Biró M, Horváth F, Révész A et al: Száraz homoki élőhelyek és ... (2011)

Biró Marianna, Horváth Ferenc, Révész András, Molnár Zsolt, Vajda Zoltán
2011
Száraz homoki élőhelyek és átalakulásuk a Duna-Tisza közén a 18. századtól napjainkig. In: Verő Gy.(szerk): Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon.
Rosalia 6: 383-421.
Csatolt dokumentum: