Horváth Ferenc, PhD

GINOP Fenntartható Ökoszisztémák Csoport
ÖK Tudásbázis és e-Infrastruktúra Csoport
csoportvezető, informatikai felelős
horvath.ferenc [at] okologia.mta.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 157
+36 30 5279625
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Módszertan: Á-NÉR élőhelytérképezés, monitorozás és értékelés - közreműködőként; erdőrezervátumok egységes felmérésének módszertani kérdései és azok összehangolása, ezen belül elsősorban: faállomány-szerkezeti, valamint az újulati és cserjeszint felmérés; Natura 2000 erdei élőhelyek monitorozási módszerének továbbfejlesztése; kvantitatív ökoszisztéma szolgáltatás indikátorok fejlesztése.

Erdőrezervátum-kutatás keretében a hosszú távú vizsgálatok (ER HTV) irányítása, terepi felmérések, adatfeldolgozás, ER Archívum kezelése.

Adatbázisok, térinformatika: FLÓRA 1.2 adatbázis - taxonlista és attribútum állomány, CoenoDAT, CORINE Biotopes, MÉTA, ER HTV adatbázis, Econinformatics Laboratory kialakítása, valamint azokhoz kapcsolódó alkalmazások, ER HTV adatfeldolgozás fejlesztésének irányítása.

Biome-BGC ökoszisztéma modellezéshez kapcsolódó ún "web service" és munkafolyamatok és a BBGCDB keretrendszer fejlesztése. Ökoszisztéma modellezés.

Szakmai honlapok kialakításának, fejlesztésének irányatása: MÉTA (www.novenyzetiterkep.hu), Erdőrezervátum Program (www.erdorezervatum.hu), MTA ÖK (www.okologia.mta.hu)

Előadás a világhálón: Horváth (2016): Globális ökológiai válság - "számolunk" vele vagy csak sejtjük a jövőnket? IVSZ – MTA konferencia: A digitalizáció hatása az élettudományokban, MTA Székház Díszterem, 2016. június 2.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Válogatott publikációk: 

2019

Waylen, K, K Blackstock, F van Hulst, C Damian, F Horváth, R Johnson, R Kanka, M Külvik, C Macleod, K Meissner, M Oprina-Pavelescu, J Pino, E Primmer, G Rîșnoveanu, B Šatalová, Ji Silander, J Špulerová, M Suškevičs & J Van Uytvanck (2019): Data summarizing monitoring and evaluation for three European environmental policies in 9 cases across Europe Data in brief 23: 103785 Tovább ››
Waylen, K, K Blackstock, F van Hulst, C Damian, F Horváth, R Johnson, R Kanka, M Külvik, C Macleod, K Meissner, M Oprina-Pavelescu, J Pino, E Primmer, G Rîșnoveanu, B Šatalová, Ji Silander, J Špulerová, M Suškevičs & J Van Uytvanck (2019): Policy-driven monitoring and evaluation: Does it support adaptive management of socio-ecological systems? STOTEN 662: 373-384. Tovább ››

2018

Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Víg Ákos és Lesku Balázs (2018): Fényi-erdő - Égett kocka 2018-ban ER Füzetek 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old., ISBN 978-615-5799-03-7, ISSN 2631-0783 Tovább ››
Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, C Levers, M Lindner, F Pötzschner, PJ Verkerk, J Bauhus, E Buchwald, O Chaskovsky, N Debaive, F Horváth, M Garbarino, N Grigoriadis, F Lombardi, IM Duarte, P Meyer, R Midteng, S Mikac, M Mikolas, R Motta, G Mozgeris, L Nunes, M Panayotov, P Ódor, A Ruete, B Simovski, J Stillhard, M Svoboda, J Szwagrzyk, O-P Tikkanen, R Volosyanchuk, T Vrska, TM Zlatanov, T Kuemmerle (2018): Where are Europe's last primary forests? Diversity and Distributions. DOI: 10.1111/ddi.12778 Tovább ››

2017

Deák, M., T. Telbisz, M. Árvai, L. Mari, F. Horváth, B. Kohán, O. Szabó & J. Kovács (2017): Heterogeneous forest classification by creating mixed vegetation classes using EO-1 Hyperion International Journal of Remote Sensing, 38(18): 5215–5231. Tovább ››
Horváth Ferenc, Molnár Csaba, Ortmann-né Ajkai Adrienne, Csicsek Gábor, Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Lukács Márió, Bölöni János (2017): Natura 2000 erdei élőhelytípusok szerkezet és funkció monitorozási módszere a Pannon életföldrajzi régióban - [Method for monitoring of structure and function’s of Natura 2000 forest habitats in the Pannonian biogeographical region] Természetvédelmi Közlemények 23:24-49. Tovább ››
Ortmann-Ajkai Adrienne, Gábor Csicsek, Márió Lukács, Ferenc Horváth (2017): Regeneration patterns in a pedunculate oak (Quercus robur L .) strict forest reserve in Southern Hungary Sumarski List, 141(1–2), 39–46. Tovább ››

