Guti Gábor, PhD

volt munkatárs ("alumni")
Tevékenységi kör rövid leírása: 
  • Folyamökológia: folyami ökoszisztémák strukturális és funkcionális elemeinek vizsgálata, történelmi élőhelyelemzés, élőhelyek térképezése.
  • Folyami ökoszisztémák helyreállítása: stratégiai környezetei vizsgálat, ökológiai állapotértékelés, EU Víz Keretirányelv alkalmazása, vízfolyások hosszirányú átjárhatóságát helyreállító műtárgyak (hallépcsők, stb.) tervezése, fejlesztése és monitorozása, folyó-ártér közötti laterális konnektivitás rehabilitálása, folyami hajózás környezeti hatásainak elemzése és kezelése, vízlépcsők környezeti hatásainak értékelése.
  • Halbiológia: folyami halállományok hosszú-idejű monitorozása, halbiológiai mintavételi eljárások fejlesztése, veszélyeztetett halfajok védelme, halak élőhely-preferenciájának elemzése, halivadék állományok felmérése, halak populációdinamikája.
  • Folyami halászatökológia: halászati adatsorok elemzése, természetesvízi halgazdálkodás fejlesztése.

Díjak, ösztöndíjak

  • 1999-2002. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, téma: A biológiai integritás mérése a halállomány vizsgálatával a Duna magyarországi szakaszán
  • 1999. Collegium Hungaricum Ösztöndíj, téma: Study of standard fish sampling methods in the Austrian section of the Danube. Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria
  • 1998. Állami Eötvös Ösztöndíj, téma: Study of the operative ichthyological monitoring methodology in Texas Rivers. Department of Biology, Texas Christian University, USA.
  • 1995. UNESCO ”Youth in Evolution”. Biodiversity in the Danube Delta Biosphere Reserve. Danube Delta Research Institute, Romania.
  • 1992-1993. Royal Society Postdoctoral Fellowship, téma: Study of the ecological function of the floodplain ecosystems as fish spawning and nursery areas. Division of Environmental Sciences, University of Hertfordshire, Hatfield, UK.
  • 1990. PHARE Fellowship, téma: Study of fish stock assessment in lowland rivers. Institute of Freshwater Ecology, Huntingdon, UK.
Válogatott publikációk: 

2014

Farkas-Iványi Kinga, Guti Gábor (2014): The Effect of Hydromorphological Changes on Habitat Composition of the Szigetköz Floodplain ACTA ZOOLOGICA BULGARICA S7: pp. 117-121. (2014) Tovább ››
Potyó Imre, Guti Gábor (2014): Diurnal changes in fish assemblages in the Danube section upstream of Budapest and its tributaries. Acta Zoologica Bulgarica, Supplementum 7: pp. 39-43. Tovább ››

2013

Gaebele T., Poytó I., Weiperth A., Guti G., Puky M. (2013): Abundant prey or optimal microhabitat? Natrix tessellata stays hidden in safe areas in a diverse floodplain along the Danube at Göd, Hungary. North-Western Journal of Zoology, 9(2): 374-382. Tovább ››

2012

Potyó I, Guti G. (2012): Requirements for representative sampling for fluvial fishassemblages- literary review. Opuscula Zoologica 43(2): pp. 203-209. Tovább ››
Potyó I, Weiperth A, Guti G. (2012): A folyami halállományok reprezentatív felmérésének mintavételi feltételei – szakirodalmi áttekintés. Pisces Hungarici 6: pp. 79-86. Tovább ››

2011

Guti G, Potyó I, Geabele T, Weiperth A. (2011): A dunai hullámtéri akvatikus élőhelyek változásainak ökológiai értékelése. Halászatfejlesztés 33: pp. 98-108. Tovább ››
Potyó I, Guti G. (2011): Folyami élőhelyek várható változásainak elemzése 1 D hidrológiai modell segítségével. Halászatfejlesztés 33: pp. 69-76. Tovább ››

