Szalóky Zoltán

DKI Állatökológiai Osztály
szaloky.zoltan [at] okologia.mta.hu
+36 1 279 3100/ 303
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Álló- és folyóvizek hidro- és halbiológiai vizsgálatai, nagy folyók (Duna) halközösségeinek kutatása.

Válogatott publikációk:

2012

Csányi B, Szekeres J, György Á I, Szalóky Z, Falka I. (2012): Methodology of macroinvertebrate survey on large rivers: A case study on the Romanian Lower Danube. Water Research and Management 2(2): pp. 25-40.
Csányi B, Szekeres J, György Á I, Szalóky Z. (2012): Macrozoobenthon investigations along the Lower Danube between Calarasi and Braila, Romania. Acta Biologica Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 28: pp. 47-59.
Szalóky Z, György Á I, Szekeres J, Falka I, Csányi B. (2012): Studies on the structure of benthic fish assemblages with an electrified benthic trawl in the River Danube between Calarasi and Braila, Romania. Water Research and Management 2(2): pp. 47-59.

2011

Szalóky Z, György Á I, Csányi B, Tóth B, Szekeres J, Erős T. (2011): Halbiológiai vizsgálatok a Duna Szob és Hercegszántó közötti szakaszán. Hidrológiai Közlöny 91(6): pp. 89-91.

2007

Csányi B, Zagyva A, Zsuga K, Szalóky Z. (2007): Módszertani útmutató a 2007-től induló bilológiai monitoring vizsgálatokhoz. – A felszíni vizes monitoring fejlesztése. Zárójelentés a KvVM számára. Vízgazdálkodási Tudományok Kutató Intézet, Budapest, 65 pp.