Bölöni János

GINOP Fenntartható Ökoszisztémák Csoport
ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
tudományos munkatárs
boloni.janos [at] okologia.mta.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 124
Kutatócsoporti tagság:
Válogatott publikációk: 

2017

Aszalós, R., Horváth, F., Mázsa, K., Ódor, P., Lengyel, A., Kovács, G., Bölöni, J. (2017): First signs of old-growth structure and composition of an oak forest after four decades of abandonment. Biologia (Bratislava) 72: 1264-1274. Tovább ››
Bölöni János, Ódor Péter, Ádám Réka, William S Keeton , Aszalós Réka (2017): Quantity and dynamics of dead wood in managed and unmanaged dry-mesic oak forests in the Hungarian Carpathians FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 399: pp. 120-131. Tovább ››
Mihók B, Biró M, Molnár Zs, Kovács E, Bölöni J, Erős T, Standovár T, Török P, Csorba G, Margóczi K, Báldi A (2017): Biodiversity on the waves of history: conservation in a changing social and institutional environment in Hungary, a post-soviet EU member state. Biological Conservation. 211: 67-75 Tovább ››

2015

Bölöni, J. (szerk.) (2015): Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany Tovább ››
Varga Anna, Ódor Péter, Molnár Zsolt, Bölöni János (2015): The history and natural regeneration of a secondary oak-beech woodland on a former wood-pasture in Hungary Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84: 215-225. Tovább ››

2014

Bölöni, J., Ódor, P. (2014): A holtfa mennyisége a mérsékelt övi erdőkben. In: Csóka, Gy., Lakatos, F. (szerk.), A holtfa. Silva Naturalis 5, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, pp. 203-217. Tovább ››

2013

Réka Ádám, Péter Ódor, János Bölöni (2013): The effects of stand characteristics on the understory vegetation in Quercus petraea and Q. cerris dominated forests Community Ecology 14(1): pp. 101-109. Tovább ››

2012

Horváth Ferenc, Bidló András, Heil Bálint, Király G, Kovács G, Mányoki Gergely, Mázsa Katalin, Tanács E, Veperdi Gábor, Bölöni János (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian Biogeographical Region Plant Biosystems 146(1):189-200. Tovább ››

2011

Bölöni J, Botta-Dukát Z, Illyés E, Molnár Zs (2011): Hungarian landscape types: classification of landscapes based on the relative cover of (semi-) natural habitats - Applied Vegetation Science (14): 537-546. Tovább ››
Bölöni János, Molnár Zsolt, Kun András (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011. MTA ÖBKI, pp. 441. ISBN 978-963-8391-51 Tovább ››

2008

Bölöni János, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Horváth Ferenc (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 107-148. Tovább ››
Bölöni János, Molnár Zsolt, Horváth Ferenc, Illyés Eszter (2008): Naturalness-based habitat quality of the Hungarian (semi-)natural habitats. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 149-160. Tovább ››

2007

Illyés Eszter, Bölöni János (szerk.) (2007): Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon = Slope steppes, loess steppes and forest steppe meadows of Hungary Budapest, 236 pp. Magánkiadás. Tovább ››

2006

Bartha Dénes, Ódor Péter, Horváth T, Tímár Gábor, Kenderes Kata, Standovár Tibor, Bölöni János, Szmorad Ferenc, Bodonczi László, Aszalós Réka (2006): Relationship of Tree Stand Heterogeneity and Forest Naturalness. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 2: 7-22. Tovább ››