Biró Marianna

GINOP Fenntartható Ökoszisztémák Csoport
ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
tudományos munkatárs
biro.marianna [at] okologia.mta.hu
+36 28 360-122/ 157
Tevékenységi kör rövid leírása: 

történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek 200 éves csökkenése

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek 200 éves csökkenése
Válogatott publikációk: 

2019

Biró, M., Molnár, Zs., Babai, D., Dénes, A., Fehér, A., Barta, S., Sáfián, L., Szabados, K., Kiš, A., Demeter, L., Öllerer, K. (2019): Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing. Science of The Total Environment. 666: 1114–1125. Tovább ››

2018

Fóti Sz., Balogh J., Papp M., Koncz P., Hidy D., Csintalan Zs., Bartha S., Zimmermann Z., Biró M., Hováth L., Molnár E., Szaniszló A., Kristóf K., Kampfl Gy., Nagy Z. (2018): Temporal variability of CO2 and N2O flux spatial patterns at a mowed and a grazed grassland (Variability of CO2 and N2O spatial patterns). Ecosystems. 21: pp. 112–124. Tovább ››

2017

Dénes A., Biró M. (2017): Erjesztéssel feldolgozott vad- és kultúrnövények Magyarországon - etnobotanikai áttekintés. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 54:9-45. Tovább ››
Mihók B, Biró M, Molnár Zs, Kovács E, Bölöni J, Erős T, Standovár T, Török P, Csorba G, Margóczi K, Báldi A (2017): Biodiversity on the waves of history: conservation in a changing social and institutional environment in Hungary, a post-soviet EU member state. Biological Conservation. 211: 67-75 Tovább ››

2016

Havel A, Molnár Á, Ujházy N, Molnár Zs, Biró M (2016): Zsiókások és nádasok legeltetése és egyéb használatai a Duna-völgyi szikes tavak területén a helyi emberek visszaemlékezései alapján. Természetvédelmi Közlemények 22: pp. 84–95. Tovább ››
Schindler S, O’Neill F H, Biró M, Damm C, Gasso V, Kanka R, van der Sluis T, Krug A, Lauwaars S G, Sebesvari Z, Pusch M, Baranovsky B, Ehlert T, Neukirchen B, Martin J R, Euller K, Mauerhofer V, Wrbka T (2016): Multifunctional floodplain management and biodiversity effects: a knowledge synthesis for six European countries. Biodiversity and Conservation 25:1349–1382 Tovább ››
Varga A, Molnár Zs, Biró M, Demeter L, Gellény K, Miókovics E, Molnár Á, Molnár K, Ujházy N, Ulicsni V, Babai D (2016): Changing year-round habitat use of extensively grazing cattle, sheep and pigs in East-Central Europe between 1940 and 2014: Consequences for conservation and policy. Agriculture Ecosystems & Environment. 234:142–153. Tovább ››