2016

D Hidy, Z Barcza, H Marjanović, M Z Ostrogović Sever, L Dobor, G Gelybó, N Fodor, K Pintér, G Churkina, S Running, P Thornton, G Bellocchi, L Haszpra, F Horváth, A Suyker and Z Nagy (2016): Terrestrial ecosystem process model Biome-BGCMuSo v4.0: summary of improvements and new modeling possibilities Geosci. Model Dev., 9, 4405-4437. Tovább ››
Hardisty A., ... Z Barcza ... F. Horváth, D. Ittzés, P. Ittzés ... and P. Yilmaz (2016): BioVeL: a virtual laboratory for data analysis and modelling in biodiversity science and ecology BMC Ecology 16:49 Tovább ››
Koureas D, A Hardisty, RA Vos, D Agosti, C Arvanitidis, P Bogatencov, PL Buttigieg, Y de Jong, F Horvath, G Gkoutos, QJ Groom, T Kliment, U Kõljalg, I Manakos, A Marcer, K Marhold, D Morse, P Mergen, L Penev, LB Pettersson, J-C Svenning, A van de Putte and VS Smith (2016): Unifying European Biodiversity Informatics (BioUnify) RIO Research Ideas and Outcomes 2:e7787, doi: 10.3897/rio.2.e7787 Tovább ››
Salamon-Albert Éva, Péter Lőrincz, Gábor Pauler, Dénes Bartha, Ferenc Horváth (2016): Drought Stress Distribution Responses of Continental Beech Forests at their Xeric Edge in Central Europe Forests 2016, 7, 298; doi:10.3390/f7120298 Tovább ››

2015

Laura Dobor, Zoltán Barcza, Tomas Hlásny, Ágnes Havasi, Ferenc Horváth, Péter Ittzés, Judit Bartholy (2015): Bridging the gap between climate models and impact studies: the FORESEE Database Geoscience Data Journal (2015) DOI: 10.1002/gdj3.22, Online ISSN: 2049-6060 Tovább ››

2014

Horváth, Ferenc, Ittzés, Péter, Ittzés, Dóra, Barcza, Zoltán, Dobor, Laura, Hidy, Dóra, Marosi, Attila, Hardisty, Alex (2014): Supporting environmental modelling with Taverna workflows, web services and desktop grid technology In: Ames, D.P., Quinn, N.W.T., Rizzoli, A.E. (Eds.), Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software, June 15-19, San Diego, California, USA (ISBN: 978-88-9035-744-2) Tovább ››
Mázsa, K., Ódor, P., Tinya, F., Horváth, F. (2014): Az erdőrezervátum program és szerepe a Szalafői Őserdő kutatásában, aljnövényzet és cserjeszint felmérés. In: Bartha, D., Horváth, J. (szerk.), Silva naturalis 3. A Szalafői Őserdő, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, pp. 11-28. Tovább ››

2013

Biró M, Czúcz B, Horváth F, Révész A, Csatári B, Molnár Zs (2013): Drivers of grassland loss in Hungary during the post-socialist transformation (1987-1999). Landscape Ecology 28(5): 789-803. Tovább ››
Biró Marianna, Szitár Katalin, Horváth Ferenc, Bagi István, Molnár Zsolt (2013): Detection of long-term landscape changes and trajectories in a Pannonian sand region: comparing land-cover and habitat-based approaches at two spatial scales. Community Ecology 14(2): 219-230. Tovább ››
Horváth Ferenc, Szabó Gábor és Mázsa Katalin (2013): Erdőrezervátumok monitorozása In: Faragó S.: Monitoring az erdészetben és a vadgazdálkodásban., Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron (ISBN:978-963-334-114-8) pp. 39-52. Tovább ››
Katalin Mázsa, Borbála Balázs, János Bölöni and Ferenc Horváth (2013): Strict Forest Reserve Research in the Margin of the Carpathians, the Vár-hegy Case-Study in J. Kozak et al. (eds.),The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, 729 oldal Tovább ››

