Ferenc HORVÁTH, PhD

GINOP Sustainable Ecosystems Group
MTA ÖK Knowledge Base and e-Infrastructure Group
team leader, IT manager
horvath.ferenc [at] okologia.mta.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 157
+36 30 5279625
Brief description of the main scopes: 

Methodology: methodological research and development on habitat mapping and evaluation; harmonizing methods of survey and evaluation of forest structure and dynamic for long term forest reserve research, particularly monitoring of stand structure, regeneration and shrub layer. Monitoring methodology of Natura 2000 forest habitats; development of quantitative ecosystem service indicators.

Long term research of strict forest reserves, organizing standard field surveys.

Development, integration and management of information systems for ecology, botany and nature conservation: FLÓRA 1.2, CoenoDAT, CORINE Biotopes, MÉTA, ER HTV databases and related applications. Developing and setting up Econinformatics Laboratory of MTA ÖK. Developing web services and workflows related to Biome-BGC ecosystem modelling.

Development and maintenance of home pages: MÉTA (www.novenyzetiterkep.hu), Erdőrezervátum Program (www.erdorezervatum.hu), MTA ÖK (www.okologia.mta.hu)

Main profile in keywords: 
forest ecology, forest stand dynamic, ecosystem modeling, mapping of habitats, GIS, database development
Selected publications: 

2017

Deák, M., T. Telbisz, M. Árvai, L. Mari, F. Horváth, B. Kohán, O. Szabó & J. Kovács (2017): Heterogeneous forest classification by creating mixed vegetation classes using EO-1 Hyperion International Journal of Remote Sensing, 38(18): 5215–5231. More ››

2016

D Hidy, Z Barcza, H Marjanović, M Z Ostrogović Sever, L Dobor, G Gelybó, N Fodor, K Pintér, G Churkina, S Running, P Thornton, G Bellocchi, L Haszpra, F Horváth, A Suyker and Z Nagy (2016): Terrestrial ecosystem process model Biome-BGCMuSo v4.0: summary of improvements and new modeling possibilities Geosci. Model Dev., 9, 4405-4437. More ››
Hardisty A., ... Z Barcza ... F. Horváth, D. Ittzés, P. Ittzés ... and P. Yilmaz (2016): BioVeL: a virtual laboratory for data analysis and modelling in biodiversity science and ecology BMC Ecology 16:49 More ››
Koureas D, A Hardisty, RA Vos, D Agosti, C Arvanitidis, P Bogatencov, PL Buttigieg, Y de Jong, F Horvath, G Gkoutos, QJ Groom, T Kliment, U Kõljalg, I Manakos, A Marcer, K Marhold, D Morse, P Mergen, L Penev, LB Pettersson, J-C Svenning, A van de Putte and VS Smith (2016): Unifying European Biodiversity Informatics (BioUnify) RIO Research Ideas and Outcomes 2:e7787, doi: 10.3897/rio.2.e7787 More ››
Salamon-Albert Éva, Péter Lőrincz, Gábor Pauler, Dénes Bartha, Ferenc Horváth (2016): Drought Stress Distribution Responses of Continental Beech Forests at their Xeric Edge in Central Europe Forests 2016, 7, 298; doi:10.3390/f7120298 More ››

2015

Laura Dobor, Zoltán Barcza, Tomas Hlásny, Ágnes Havasi, Ferenc Horváth, Péter Ittzés, Judit Bartholy (2015): Bridging the gap between climate models and impact studies: the FORESEE Database Geoscience Data Journal (2015) DOI: 10.1002/gdj3.22, Online ISSN: 2049-6060 More ››

2014

Horváth, Ferenc, Ittzés, Péter, Ittzés, Dóra, Barcza, Zoltán, Dobor, Laura, Hidy, Dóra, Marosi, Attila, Hardisty, Alex (2014): Supporting environmental modelling with Taverna workflows, web services and desktop grid technology In: Ames, D.P., Quinn, N.W.T., Rizzoli, A.E. (Eds.), Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software, June 15-19, San Diego, California, USA (ISBN: 978-88-9035-744-2) More ››

2013

Biró M, Czúcz B, Horváth F, Révész A, Csatári B, Molnár Zs (2013): Drivers of grassland loss in Hungary during the post-socialist transformation (1987-1999). Landscape Ecology 28(5): 789-803. More ››
Biró Marianna, Szitár Katalin, Horváth Ferenc, Bagi István, Molnár Zsolt (2013): Detection of long-term landscape changes and trajectories in a Pannonian sand region: comparing land-cover and habitat-based approaches at two spatial scales. Community Ecology 14(2): 219-230. More ››
Katalin Mázsa, Borbála Balázs, János Bölöni and Ferenc Horváth (2013): Strict Forest Reserve Research in the Margin of the Carpathians, the Vár-hegy Case-Study in J. Kozak et al. (eds.),The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, 729 oldal More ››

