Scheuring István

ETI Evolúciós Rendszerek
scheuring.istvan [at] okologia.mta.hu
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1) Humán kooperáció és altruizmus
Egyedalapú modellek, adatelemzések és kísérletes munka segítségével vizsgáljuk az emberi kooperáció és önzetlenség sajátosságait. Keressük a jellegzetes viselkedésmintázatokat és kutatjuk azok evolúciós hétterét.

2) Mikrobiom dinamika
A prokarióták kölcsönhatásának jellegzetessége, hogy a bontó enzimek és az antibiotikumokat a sejtek az extracelluláris térbe juttatják. Ezek az anyagok nagymértékben meghatározzák a mikrobiom közösségek összetételét és stabilitását. Vizsgáljuk, hogy az ilyen „közjavak” hogyan hatnak a mikrobiális közösségek dinamikai stabilitásra, a mutualisztikus kölcsönhatások gyakoriságára illetve azt, hogy a diffúziós kényszerek hogyan szabályozzák a közösség összetételét.

3) Nemlineáris közjó dilemmák dinamikai vizsgálata
Vizsgáljuk, hogy a nemlineáris n személyes közjó dilemmák milyen általános dinamikai tulajdonságokkal rendelkeznek, illetve azt, hogy ezek a modellek hogyan alkalmazhatók a biológiai rendszerekben megfigyelhető kooperatív viselkedés leírására.

4) Szociális munkamegosztás
A szociális pókok munkamegosztásán és populációs struktúráját leíró dinamikai modelleket dolgozunk ki. Vizsgáljuk, hogy ez az egyszerű munkamegosztás milyen evolúciós történettel magyarázható. Kutatásain közelebb vihetnek a nagy átmenetekhez vezető evolúciós változások jobb megértéséhez.

5) Kommunikáció és kulturális evolúció
Vizsgáljuk egy jelszó alapú kommunikációs rendszer lehetőségét az állatvilágban, valamint dolgozunk a madárének kulturális evolúciójának modellezésén az örvös légykapó (Ficedula albicollis), mint modellfaj adatai alapján.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
Evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, humán evolúció elméleti kérdései, mikrobiom dinamika
Válogatott publikációk:

2012

Scheuring, I. and Yu, D. W. (2012): How to assemble a beneficial microbiome in three easy steps Ecology Letters Ecology Letters 15: pp.1300-1307

2011

Archetti, M. I. Scheuring, M. Hoffman, M. E. Frederickson, N.E. Pierce, D.W. Yu. (2011): Economic game theory for mutualism and cooperation. Ecology Letters 14: pp. 1300-1312

2010

2006

Antal, T. and Scheuring I. (2006): Fixation of Strategies for an Evolutionary Game in Finite Populations. Bull. Math. Biol. 68: pp.1923-1944

2000

Károlyi, Gy., Á. Péntek, I. Scheuring, T. Tél, and Z. Toroczkay (2000): Open chaotic flow: the physics of species coexistence Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97: pp.13661-13665