2012

Czúcz B, Molnár Zs, Horváth F, Nagy Gergő G, Botta-Dukát Z, Török K (2012): Using the natural capital index framework as a scalable aggregation methodology for local and regional biodiversity indicators Journal for Nature Conservation 20(3):144-152. Tovább ››
Horváth Ferenc, Bidló András, Heil Bálint, Király G, Kovács G, Mányoki Gergely, Mázsa Katalin, Tanács E, Veperdi Gábor, Bölöni János (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian Biogeographical Region Plant Biosystems 146(1):189-200. Tovább ››

2011

Biró Marianna, Horváth Ferenc, Révész András, Molnár Zsolt, Vajda Zoltán (2011): Száraz homoki élőhelyek és átalakulásuk a Duna-Tisza közén a 18. századtól napjainkig. In: Verő Gy.(szerk): Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon. Rosalia 6: 383-421. Tovább ››
Horváth Ferenc, Molnár Zsolt, Czúcz Bálint, Mázsa Katalin, Balázs Borbála, Ónodi Gábor, Kertész Miklós (2011): The inventory state and assessment of Hungary's natural habitats in terms of ecosystem services In: Nagy G. G. & Kiss V. (eds) Borrowing Services from Nature: Methodologies of Ecosystem Services Based on Hungarian Case Studies. CEEWEB for Biodiversity, Budapest pp. 24-42. Tovább ››

2010

Horváth Ferenc, Aszalós Réka, Biró Marianna, Bölöni János, Molnár Zsolt (2010): A MÉTA adatbázis felhasználása az Ipoly-vízgyűjtő egységes térinformatikai rendszerének kialakításában Tájökológiai Lapok 8(3): 579-590. Tovább ››
Salamon-Albert Éva, Ortmann-Ajkai Adrienne, Horváth Ferenc, Morschhauser Tamás (2010): Climatic conditions of semi-natural habitats in Belső-Somogy, Külső-Somogy and Zselic regions I. Climatic surface and climatic envelope of woodlands Natura Somogyiensis 10(17):65-76. Tovább ››

2009

Molnár Zsolt, Bartha Sándor, Horváth Ferenc, Bölöni János, Botta-Dukát Zoltán, Czúcz Bálint, Török Katalin (2009): Növényzeti örökségünk állapota és várható jövője az MTA ÖBKI MÉTA adatbázisa alapján. Magyar Tudomány 170: 54-57. Tovább ››

2008

Bölöni János, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Horváth Ferenc (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 107-148. Tovább ››
Horváth Ferenc, Molnár Zsolt, Bölöni János, Pataki Zsolt, Polgár L, Révész András, Krasser Dóra, Illyés Eszter (2008): Fact sheet of the MÉTA Database 1.2. Acta Bot. Hung. 50 (Suppl.): 11-34. Tovább ››

2003

Horváth Ferenc, Borhidi Attila (szerk.) (2003): Az erdőrezervátum-kutatás eredményei. ER-2003 MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 423 pp. Tovább ››

2000

Király G, Horváth Ferenc (2000): Magyarország flórájának térképezése: lehetőségek a térképezés hálórendszerének megválasztására. Kitaibelia 5: 357-368. Tovább ››

1999

Molnár Zsolt, Horváth Ferenc, Aszalós Réka (1999): Az élőhelytérképezés dokumentálásának tematikája, tartalma és formátuma. In: Kun A., Molnár Zs. (szerk.): A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer XI. Élőhely-térképezés. Scientia Kiadó, Budapest, p. 76. [ISBN 963 8326 131] Tovább ››

1995

Horváth Ferenc, Dobolyi Zoltán Konstantin, Morschhauser Tamás, Lőkös László, Karas László, Szerdahelyi Tibor (1995): FLÓRA Adatbázis 1.2. Taxon-lista és attribútum-állomány. Flóra Munkacsoport MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete és MTM Növénytár, Vácrátót - Budapest, 252 pp. Tovább ››

1992

Horváth Ferenc, Csontos Péter (1992): Thirty-year-changes in some forest communitites of Visegrádi Mts., Hungary. In: Teller A., Mathy P., Jeffers J. N. R. (eds.): Responses of Forest Ecosystems to Environmental Changes. Elsevier, London - New York, pp. 481-488. Tovább ››
Zólyomi Bálint, Kéri Menyhért, Horváth Ferenc (1992): A szubmediterrán éghajlati hatások jelentősége a Kárpát-medence klímazonális növénytársulásainak összetételére. In: Hegyfoky Kabos klimatológus születésének 145. évfordulója alkalmából rendezett tudományos emlékülés előadásai, Debrecen-Túrkeve, 1992. június 8-9., pp. 60-74. Tovább ››
Kapcsolódó MTA ÖK (web)oldalak: