ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Terresztris ökoszisztémák közösségi ökológiai, populációbiológiai, taxonómiai és természetvédelmi biológiai kutatása.

Közösségek ökoszisztéma szolgáltatásainak vizsgálata: pollináció, biológiai kontroll, lebontás. Növények és gombák taxonómiai, kemotaxonómiai és hatóanyag produkcióra irányuló vizsgálata. A vegetáció földrajzi léptékű vizsgálata és modellezése, társulási szabályok feltárása növényi tulajdonságok alapján. Természetes erdődinamikai folyamatok, valamint az erdőkezelés erdei ökoszisztémákra gyakorolt hatásának vizsgálata. Gyepek és parlagok működésének, mintázatainak és szerkezetének kutatása. A hagyományos ökológiai tudás tájjal, növényzettel, élőhelyekkel és a hagyományos tájhasználattal kapcsolatos kutatása a Kárpát-medencében. Degradált élőhelyek helyreállításának kutatása a hagyományos használatra és a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva. A klímaváltozás és a tájhasználat-változás vegetációra gyakorolt ökológiai hatásainak vizsgálata a Duna-Tisza közi Homokhátság területén.

Munkatársak: 
Abonyi András, tudományos munkatárs
Arany Ildikó, tudományos segédmunkatárs
Aszalós Réka, tudományos munkatárs
Báldi András, tudományos tanácsadó
Bartha Sándor, PhD, tudományos tanácsadó
Batáry Péter, tudományos tanácsadó
Bede-Fazekas Ákos, tudományos munkatárs
Biró Bernadett, együttműködő kutató (külsős)
Biró Marianna, tudományos munkatárs
Bölöni János, tudományos munkatárs
Csákvári Edina, tudományos segédmunkatárs
Csecserits Anikó, tudományos munkatárs
Canal, David, tudományos munkatárs
Demcsák Fruzsina, tudományos segédmunkatárs
Demeter László, tudományos segédmunkatárs
Fabók Veronika, tudományos segédmunkatárs
Farkas Edit, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Frank Tamás, intézeti mérnök
Gallé Róbert, tudományos főmunkatárs
Halassy Melinda, PhD, tudományos főmunkatárs
Jablonszky Mónika, tudományos segédmunkatárs
Kertész Miklós, tudományos főmunkatárs
Kiss Márton, tudományos segédmunkatárs
Korányi Dávid, tudományos segédmunkatárs
Kovács Bence, tudományos segédmunkatárs
Kovács-Hostyánszki Anikó, tudományos főmunkatárs
Kövendi-Jakó Anna, tudományos segédmunkatárs
Kröel-Dulay György, tudományos főmunkatárs
Lakatos Tamás, tudományos segédmunkatárs
Lelleiné Kovács Eszter, tudományos munkatárs
Lengyel Attila, tudományos munkatárs
Mojzes Andrea, tudományos munkatárs
Molnár Zsolt, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Nagy Gergely, tudományos segédmunkatárs
Németh Csaba, intézeti mérnök
Ódor Péter, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Öllerer Kinga, tudományos munkatárs
Ónodi Gábor (botanikus), tudományos munkatárs
Ónodi Gábor (harkályfélék kutatása), tudományos segédmunkatárs
Rédei Tamás, tudományos munkatárs
Riho Marja, tudományos munkatárs
Soltész Zoltán, tudományos munkatárs
Somay László, tudományos segédmunkatárs
Somodi Imelda, tudományos munkatárs
Szigeti Viktor, tudományos munkatárs
Tanács Eszter, tudományos munkatárs
Tinya Flóra, tudományos munkatárs
Török Edina, tudományos munkatárs
Török Katalin, PhD, tudományos főmunkatárs
Ulicsni Viktor, tudományos segédmunkatárs
Varga Anna, tudományos segédmunkatárs
Varga Nóra, tudományos segédmunkatárs
Vári Ágnes, tudományos munkatárs
Veres Katalin, tudományos segédmunkatárs
Zimmermann Zita, tudományos segédmunkatárs
Zsebők Sándor, tudományos munkatárs

1

Cevallos, David, PhD hallgató (külsős)
József Júlia, PhD hallgató (külsős)
Konrád Krisztina Dóra, tudományos segédmunkatárs
Kuli-Révész Kitti, tudományos segédmunkatárs
Lepesi Nikolett, PhD hallgató (külsős)
Paolinelli, Bruna, PhD hallgató (külsős)
Sáradi Nóra, szakdolgozó, diplomadolgozó (külsős)

3

Blik Patrik, asszisztens
Botta-Dukát Andrea, asszisztens
Geréb Zsuzsanna, tudományos segédmunkatárs
Gyalus Adrienn, tudományos segédmunkatárs
Kabai Melinda, asszisztens
Kolonics Bernadett, asszisztens
Palotás Brigitta, asszisztens
Ribai Richárdné, asszisztens
Schrett Andrea, asszisztens
Szabadkai Andrea, projekt titkár
Szabó Krisztina, asszisztens
Tolnay Dolly, asszisztens
Vadkerti Sándorné, asszisztens

5

Czúcz Bálint, szüneteltetett munkaviszony

6

Bereczki Krisztina, GYED, GYES
Engel Rita Ph.D., GYED, GYES
Kalóczkai Ágnes, GYED, GYES