewitt, C.L., Keune, H., Larigauderie, A., Lavorel, S., Leadley, P.W., Lindley, S., Demissew, S. and Y. Shirayama (2018): An inclusive approach to assess nature's contributions to people Science 19 Jan 2018, Vol. 359, Issue 6373, pp. 270-272
Projects: 
2016 - 2020 Sustainable use of ecosystem services - research for mitigating the negative effect of climate change, land use change and biological invasion (GINOP–2.3.2–15–2016–00019 - András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea)
2015 - 2016 State of natural vegetation in areas (MEH:2015)
2014 - 2017 AGFORWARD - AGroFORestry that Will Advance Rural Development (EU FP 7 no.613520 - AGFORWARD - Anna VARGA, PhD)
2013 - 2017 OAKSCAPE Oak woods in rural landscape of the Carpathian region: origin, dynamics and conservation values (OAKSCAPE NCN 2013/11/B/NZ9/00793 - Katalin MÁZSA, PhD)
2012 - 2016 Trend-analysis of Natura 2000 habitats of Hungary (SH/4/8, WP2.2. - Zsolt MOLNÁR)