2015

Babai D., Tóth A., Szentirmai I., Bíró M., Máté A., Demeter L., Szépligeti M., Varga A., Molnár Á., Kun R., Molnár Zs. (2015): Do conservation and agri-environmental regulations effectively support traditional small-scale farming in East-Cental European cultural landscapes? Biodiversity and Conservation 24: pp. 1-23. (2015) Tovább ››
Biró Csaba, Biró Marianna, Máté András (2015): A Duna-Tisza közi tájak természeti értékei: A Turján-vidék és az Őrjeg természeti képe az elmúlt évszázadokban Iványosi Szabó András (szerk.): A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve. 423 p. Kecskemét: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 2015. pp. 160-166. (ISBN: 978-963-87265-9-9) Tovább ››
Biró Marianna (2015): A Duna-Tisza közi tájak természeti értékei: A Homokhátság természeti képe az elmúlt évszázadokban In: Iványosi Szabó András (szerk.) A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve. 423 p. Kecskemét: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 2015. pp. 209-213. (ISBN:978-963-87265-9-9) Tovább ››
Biró Marianna és Boros Emil (2015): A Duna–Tisza közi tájak természeti értékei: A Duna-völgyi szikesek természeti képe az elmúlt évszázadokban In: Iványosi Szabó András (szerk.) A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve. 423 p. Kecskemét: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 2015. pp. 117-122. (ISBN:978-963-87265-9-9) Tovább ››
Biró Marianna és Somodi István (2015): A Duna - Tisza közi tájak természeti értékei: A Tisza-völgy természeti képe az elmúlt évszázadokban In: Iványosi Szabó András (szerk.) A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve. 423 p. Kecskemét: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 2015. pp. 276-279. (ISBN:978-963-87265-9-9) Tovább ››
Biró Marianna, Iványosi Szabó András, Molnár Zsolt (2015): Táj és történelem - ez a mi kis hazánk: A Duna-Tisza köze tájtörténete In: Iványosi Szabó András (szerk.) A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve. 423 p. Kecskemét: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 2015. pp. 41-58. (ISBN:978-963-87265-9-9) Tovább ››
Gerner Gerda, Biró Éva, Bódis Judit, Kun Róbert, Nagy Tímea, Molnár Zsolt, Biró Marianna (2015): Élőhelytípusok és tájhasználat Sztána és Zsobok határában. In: Molnár Krisztina, Molnár Zsolt (szerk.) Etnoökológiai kutatótábor Kalotaszegen. Kolozsvár; Sztána, Művelődés Egyesület, Szentimrei Alapítvány. Sztána füzetek 19:79-101. Tovább ››
Hollósi Aranka, Biró Csaba, Biró Marianna, S.-Falusi Eszter (2015): Az izsáki Kolon-tó tájtörténetének retrospektív elemzése és élőhely-rehabilitációjának makrofiton monitoringja = Landscape historical aspects and macropyte monitoring of the habitat restoration on the Lake Kolon at Izsák Hidrológiai Közlöny 95: (5-6) pp. 100-101. (2015) Tovább ››
Illés Katalin, Búzás Előd, Molnár Krisztina, Horváth Ferenc, Biró Marianna (2015): Az erdők állapota, természetessége és használata Sztánán és Zsobokon. In: Molnár Krisztina , Molnár Zsolt (szerk.) Etnoökológiai kutatótábor Kalotaszegen. Élet és rend a határban. Kolozsvár; Sztána, Művelődés Egyesület, Szentimrei Alapítvány. Sztánai füzetek 19. pp.: 51-64. Tovább ››
Margóczi Katalin, Gellény Krisztina, Biró Marianna (2015): Két kalotaszegi falu tudása a táj használatáról. In: Molnár Krisztina, Molnár Zsolt (szerk.): Etnoökológiai kutatótábor Kalotaszegen. Élet és rend a határban. Kolozsvár; Sztána, Művelődés Egyesület; Szentimrei Alapítvány. Sztánai füzetek 19. pp: 10-20. Tovább ››
Molnár Zsolt, Gellény Krisztina, Margóczi Katalin, Biró Marianna (2015): Landscape ethnoecological knowledge base and management of ecosystem services in a Székely-Hungarian pre-capitalistic village system (Transylvania, Romania). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 11:1.3. Tovább ››
Sõukand Renata, Pieroni Andrea, Biró Marianna, Dénes Andrea, Dogan Yunus, Hajdari Avni, Kalle Raivo, Reade Benedict, Mustafa Behxhet, Nedelcheva Anely, Quave L. Cassandra, Łuczaj Łukasz (2015): An ethnobotanical perspective on traditional fermented plant foods and beverages in Eastern Europe Journal of Ethnopharmacology 170: pp. 284-296. Tovább ››
Szalay P., Saláta D., Biró M. (2015): Táj- és élőhelyváltozások vizsgálata retrospektív adatbázisépítés és trajektóriaelemzés módszerével egy kalotaszegi falu, Sztána határában. Tájökológiai Lapok 13 (1): 133-148. Tovább ››
Ujházy Noémi, Szalay Péter, Biró Marianna (2015): A táj változásának vizsgálata újrafényképezés módszerével Sztána és Zsobok határában. In: Molnár Krisztina, Molnár Zsolt (szerk.): Etnoökológiai kutatótábor Kalotaszegen. Élet és rend a határban Kolozsvár; Sztána, Művelődés Egyesület, Szentimrei Alapítvány; Sztánai füzetek 19; pp. 208-221. Tovább ››

2014

Molnár Csaba, Bódis Judit, Biró Marianna, Juhász Melinda, Molnár Zsolt (2014): Sztána és Zsobok (Kalotaszeg) aktuális növényzete Kanitzia 21: pp. 77-126. Tovább ››
Stefan Schindler, Zita Sebesvari, Christian Damm, Kati Euller, Volker Mauerhofer, Anna Hermann, Marianna Biró, Franz Essl, Robert Kanka, Sophie G. Lauwaars, Christiane Schulz-Zunkel, Theo van der Sluis, Michaela Kropik, Viktor Gasso, Andreas Krug, Martin Pusch, Klaus-Peter Zulka, Werner Lazowski, Christa Hainz-Renetzeder, Klaus Henle, Thomas Wrbka (2014): Multifunctionality of floodplain landscapes: relating management options to ecosystem services. Landscape Ecology 29:229-244. Tovább ››