2010

Guti G, Potyó I, Gaebele T, Weiperth A. (2010): Ecological benchmarking of the aquatic habitat changes in the Szigetköz floodplain of the Danube. Proceedings Volume of the 38 th Conference of the IAD, pp. 6. Tovább ››
Guti G, Potyó I, Geabele T, Weiperth A. (2010): Ökológiai célállapot meghatározása a szigetközi Duna-szakasz helyreállításához. Hidrológiai Közlöny 90(6): pp. 38-40. Tovább ››
Guti G, Potyó I. (2010): Az emberi tevékenység hatása a halfauna alakulására az Ipoly alsó (magyarországi) szakaszán. Tájökológiai Lapok 8(3): pp. 591–599. Tovább ››
Potyó I, Guti G. (2010): 1D hydrological model as a predictive tool for the assessment of aquatic habitat changes in floodplain rivers. Proceedings Volume of the 38 th Conference of the IAD, pp: 1-6. Tovább ››

2008

Gaebele Tibor, Guti Gábor (2008): Halivadék élőhelyek vizsgálata a Dunán a Gödi-sziget térségében (1671-1669 fkm). Hidrológiai Közlöny, (in press) Tovább ››
Guti Gábor (2008): Past and present status of sturgeons in Hungary and problems involving their conservation. Fundam. Appl. Limnol./Arch. Hydrobiol., Suppl. 162., Large Rivers, Vol. 18. No.1-2: 61-79 Tovább ››
Guti Gábor, Gaebele Tibor (2008): Veszélyeztetett tokfélék (Acipenseridae) a Duna magyarországi szakaszán. Természetvédelmi Közlöny, (in press) Tovább ››

2005

Schiemer F, Guti Gábor, Keckeis H, Staras M (2005): Ecological Status and Problems of the Danube River and its Fish Fauna: A Review. Proceedings of the 2nd International Large Rivers Symposium, pp. 273-299. Tovább ››

2002

Guti Gábor (2002): Significance of side-tributaries and floodplains for Danubian fish populations. Archiv für Hydrobiol., suppl. 141/1-2, Large Rivers, Vol. 13, no.1-2: 151-163. Tovább ››

2001

Guti Gábor (2001): Water bodies in the Gemenc floodplain of the Danube, Hungary (A theoretical basis for their typology). Opuscula Zoologica Budapest, 33: 49-60. Tovább ››

1998

Guti Gábor (1998): Changes in juvenile fish assemblages in two backwaters of the Szigetköz floodplain after river diversion by Gabcikovo Dam Italian Journal of Zoology, 65, Suppl.: 337-339. Tovább ››
Guti Gábor (1998): Ecological impacts of the Gabcikovo River Barrage System on the fish assemblages in the Szigetköz floodplain in Hungary. Verh. Internat. Verem. Limnol. 26: 2251-2254. Tovább ››

1996

Guti Gábor (1996): Species composition of juvenile (0+) fish assemblages in the Szigetköz floodplain of the Danube. Tiscia 30: 49-54. Tovább ››

1995

Guti Gábor (1995): Conservation status of fishes in Hungary Opuscula Zoologica, 27-28: 153-158. Tovább ››
Guti Gábor (1995): Ecological impacts of the Gabcikovo River Barrage System with special reference to Umbra krameri in the Szigetköz floodplain. Annalen des Naturhist. Mus. Wien, 97 B: 466-469. Tovább ››

1993

Guti Gábor (1993): Fisheries ecology of the Danube in the Szigetköz floodplain Opuscula Zoologica, Budapest 26: 67-75. Tovább ››
Guti Gábor (1993): Mortality, growth and diet of perch Perca fluviatilis L. in the Cikola branch system of the Szigetköz area, River Danube Archiv für Hydrobiol, 128/3: 317-327. Tovább ››

1992

Guti Gábor (1992): The population density of perch, Perca fluviatilis L., in the Cikola backwater system of the river Danube, Hungary Hydrobiologia, 242: 195-198. Tovább ››

1991

Guti Gábor, Andrikovics S, Bíró Péter (1991): Nahrong von Hecht (Esox lucius), Hundsfisch (Umbra krameri), Karausche (Carassius carassins), Zwergwels (Ictalurres nebulosus) und Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus) im Ócsa-Feuchtgebiet, Ungarn. Fischökologie 4: 45-66. Tovább ››