ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Terresztris ökoszisztémák közösségi ökológiai, populációbiológiai, taxonómiai és természetvédelmi biológiai kutatása.

Közösségek ökoszisztéma szolgáltatásainak vizsgálata: pollináció, biológiai kontroll, lebontás. Növények és gombák taxonómiai, kemotaxonómiai és hatóanyag produkcióra irányuló vizsgálata. A vegetáció földrajzi léptékű vizsgálata és modellezése, társulási szabályok feltárása növényi tulajdonságok alapján. Természetes erdődinamikai folyamatok, valamint az erdőkezelés erdei ökoszisztémákra gyakorolt hatásának vizsgálata. Gyepek és parlagok működésének, mintázatainak és szerkezetének kutatása. A hagyományos ökológiai tudás tájjal, növényzettel, élőhelyekkel és a hagyományos tájhasználattal kapcsolatos kutatása a Kárpát-medencében. Degradált élőhelyek helyreállításának kutatása a hagyományos használatra és a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva. A klímaváltozás és a tájhasználat-változás vegetációra gyakorolt ökológiai hatásainak vizsgálata a Duna-Tisza közi Homokhátság területén.

Munkatársak: 
Abonyi András, tudományos munkatárs
Arany Ildikó, tudományos segédmunkatárs
Aszalós Réka, tudományos munkatárs
Báldi András, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Barabás Sándor, tudományos munkatárs
Bartha Sándor, PhD, tudományos tanácsadó
Batáry Péter, tudományos főmunkatárs
Bede-Fazekas Ákos, tudományos munkatárs
Bereczki Krisztina, tudományos segédmunkatárs
Biró Bernadett, együttműködő kutató (külsős)
Biró Marianna, tudományos munkatárs
Bölöni János, tudományos munkatárs
Boros Gergely, tudományos munkatárs
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Csecserits Anikó, tudományos munkatárs
Demeter László, tudományos segédmunkatárs
Erdős László, tudományos munkatárs
Farkas Edit, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Frank Tamás, intézeti mérnök
Gallé Róbert, tudományos főmunkatárs
Halassy Melinda, PhD, tudományos főmunkatárs
Kalóczkai Ágnes, tudományos segédmunkatárs
Kertész Miklós, tudományos főmunkatárs
Kiss Márton, tudományos segédmunkatárs
Korányi Dávid, tudományos segédmunkatárs
Kovács Bence, tudományos segédmunkatárs
Kovács-Hostyánszki Anikó, tudományos főmunkatárs
Kövendi-Jakó Anna, tudományos segédmunkatárs
Kröel-Dulay György, tudományos főmunkatárs
Kuslits Béla, kutatási szakértő
Lelleiné Kovács Eszter, PhD, tudományos munkatárs
Lengyel Attila, tudományos munkatárs
Mojzes Andrea, tudományos munkatárs
Molnár Zsolt, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Németh Csaba, tudományos segédmunkatárs
Ódor Péter, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Öllerer Kinga, tudományos munkatárs
Ónodi Gábor (botanikus), tudományos munkatárs
Rédei Tamás, tudományos munkatárs
Soltész Zoltán, tudományos munkatárs
Somay László, tudományos segédmunkatárs
Somodi Imelda, tudományos munkatárs
Szabó Gábor, tudományos segédmunkatárs
Szigeti Viktor, tudományos segédmunkatárs
Szitár Katalin, tudományos segédmunkatárs
Tanács Eszter, tudományos munkatárs
Tinya Flóra, tudományos munkatárs
Török Edina, tudományos munkatárs
Török Katalin, PhD, tudományos főmunkatárs
Ulicsni Viktor, tudományos segédmunkatárs
Varga Anna, tudományos segédmunkatárs
Varga Nóra, tudományos segédmunkatárs
Vári Ágnes, tudományos munkatárs
Veres Katalin, tudományos segédmunkatárs
Zimmermann Zita, tudományos segédmunkatárs
Zölei Anikó, mérnök-biológus

1

Ádám Réka, PhD hallgató (külsős)
Csákvári Edina, tudományos segédmunkatárs
József Júlia, PhD hallgató (külsős)
Lepesi Nikolett, PhD hallgató (külsős)

3

Blik Patrik, asszisztens
Botta-Dukát Andrea, asszisztens
Fabók Veronika, tudományos segédmunkatárs
Geréb Zsuzsanna, tudományos segédmunkatárs
Gyalus Adrienn, tudományos segédmunkatárs
Kabai Melinda, asszisztens
Kolonics Bernadett, asszisztens
Palotás Brigitta, asszisztens
Ribai Richárdné, asszisztens
Schrett Andrea, asszisztens
Smahajcsik Dóra, asszisztens
Tolnay Dolly, asszisztens
Vadkerti Sándorné, asszisztens

5

Czúcz Bálint, szüneteltetett munkaviszony

6

Engel Rita Ph.D., GYED, GYES