Zólyomi B, Kéri M, Horváth F: A szubmediterrán éghajlati hatások ... (1992)

Zólyomi Bálint, Kéri Menyhért, Horváth Ferenc
1992
A szubmediterrán éghajlati hatások jelentősége a Kárpát-medence klímazonális növénytársulásainak összetételére.
In: Hegyfoky Kabos klimatológus születésének 145. évfordulója alkalmából rendezett tudományos emlékülés előadásai, Debrecen-Túrkeve, 1992. június 8-9., pp. 60-74.