DKI Környezetkémiai és Növényökológiai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Az osztály elsődleges feladata folyami ökoszisztémák víz- és üledékkémiai, valamint anyagforgalmi vizsgálata, az alga- és makrofiton közösségek diverzitásának kutatása és monitorozása, az élőlénycsoportok és környezetük közötti interakciók feltárása. Az osztály alap és alkalmazott kutatásai olyan globális és lokális természeti és környezeti kihívások köré csoportosulnak, melyek a vízigény növekedésével, a globális felmelegedéssel, a biodiverzitás csökkenésével és a környezetszennyező anyagok megnövekedett emissziójával kapcsolatosak, melyekben a víz mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban kiemelt jelentőségű.

Munkatársak: 
Prof. Ács Éva, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Buczkó Krisztina, tudományos főmunkatárs
Dobosy Péter, tudományos munkatárs
Duleba Mónika, tudományos segédmunkatárs
Engloner Attila, PhD, tudományos főmunkatárs
Földi Angéla, tudományos segédmunkatárs
Kériné Borsodi Andrea, tudományos főmunkatárs
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora, kutató professzor emeritus
Krett Gergely, tudományos munkatárs
Kröpfl Krisztina Judit, tudományos segédmunkatárs
Németh Kitti, tudományos segédmunkatárs
Óvári Mihály, tudományos főmunkatárs
Szekeres József, tudományos segédmunkatárs
Takács Anita, tudományos segédmunkatárs
Trábert Zsuzsa, tudományos segédmunkatárs
Záray Gyula, Prof., tudományos tanácsadó

3

Hidas András, tudományos segédmunkatárs
Németh Katalin, asszisztens
Szarka Ágnes, laboráns