Engloner Attila, PhD

DKI Környezetkémiai és Növényökológiai Osztály
csoportvezető, tudományos főmunkatárs
engloner.attila [at] okologia.mta.hu
+36 1 279 3100 / 204 vagy 205
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Az MTA ÖK Víztudományi Koordinációs Csoport vezetője
Az MTA ÖK DKI Makrofiton Ökológiai Kutatócsoport vezetője

- A vízi makrofitonok eloszlását, tömegességét befolyásoló tényezők és törvényszerűségek kutatása, a hínárfajok fenetikai és genetikai diverzitásának feltárása.
- A nádpusztulás és -kolonizáció fenetikai és genetikai hátterének feltárása.
- Növényi adaptációk kvantitatív anatómiai vizsgálata vízi és terresztris ökoszisztémákban.
- A vízi makrofitonokon kialakult biofilm összetételének kutatása.
- A Duna és egyéb vízterek élőlény közösségeinek és a klímaváltozással összefüggő folyamatok közösségekre gyakorolt hatásainak környezeti DNS alapú vizsgálata.

Díjak, ösztöndíjak

2013 - 2016 : Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2005 - 2006: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj
2004: Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díj
1995: Kossuth Lajos Tudományegyetem "Természettudományi Kar Emlékérem"
1995: Pro Renovanda Cultura Hungariae “Diákok a tudományért” szakalapítvány díj
1995: XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia második helyezés
1994: IV. Országos Környezettudományi Diákkonferencián első helyezés, valamint
MTESZ különdíj

Válogatott publikációk: 

2019

Engloner Attila, Vargha Márta, Báldi András, Józsa János (szerk.) (2019): A Nemzeti Víztudományi Kutatási Program kihívásai és feladatai. MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany. ISBN 978-615-5799-04-4 Tovább ››

2018

Engloner, A.I., Szalma, E., Sipos, K., Dinka, M. (2018): Distribution and habitat characteristics of macrophyte vegetation in the Middle Danube (1786-1433 rkm), Hungary. In: Janauer, A.G., Gaberscik, A., Kvet, J., Germ, M., Exler, N. (Eds.) Macrophytes of the River Danube Basin. Academia Praha 2018., 408p., pp: 221-233. ISBN 978-80-200-2743-6. Tovább ››

2016

Engloner A., Szegő D. (2016): Genetic diversity of riverine reed stands indicating the water regime of the habitat Ecological Indicators, 61:846–849 Tovább ››

2015

2013

A I Engloner, E Szalma, K Sipos, M Dinka (2013): Occurrence and habitat preference of aquatic macrophytes in a large river channel COMMUNITY ECOLOGY 14(2): 243-248 Tovább ››

2012

Engloner A I. (2012): Alternative ways to use and evaluate Kohler’s ordinal scale to assess aquatic macrophyte abundance. Ecological Indicators 20: pp. 238–243. Tovább ››

2011

Engloner A I, Major Á. (2011): Clonal diversity of Phragmites australis propagating along water depth gradient. Aquat. Bot. 49: pp. 172-176. Tovább ››

2010

Engloner A I, Major Á, Podani J. (2010): Clonal diversity along a water depth gradient in a declining reed stand as detected by three different genetic methods. Aquat. Bot. 92: pp. 1-8. Tovább ››

2009

Engloner A. (2009): Structure, growth dynamics and biomass of reed (Phragmites australis) - A review. Flora 204: pp. 331-346. Tovább ››
Podani J, Engloner A, Major Á. (2009): Multilevel comparison of dendrograms: a new method with an application for genetic classifications. Stat Appl Genet Mol Biol 8(1): pp. 1-14. Article 22. Tovább ››

2007

Engloner A. (2007): A növények szaporodása és alaktana. In: Tuba Z., Szerdahelyi T., Engloner A., Nagy J. (szerk.) Botanika I. Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába. Sejttan - Szövettan – Alaktan. Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 123-216. Tovább ››
Engloner A. (2007): A növények szövetei. In: Tuba Z., Szerdahelyi T., Engloner A., Nagy J. (szerk.) Botanika I. Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába. Sejttan - Szövettan – Alaktan. Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 31-121. Tovább ››
Tuba Z, Szerdahelyi T, Engloner A, Nagy J. (2007): Botanika III. Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába. Növényföldrajz - Társulástan – Növényökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 316. Tovább ››
Tuba Z, Szerdahelyi T, Engloner A, Nagy J. (2007): Botanika II. Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába. Rendszertan. Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 388. Tovább ››
Tuba Z, Szerdahelyi T, Engloner A, Nagy J. (2007): Botanika I. Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába. Sejttan - Szövettan – Alaktan. Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 296. Tovább ››

2006

Engloner A I, Papp M. (2006): Vertical differences in Phragmites australis culm anatomy along a water depth gradient. Aquatic Botany 85: pp. 137-146. Tovább ››

2004

Engloner A I, Kovács M, Szabó Sz. (2004): Differences between the element concentrations of reed organs and the substrate along water depth gradients in Lake Balaton, Hungary. Acta Botanica Hungarica 46: pp. 287-301. Tovább ››
Engloner A I. (2004): Annual growth dynamics and morphological differences of reed (Phragmites australis [Cav.] Trin. ex Steudel) in relation to water supply. Flora 199: pp. 256-262. Tovább ››

2003

Engloner A I, Kovács D, Balogh J, Tuba Z. (2003): Anatomical and ecophysiological changes in leaves of couch-grass (Elymus repens L.), a temperate loess grassland species after 7 years growth under elevated CO2 concentrations. Photosynthetica 41: pp. 185-189. Tovább ››

2001

Engloner A, Penksza K, Szerdahelyi T. (2001): A hajtásos növények ismerete. Egyetemi és főiskolai tankönyv. (Szerk: Penksza K.) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, pp. 268. Tovább ››
Engloner A, Podani J. (2001): A new approach in evaluating the efficiency of macromorphological description of reed (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) stands. Flora 196: pp. 381-389. Tovább ››
Engloner A. (2001): A nádpusztulást elősegítő antropogén hatások. Természetvédelmi Közlemények 9: pp. 51-58. Tovább ››

2000

Bán R, Engloner A, Virányi F. (2000): Occurrence of fungal pathogens in relation to reed quality. Journal of Plant Diseases and Protection. Z. PflKrankh. PflSchutz. 107: pp. 258-266. Tovább ››
Engloner A, Bán R, Sugár E, Virányi F. (2000): Effects of fungal pathogens on the element content of reed leaf blades. Journal of Plant Diseases and Protection. Z. PflKrankh. PflSchutz. 107: pp. 627-636. Tovább ››