2013

Biró M, Czúcz B, Horváth F, Révész A, Csatári B, Molnár Zs (2013): Drivers of grassland loss in Hungary during the post-socialist transformation (1987-1999). Landscape Ecology 28(5): 789-803. Tovább ››
Biró Marianna, Szitár Katalin, Horváth Ferenc, Bagi István, Molnár Zsolt (2013): Detection of long-term landscape changes and trajectories in a Pannonian sand region: comparing land-cover and habitat-based approaches at two spatial scales. Community Ecology 14(2): 219-230. Tovább ››
Stefan Schindler, Michaela Kropik, Katrin Euller, Stuart W Bunting, Christiane Schulz-Zunkel, Anna Hermann, Christa Hainz-Renetzeder, Robert Kanka, Volker Mauerhofer, Viktor Gasso, Andreas Krug, Sophie G Lauwaars, Klaus P Zulka, Klaus Henle, Maurice Hoffmann, Marianna Biró, Franz Ess, Sophie Jaquier, Lukács Balázs, Gábor Borics, Stephanie Hudin, Christian Damm, Martin Pusch, Theo van der Sluis, Zita Sebesvar, Thomas Wrbka (2013): Floodplain management in temperate regions: is multifunctionality enhancing biodiversity? Environmental Evidence. 2 (10): 1-11. Tovább ››
Ujházy N, Biró M (2013): A vizes élőhelyek változásai Szabadszállás határában. Tájökológiai Lapok. 11 (2): 291-310. Tovább ››

2012

Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bartha Sándor, Fekete Gábor (2012): Past Trends, Present State and Future Prospects of Hungarian Forest-Steppes. In: Werger, MJA, van Staalduinen, MA (eds.): Eurasian Steppes. Ecological Problems and Livelihoods in a Changing World. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, pp. 209-252. Tovább ››
Ujházy N, Biró Marianna (2012): Study of landscape changes and ecological problems on certain areas of Duna-Tisza interfluve, Hungary. In: Chibiljev A.A. (ed.): Sixth International Symposium on Steppes. pp. 904-908, Russian Academy of Sciences, Institute of Steppe, Orenburg Tovább ››

2011

Biró Marianna (2011): Erdők és cserjések természetességének mérése - egy új terepi eszköz a környezeti nevelésben. In: Kováts-Németh Mária (szerk): Együtt a környezetért. Palatia Nyomda és Kiadó, ISBN: 978-963-7692-35-2 Tovább ››
Biró Marianna (2011): Változástérképek használata tíz év alatt bekövetkezett élőhelypusztulási tendenciák kimutatására a Kiskunsági-homokhátság területén (Use of landscape change maps to study ten years habitat transformation of the Kiskunság region, Hungary). Tájökológiai Lapok 9:357-374 Tovább ››
Biró Marianna, Horváth Ferenc, Révész András, Molnár Zsolt, Vajda Zoltán (2011): Száraz homoki élőhelyek és átalakulásuk a Duna-Tisza közén a 18. századtól napjainkig. In: Verő Gy.(szerk): Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon. Rosalia 6: 383-421. Tovább ››
Kertész Miklós, Kelemen E, Biró Marianna, Kovács-Láng Edit, Kröel-Dulay György (2011): Ecosystem Services and Disturbance Regime as linkages between Environment and Society in the Kiskunság region. In: Nagy G. G., Kiss V.: Borrowing services from nature - Methodologies to evaluate ecosystem services focusing on Hungarian case studies. CEEweb for Biodiversity, Budapest, 91-110 pp. Tovább ››
Margóczi Katalin, Bölöni János, Szitár Katalin, Bodonczi László, Illyés Eszter, Szabó Rebeka, Rédei Tamás, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Tímár Gábor, Tóth P, Óvári Miklós, Horváth András, Máté A, Sipos Ferenc, Deák B, Lontai L Török P Türke I J, Molnár Csaba, Fülöp Gy (2011): Az egyes termőhelyek gyepesítésének lehetőségei és módszerei. In: A természetkímélő gyepgazdálkodás. Hagyományőrző szemlélet, modern eszközök (szerk.: Viszló L.). Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár. pp. 151-165. Tovább ››

2010

Biró Marianna (2010): Élőhelytérkép rekonstrukciók módszertani kérdései. Földrajzi Tanulmányok V: 47-76. Tovább ››
Molnár Zsolt, Biró Marianna (2010): A néhány száz évre visszatekintő, botanikai célú történeti tájökológiai kutatások módszertana. Földrajzi Tanulmányok. V: 109-126. Tovább ››

