Dr. Pirger Zsolt

BLI Kísérletes Állattani Osztály
csoportvezető, tudományos főmunkatárs
pirger.zsolt [at] okologia.mta.hu
+36 87 448-244 / 220
+36 70 313-0839
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Az Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport vezetése

Korábbi projektek:
-------------------------
2010 - 2013 - Döntéshozás és tanulás egyszerűbb neurális hálózatokban - Sussex University, Brighton, UK - BBSRC ösztöndíj (R3EL4600)

2007 - 2010 - A hibernáció, mint fiziológiai folyamat pontosabb megismerése az éti csigában (Helix pomatia) - OTKA pályázat

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Válogatott publikációk: 

2017

Maasz G, P Takács, P Boda, G Varbiro, Z Pirger (2017): Mayfly and fish species identification and sex determination in bleak (Alburnus alburnus) by MALDI-TOF mass spectrometry Science of The Total Environment 601-602: pp. 317-325. Tovább ››
Maasz G, Z Zrinyi, P Takacs, S Lovas, I Fodor, T Kiss, Zs Pirger (2017): Complex molecular changes induced by chronic progestogens exposure in roach, Rutilus rutilus Ecotoxicology and Environmental Safety 139:9–17 Tovább ››
Maasz, G., Zrinyi, Z., Reglodi, D., Petrovics, D., Rivnyak, A., Kiss, T., Jungling A, Tamas, A., Pirger, Z. (2017): Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) has neuroprotective function in dopamine-based neurodegeneration in rat and snail parkinsonian models Disease Models and Mechanisms Tovább ››
Zrinyi Z, G Maasz, L Zhang, A Vertes, S Lovas, T Kiss, K Elekes, Z Pirger (2017): Effect of progesterone and its synthetic analogs on reproduction and embryonic development of a freshwater invertebrate model Aquatic Toxicology 190: 94-103. Tovább ››

2016

Avar P, Maasz G, Takács P, Lovas S, Zrinyi Z, Svigruha R, Takátsy A, Tóth LG, Pirger Z (2016): HPLC-MS/MS analysis of steroid hormones in environmental water samples Drug Test Anal. 8(1):124-8. Tovább ››
Avar P, Zrínyi Z, Maász G, Takátsy A, Lovas S, G-Tóth L, Pirger Z (2016): β-Estradiol and ethinyl-estradiol contamination in the rivers of the Carpathian Basin. Environ Sci Pollut Res Int. 2016 Mar 2. [Epub ahead of print] Tovább ››

2014

Kiss T, Battonyai I, Pirger Z. (2014): Down regulation of sodium channels in the central nervous system of hibernating snail PHYSIOLOGY AND BEHAVIOR 131: pp. 93-8. Tovább ››
Pirger Z, Battonyai I, Krajcs N, Elekes K, Kiss T (2014): Voltage-gated membrane currents in neurons involved in odor information processing in snail procerebrum BRAIN STRUCTURE AND FUNCTION 219:(2) pp. 673-82 Tovább ››
Pirger Z, Crosley M, Laszlo Z, Naskar S, Kemenes G, O'Shea M, Benjamin P, Kemenes I. (2014): Interneuronal mechanism for Tinbergen's hierarchical model of behavioral choice. CURRENT BIOLOGY 24:(17) pp. 2018-24. Tovább ››
Pirger Z, Naskar S, László Z, Kemenes G, Reglődi D, Kemenes I. (2014): Reversal of age-related learning deficiency by the vertebrate PACAP and IGF-1 in a novel invertebrate model of aging: the pond snail (Lymnaea stagnalis). THE JOURNAL OF GERONTOLOGY – A, BIOLOGICAL SCIENCES 69:(11) pp.1331-8. Tovább ››

2013

Shrestha B, Javonillo R, Burns R, Pirger Z, Vertes A. (2013): Comparative local analysis of metabolites, lipids and proteins in intact fish tissues by LAESI mass spectrometry ANALYST 138:(12) pp. 3444-3449. Tovább ››

2010