Puttonen et al: Overnight movement of trees (2016)

Eetu Puttonen, Christian Briese, Gottfried Mandlburger, Martin Wieser, Martin Pfennigbauer, András Zlinszky, Norbert Pfeifer
2016
Quantification of Overnight Movement of Birch (Betula pendula) Branches and Foliage with Short Interval Terrestrial Laser Scanning
Frontiers in Plant Science, Section Plant Biophysics and Modeling 7: 222. doi:10.3389/fpls.2016.00222.
Összefoglaló: 

A vizsgálat során fehér nyír (Betula pendula) ágak alvómozgását azonosítottuk földi lézerszkennelés segítségével. Két térben elkülönülő vizsgálatot végeztünk, Finnországban és Ausztriában, mindkettőt azonos időzítéssel és hasonló időjárási körülmények között. A mérések során 23 (Finnország) és 77 (Ausztria) egymást követő szkennelést végeztünk napnyugta és napkelte között. A kapott pontfelhő idősor segítségével elemeztük az ágak mozgását. A finnországi adatokon a teljes lombkorona függőleges mozgását mértük az alacsony pontsűrűség miatt. Az osztrák adatsorban egyedileg kiválasztott reprezentatív pontok mozgását követtük. A nappali szél hatásának kivédése érdekében napnyugtától reggelig zajlottak a mérések. Az eredmények szerint a finnországi nyírfa koronájának magassági decilisei -10 és 5 cm között mozdultak el a napnyugtakor mért pozícióhoz képest. Az osztrák adatsorban a legnagyobb mért elmozdulás 10 cm volt. Az ágak mozgásának időbeli lefolyása hasonló volt mindkét kísérlet során, a maximális elmozdulások napkelte előtt másfél órával (Ausztria) vagy napkeltekor (Finnország) voltak mérhetőek. Az eredmények megalapozzák a földi lézerszkennelés használatát az éjszakai növényi mozgások vizsgálatában különböző megvilágítási körülmények között.

Angol nyelvű összefoglaló: 

The goal of the study was to determine movements of silver birch (Betula pendula) branches detected with terrestrial laser scanning (TLS). The study consisted of two geographically separate experiments conducted in Finland and in Austria. Both experiments were carried out at the same time of the year and under similar outdoor conditions. Experiments consisted of 23 (Finland) and 77 (Austria) individual laser scans taken between sunset and sunrise. The resulting point clouds were used in creating a time series of branch movements. In the Finnish data, the vertical movement of the whole tree canopy was monitored due to low volumetric point density. In the Austrian data, displacements of manually selected representative points on branches were monitored. The displacements were monitored from dusk until morning hours in order to avoid daytime wind effects. The results indicated that height deciles of the Finnish birch canopy had vertical displacements between -10.0 and 5.0 cm compared to the situation at sunset. In the Austrian data, the maximum detected representative point displacement was 10.0 cm. The temporal development of the displacements followed a similar pattern in both experiments, with the maximum displacements occurring about hour and half before (Austria) or around (Finland) to sunrise. The results demonstrate the potential of terrestrial laser scanning measurements in monitoring night time plant dynamics in varying lighting conditions.

az MTA ÖK szintjén kiemelt publikáció