Vezetőség

Dr. Báldi András, az MTA doktora
az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója és
az MTA ÖK Duna-kutató Intézet igazgatója
foigazgato@okologia.mta.hu
dki-igazgato@okologia.mta.hu

Dr. G.-Tóth László, az MTA doktora, egyetemi tanár
az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet igazgatója
bli-igazgato@okologia.mta.hu

Dr. Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intéze igazgatója
obi-igazgato@okologia.mta.hu

Molnárné Fejes Edit
az MTA ÖK gazdasági igazgatója
fejes.edit@okologia.mta.hu

KÖZPONTI TITKÁRSÁG
Kuska Éva, föigazgatói titkárságvezető
kuska.eva@okologia.mta.hu

-----
ELÉRHETŐSÉGEINK részletesebben