Borics Gábor, az MTA doktora

GINOP Fenntartható Ökoszisztémák Csoport
DKI Tisza-kutató Osztály
osztályvezető, tudományos tanácsadó
DKI Tisza-kutató Osztály
borics.gabor [at] okologia.mta.hu
+36 52 509200/11634
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Kutatásaim elsősorban a lebegő mikroalgák (fitoplankton) diverzitása térbeli és időbeli mintázataink megértésére irányulnak, valamint azon mechanizmusokra, melyek a fitoplankton szerveződését alapvetően befolyásolják. Jelenleg olyan alkalmazott- és alapkutatásokat is végzek, melyek a Víz Keret-irányelv hazai alkalmazását segítik. Így foglalkozok tipológiai kérdésekkel, ökológiai állapotértékelő módszerek fejlesztésével, terhelés-hatás vizsgálatokkal elsősorban a fitoplankton csoporthoz kapcsolódóan.

Válogatott publikációk:

2000

Borics G, Grigorszky I, Szabó S, Padisák J. (2000): Phytoplankton associations under changing pattern of bottom-up vs. top-down control in a small hypertrophic fishpond in East Hungary. Hydrobiologia 424: pp. 79-90.

1999

Szabó S L, Braun M, Borics G. (1999): Elemental flux between algae and duckweeds (Lemna gibba) during competition. Archiv fur Hydrobiologie 146: pp. 355-367.

1998

Borics G, Fehér G, Schmidt A. (1998): Hydrochemical data for mass occurrence of Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae). Biologia-Bratislava 53: pp. 495-497.
Borics G, Padisák J, Grigorszky I, Oldal I, Péterfi S L, Momeu L. (1998): Green algal flora of the acidic bog-lake Baláta-tó, SW Hungary. Biologia-Bratislava 58: pp. 457-465.
Péterfi L S, Padisák J, Momeu L, Borics G. (1998): Silica-scaled chrysophytes from the bog-lake Baláta-tó, SW Hungary. Nordic Journal of Botany 18: pp. 727-733.