2012

Czúcz B, Molnár Zs, Horváth F, Nagy Gergő G, Botta-Dukát Z, Török K (2012): Using the natural capital index framework as a scalable aggregation methodology for local and regional biodiversity indicators Journal for Nature Conservation 20(3):144-152. More ››
Horváth Ferenc, Bidló András, Heil Bálint, Király G, Kovács G, Mányoki Gergely, Mázsa Katalin, Tanács E, Veperdi Gábor, Bölöni János (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian Biogeographical Region Plant Biosystems 146(1):189-200. More ››

2011

Biró Marianna, Horváth Ferenc, Révész András, Molnár Zsolt, Vajda Zoltán (2011): Száraz homoki élőhelyek és átalakulásuk a Duna-Tisza közén a 18. századtól napjainkig. In: Verő Gy.(szerk): Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon. Rosalia 6: 383-421. More ››
Horváth Ferenc, Molnár Zsolt, Czúcz Bálint, Mázsa Katalin, Balázs Borbála, Ónodi Gábor, Kertész Miklós (2011): The inventory state and assessment of Hungary's natural habitats in terms of ecosystem services In: Nagy G. G. & Kiss V. (eds) Borrowing Services from Nature: Methodologies of Ecosystem Services Based on Hungarian Case Studies. CEEWEB for Biodiversity, Budapest pp. 24-42. More ››

2010

Horváth Ferenc, Aszalós Réka, Biró Marianna, Bölöni János, Molnár Zsolt (2010): A MÉTA adatbázis felhasználása az Ipoly-vízgyűjtő egységes térinformatikai rendszerének kialakításában Tájökológiai Lapok 8(3): 579-590. More ››
Salamon-Albert Éva, Ortmann-Ajkai Adrienne, Horváth Ferenc, Morschhauser Tamás (2010): Climatic conditions of semi-natural habitats in Belső-Somogy, Külső-Somogy and Zselic regions I. Climatic surface and climatic envelope of woodlands Natura Somogyiensis 10(17):65-76. More ››

2009

Molnár Zsolt, Bartha Sándor, Horváth Ferenc, Bölöni János, Botta-Dukát Zoltán, Czúcz Bálint, Török Katalin (2009): Növényzeti örökségünk állapota és várható jövője az MTA ÖBKI MÉTA adatbázisa alapján. Magyar Tudomány 170: 54-57. More ››

2008

Bölöni János, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Horváth Ferenc (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 107-148. More ››
Horváth Ferenc, Molnár Zsolt, Bölöni János, Pataki Zsolt, Polgár L, Révész András, Krasser Dóra, Illyés Eszter (2008): Fact sheet of the MÉTA Database 1.2. Acta Bot. Hung. 50 (Suppl.): 11-34. More ››

2003

Horváth Ferenc, Borhidi Attila (szerk.) (2003): Az erdőrezervátum-kutatás eredményei. ER-2003 MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 423 pp. More ››

2000

Király G, Horváth Ferenc (2000): Magyarország flórájának térképezése: lehetőségek a térképezés hálórendszerének megválasztására. Kitaibelia 5: 357-368. More ››

1999

Molnár Zsolt, Horváth Ferenc, Aszalós Réka (1999): Az élőhelytérképezés dokumentálásának tematikája, tartalma és formátuma. In: Kun A., Molnár Zs. (szerk.): A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer XI. Élőhely-térképezés. Scientia Kiadó, Budapest, p. 76. [ISBN 963 8326 131] More ››

1995

Horváth Ferenc, Dobolyi Zoltán Konstantin, Morschhauser Tamás, Lőkös László, Karas László, Szerdahelyi Tibor (1995): FLÓRA Adatbázis 1.2. Taxon-lista és attribútum-állomány. Flóra Munkacsoport MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete és MTM Növénytár, Vácrátót - Budapest, 252 pp. More ››

1992

Horváth Ferenc, Csontos Péter (1992): Thirty-year-changes in some forest communitites of Visegrádi Mts., Hungary. In: Teller A., Mathy P., Jeffers J. N. R. (eds.): Responses of Forest Ecosystems to Environmental Changes. Elsevier, London - New York, pp. 481-488. More ››
Zólyomi Bálint, Kéri Menyhért, Horváth Ferenc (1992): A szubmediterrán éghajlati hatások jelentősége a Kárpát-medence klímazonális növénytársulásainak összetételére. In: Hegyfoky Kabos klimatológus születésének 145. évfordulója alkalmából rendezett tudományos emlékülés előadásai, Debrecen-Túrkeve, 1992. június 8-9., pp. 60-74. More ››