Engloner Attila, PhD

csoportvezető, tudományos főmunkatárs
DKI Környezetkémiai és Növényökológiai Osztály
engloner.attila [at] okologia.mta.hu
+36 1 279 3100 / 204 vagy 205
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Az MTA ÖK Víztudományi Koordinációs Csoport vezetője
Az MTA ÖK DKI Makrofiton Ökológiai Kutatócsoport vezetője

- A vízi makrofitonok eloszlását, tömegességét befolyásoló tényezők és törvényszerűségek kutatása, a hínárfajok fenetikai és genetikai diverzitásának feltárása.
- A nádpusztulás és -kolonizáció fenetikai és genetikai hátterének feltárása.
- Növényi adaptációk kvantitatív anatómiai vizsgálata vízi és terresztris ökoszisztémákban.
- A vízi makrofitonokon kialakult biofilm összetételének kutatása.
- A Duna és egyéb vízterek élőlény közösségeinek és a klímaváltozással összefüggő folyamatok közösségekre gyakorolt hatásainak környezeti DNS alapú vizsgálata.

Díjak, ösztöndíjak

2013 - 2016 : Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2005 - 2006: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj
2004: Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díj
1995: Kossuth Lajos Tudományegyetem "Természettudományi Kar Emlékérem"
1995: Pro Renovanda Cultura Hungariae “Diákok a tudományért” szakalapítvány díj
1995: XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia második helyezés
1994: IV. Országos Környezettudományi Diákkonferencián első helyezés, valamint
MTESZ különdíj

Válogatott publikációk:

2019

Engloner Attila, Vargha Márta, Báldi András, Józsa János (szerk.) (2019): A Nemzeti Víztudományi Kutatási Program kihívásai és feladatai. MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany. ISBN 978-615-5799-04-4

2018

Engloner, A.I., Szalma, E., Sipos, K., Dinka, M. (2018): Distribution and habitat characteristics of macrophyte vegetation in the Middle Danube (1786-1433 rkm), Hungary. In: Janauer, A.G., Gaberscik, A., Kvet, J., Germ, M., Exler, N. (Eds.) Macrophytes of the River Danube Basin. Academia Praha 2018., 408p., pp: 221-233. ISBN 978-80-200-2743-6.

2016

Engloner A., Szegő D. (2016): Genetic diversity of riverine reed stands indicating the water regime of the habitat Ecological Indicators, 61:846–849

2012

Engloner A I. (2012): Alternative ways to use and evaluate Kohler’s ordinal scale to assess aquatic macrophyte abundance. Ecological Indicators 20: pp. 238–243.

2011

Engloner A I, Major Á. (2011): Clonal diversity of Phragmites australis propagating along water depth gradient. Aquat. Bot. 49: pp. 172-176.