Kálmánczhelyi-Farkas Alexandra

DKI Restaurációs és Állatökológiai Osztály
volt munkatárs ("alumni")
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Kutatási területek:

[1] Olyan sötét és fényes, úgynevezett poláros fényszennyező mesterséges felületek optikai sajátságainak és vonzóképességének vizsgálata, melyek ökológiai csapdaként működve megtéveszthetik a vízirovarok viselkedését és tömeges pusztulásukat okozzák.

[2] Lehetséges védekezési lehetőségek keresése és kidolgozása, melyekkel kiküszöbölhető a poláros fényszennyező felületek példátlan természetkárosító hatása.

[3] Légköroptikai jelenségek és az égbolt polarizációs mintázatának vizsgálata és a lehetséges biológiai vonatkozások feltárása.

[4] Az égbolt polarizációs mintázatát alapul vevő viking navigáció hipotézisének laboratóriumi és planetáriumi vizsgálata, a rejtélyes napkő használhatóságának vizsgálata és a navigációnak kedvező meteorológiai szituációk keresése.

Tanulmányok

2014-2016 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezettudományi Doktori Iskola
2012-2014 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizika Doktori Iskola
2010-2012 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Geográfus M.Sc. táj- és környezetkutató szakirány
2006-2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földtudományi B.Sc. geográfus szakirány
1998-2006 Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő

Elismerések és díjak:

2017 50 tehetséges magyar fiatal
2017 MTA ÖK Kutatói Díj 2016
2017 Sci-ndikátor országos tudománykommunikációs verseny - Közönségdíj
2016 XIX. Tavaszi Szél Konferencia Biológiatudományi szekció - 1. helyezés
2016 Junior Templeton Fellow
2014 XVII. Tavaszi Szél Konferencia Földtudományi szekció - 1. helyezés
2013 Pro Scientia Aranyérem
2013 A Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság Különdíja
2013 Doktoranduszok ismeretterjesztő cikkpályázata, Természet Világa kategória - 1. helyezés
2011, 2012 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar - Kar Kiváló Hallgatója cím
2011 XXX. OTDK Alkalmazott meteorológia tagozat - 1. helyezés
2009 XXIX. OTDK Meteorológia II. tagozat - 1. helyezés

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
fénypolarizáció meteorológiai, környezeti és biológiai vonatkozásokkal, vizuális ökológia, légköroptika, tudománykommunikáció
Válogatott publikációk: 

2017

Dénes Száz, Alexandra Farkas, András Barta, Balázs Kretzer, Miklós Blahó, Ádám Egri, Gyula Szabó, Gábor Horváth (2017): Accuracy of the hypothetical sky-polarimetric Viking navigation versus sky conditions: revealing solar elevations and cloudinesses favourable for this navigation method. Proceedings of the Royal Society A 473. article no. 20170358 Tovább ››
Egri Ádám, Pereszlényi Ádám, Farkas Alexandra, Horváth Gábor, Penksza Károly, Kriska György (2017): How can asphalt roads extend the range of in situ polarized light pollution? A complex ecological trap of Ephemera danica and a possible remedy Journal of Insect Behavior 30 (4): pp. 374-384. Tovább ››
Horváth Gábor, Takács Péter, Kretzer Balázs, Szilasi Szilvia, Száz Dénes, Farkas Alexandra, Barta András (2017): Celestial polarization patterns sufficient for Viking navigation with the naked eye: Detectability of Haidinger's brushes on the sky versus meteorological conditions. Royal Society Open Science 4: article no. 160688 Tovább ››

2016

Ádám Egri, Alexandra Farkas, György Kriska, Gábor Horváth (2016): Polarization sensitivity in Collembola: An experimental study of polarotaxis in the water-surface-inhabiting springtail Podura aquatica. Journal of Experimental Biology 219 (16): pp. 2567-2576. Tovább ››
Dénes Száz, Alexandra Farkas, Miklós Blahó, András Barta, Ádám Egri, Balázs Kretzer, Tibor Hegedüs, Zoltán Jäger, Gábor Horváth (2016): Adjustment errors of sunstones in the first step of sky-polarimetric Viking navigation: Studies with dichroic cordierite/tourmaline and birefringent calcite crystals. Royal Society Open Science, 3, article no. 150406 Tovább ››
Farkas Alexandra, Egri Ádám, Horváth Gábor, Kriska György (2016): Dunavirág-kutatás: Életmentő fénycsapdák Élet és Tudomány 71 (34): pp. 1074-1076 Tovább ››
Farkas Alexandra, Száz Dénes, Egri Ádám, Barta András, Mészáros Ádám, Hegedüs Ramón, Horváth Gábor, Kriska György (2016): Mayflies are least attracted to vertical polarization: A polarotactic reaction helping to avoid unsuitable habitats. Physiology and Behavior 163: pp. 219-227. Tovább ››
Horváth Gábor, Farkas Alexandra, Kriska György (2016): A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (ISBN 978 963 312 253 2), p. 485 Tovább ››
Száz D., Farkas A., Barta A., Kretzer B., Egri Á., Horváth G. (2016): North error estimation based on solar elevation errors in the third step of sky-polarimetric Viking navigation Proceedings of the Royal Socety A 472: article no. 20160171. Tovább ››
Száz Dénes, Mihályi Dávid, Farkas Alexandra, Egri Ádám, Barta András, Kriska György, Bruce Robertson, Horváth Gábor (2016): Polarized light pollution of matte solar panels: Anti-reflective photovoltaics reduce polarized light pollution but benefit only some aquatic insects. Journal of Insect Conservation 20 (4): pp. 663-675 Tovább ››

2015

Susanne Åkesson, Catharina Odin, Ramón Hegedüs, Mihaela Ilieva, Christoffer Sjöholm, Alexandra Farkas, Gábor Horváth (2015): Testing avian compass calibration: comparative experiments with diurnal and nocturnal passerine migrants in South Sweden Biology Open 4 (1): pp. 35-47 Tovább ››
Száz, D., Horváth, G., Barta, A., Robertson, B. A., Farkas, A., Egri, Á., Tarjányi, N., Rácz, G., Kriska, Gy. (2015): Lamp-lit bridges as dual light-traps for the night-swarming mayfly, Ephoron virgo: Interaction of polarized and unpolarized light pollution. PLoS ONE 01/2015; 10(3):e0121194. Tovább ››

2014

Barta A., Farkas A., Száz D., Egri Á., Barta P., Kovács J., Csák B., Jankovics I., Szabó Gy., Horváth G. (2014): Polarization transition between sunlit and moonlit skies with possible implications for animal orientation and Viking navigation: anomalous celestial twilight polarization at partial moon. Applied Optics 53 (23): pp. 5193-5204 + cover picture + 9 supplementary video clips Tovább ››
Blahó M., Herczeg T., Kriska Gy., Egri Á., Száz D., Farkas A., Tarjányi N., Czinke L., Barta A., Horváth G. (2014): Unexpected attraction of polarotactic water-leaving insects to matt black car surfaces: mattness of paintwork cannot eliminate the polarized light pollution of black cars. Public Library of Science ONE (PLoS ONE) 9 (7): e103339 + electronic supplement Tovább ››
Farkas A., Száz D., Egri Á., Blahó M., Barta A., Nehéz D., Bernáth B., Horváth G. (2014): Accuracy of sun localization in the second step of sky-polarimetric Viking navigation for north determination: a planetarium experiment Journal of the Optical Society of America A 31 (7) pp. 1645-1656. Tovább ››