Horváth Réka

BLI Kísérletes Állattani Osztály
tudományos segédmunkatárs
horvath.reka [at] okologia.mta.hu
+36 87 448-244 / 130
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Kemoszenzoros rendszerek szerepének vizsgálata adaptív magatartásformák kialakításában gerinctelenekben (fejlődő és kifejlett Lymnaea stagnalisban).

Módszerek: immunohisztokémia, western blot, fénymikroszkópia, konfokális lézer pásztázó mikroszkópia, transzmissziós elektronmikroszkópia, viselkedés analízis

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
kémiai érzékelés, érző-motoros rendszerek, gerinctelen neurobiológia, adaptáció, magatartás, kémiai ökológia