Óvári Mihály, PhD

DKI Környezetkémiai és Növényökológiai Osztály
ovari.mihaly [at] okologia.mta.hu
+36-1-279-3100/209
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1. Induktív csatolású plazma-tömegspektrometria (ICP-MS)
Az ICP-MS tecnika lehetővé teszi különféle környezeti és biológiai mintákban akár 70 elem egyidejű meghatározását az ultranyom-tartománytól (ng/L koncentráció) egészen a mg/L nagyságrendig. A jelenleg folyó kutatások részeként elemanalitikai vizsgálatokat folytatunk felszín alattii és felszíni vizekben, ez utóbbiak üledékeiben és felszíni vizekben élő biofilmekben valamint egyes makrofiton élőlényekben. Mindezeken túlmenően egyes nyomelemekkel (B, As, Se, I) adalékolt élelmiszer-növények elemkoncentrációit is ezzel a készülékkel határozzuk meg.

2. Energiadiszperzív röntgenfluoreszcens spektrometria (ED-XRF)
A laboratóriumunkban rendelkezésre álló hordozható ED-XRF készülék lehetővé teszi akár terepi körülmények között is különböző geológiai és egyes környezeti minták (pl. talaj, üledék) gyors tájékozódó elemanalitikai vizsgálatát, külön mintavétel és mintaelőkészítés nélkül. Ez különösen akkor lehet nagyon hasznos, ha egy akut toxikuselem-szennyezés helyszínén kell gyors áttekintést szerezni a szennyezés mértékéről és kiterjedéséről.

3. Mikrohullámú roncsoló berendezés
A mikrohullámmal támogatott savas roncsolás a legkülönfélébb szilárd minták hatékony oldatba viteli módszere, mivel a zárt edényzetben gyors felfűtést és a nagy nyomásnak köszönhetően az atmoszférikus forráspontnál jelentősen nagyobb hőmérsékletet tesz lehetővé, így a mintaelőkészítés ideje jelentősen lerövidül. A készülék különböző teflon- és kvarcedényzetekkel rendelkezik, amelyek különböző minta- és savmennyiségekhez alkalmasak.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
szervetlen nyomszennyezők, induktív csatolású plazma-tömegspektrometria, röntgenfluoreszcens spektromteria, mikrohullámú savas roncsolás
Válogatott publikációk:

2018

Óvári M., Laczi M., Török J., Mihucz V.G., Záray Gy. (2018): Elemental composition in feathers of a migratory passerine for differentiation of sex, age, and molting areas Environmental Science and Pollution Research, 25(3), pp 2021–2034.

2017

2004

Óvári M., Mages M., Woelfl S., von Tümpling W., Kröpfl K., Záray Gy. (2004): Total reflection X-ray fluorescence spectrometric determination of element inlets from mining activities at the upper Tisza, catchment area, Hungary Spectrochimica Acta Part B 59(8) pp. 1173-1181.
Woelfl S., Mages M., Mercado S., Villalobos L., Óvári M., Encina F. (2004): Determination of trace elements in planktonic microcrustaceans using total reflection X-ray fluorescence (TXRF): First results from two Chilean lakes Analytical and Bioanalytical Chemistry 378(4): pp. 1088-1094.

2003

Mages M., Woelfl S., Óvári M., von Tümpling W. (2003): The use of a portable total reflection X-ray fluorescence spectrometer for field investigation Spectrochimica Acta Part B 58(12): pp. 2129-2138.