2009

Biró Marianna (2009): Floodplain hay meadows along the river Tisza in Hungary In (eds.): Veen, P., Jefferson, R., Smidth, J. and Straaten, J. (2009): Grasslands in Europe of high nature value. KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands, pp. 238-245. Tovább ››
Biró Marianna, Lellei-Kovács Eszter, Kröel-Dulay György, Horváth Ferenc (2009): A Kiskunsági homokvidék tájökológiai térképe. In: Török K, Kiss KT, Kertész M (szerk.) Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet kutatási eredményeiből. ÖBKI Műhelyfüzetek 2., MTA ÖBKI, Vácrátót pp. 29-35. Tovább ››
Biró Marianna, Molnár Zsolt (2009): Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban. In: Kázmér M. (szerk): Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében.Hantken kiadó, Budapest, pp. 169-206. Tovább ››
Takács G, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bölöni János, Horváth Ferenc, Kun András (2009): Élőhely-térképezés. Második átdolgozott kiadás. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer Kézikönyvei IX. MTA ÖBKI - KvVM, Vácrátót - Budapest, 77 pp. Tovább ››
Takács G, Molnár Zsolt, Marianna Biró, János Bölöni, Ferenc Horváth, András Kun (2009): Habitat mapping. Handbooks of National Biodiversity Monitoring System IX. 2nd modified edition. MTA ÖBKI - KvVM, Vácrátót - Budapest, 54 pp. Tovább ››

2008

Biró Marianna (2008): A Duna-Tisza köze fásszárú vegetációjának átalakulása a 18. század óta, különös tekintettel a száraz homokterületekre. In: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes A. (szerk): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 23-38. Tovább ››
Biró Marianna, Révész András, Molnár Zsolt, Horváth Ferenc, Czúcz Bálint (2008): Regional habitat pattern of the Danube-Tisza interfluve in Hungary II. The sand, the steppe and the riverine vegetation; degraded and ruined habitats. Acta Bot. Hung. 50:21-62. Tovább ››
Bölöni János, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Horváth Ferenc (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 107-148. Tovább ››
Molnár Csaba, Molnár Zsolt, Barina Zoltán, Bauer Norbert, Biró Marianna, Bodonczi László, Csathó András István, Csiky János, Deák, J Á, Fekete Gábor, Harmos Krisztián, Horváth András, Isépy István, Juhász Magdolna, Kállayné Szerényi Júlia, Király G, Magos G, Máté A, Mesterházy A, Molnár A, Nagy J, Óvári Miklós, Purger Dragica, Schmidt D, Sramkó Gábor, Szénási Valentin, Szmorad Ferenc, Szollát György, Tóth T, Vidra Tamás, Virók Viktor (2008): Vegetation-based landscape regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50: 47-58. Tovább ››
Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bölöni János (2008): Natura 2000 habitats and their Á-NÉR habitats equivalents. Appendix. Acta Botanica Hungarica 50: 249-255. Tovább ››
Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bölöni János, Horváth Ferenc (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 59-106. Tovább ››
Molnár Zsolt, Fekete Gábor, Biró Marianna, Kun András (2008): A Duna-Tisza közi homoki sztyepprétek történeti tájökológiai jellemzése. In: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes A. (szerk): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 39-56. Tovább ››

2007

Biró Marianna, Révész András, Molnár Zsolt, Horváth Ferenc (2007): Regional habitat pattern of the Danube-Tisza interfluve in Hungary I. The landscape structure and habitat pattern; the fen and alkali vegetation. Acta Bot. Hung. 49(3-4): 267-303. Tovább ››
Molnár Zsolt, Bartha Sándor, Seregélyes Tibor, Illyés Eszter, Botta-Dukát Zoltán, Tímár G, Horváth Ferenc, Révész András, Kun András, Bölöni János, Biró Marianna, Bodonczi László, Deák József Áron, Fogarasi Péter, Horváth András, Isépy István, Karas László, Kecskés Ferenc, Molnár Csaba, Ortmann-Ajkai Adrienne, Rév Szilvia (2007): A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). Folia Geobotanica 42: 225-247. Tovább ››

2006

Biró Marianna (2006): Történeti vegetációrekonstrukciók a térképek botanikai tartalmának foltonkénti gazdagításával. Tájökológiai Lapok 4 (2): 357-384. Tovább ››
Biró Marianna, Révész András, Horváth Ferenc, Molnár Zsolt (2006): Point based mapping of the actual vegetation of a large area in Hungary - description, usability and limitation of the method. Acta Bot. Hung. 48 (3-4): 247-269. Tovább ››

2003

Biró Marianna (2003): A Duna-Tisza közi homokbuckások tájtörténete az elmúlt kétszázötven évben. In: Molnár Zsolt (szerk.): A Kiskunság száraz homoki növényzete. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 71-82. Tovább ››

2000

Biró Marianna (2000): A folyószabályozás hatása a Dévaványai-sík tájátalakulására, tájhasználati és növényzeti változásaira. In: Frisnyák Sándor (szerk.): Az Alföld történeti földrajza, Nyíregyháza, pp. 79-92. Tovább ››

1998

Biró Marianna, Molnár Zsolt (1998): A Duna-Tisza köze homokbuckásainak tájtípusai, azok kiterjedése, növényzete és tájtörténete a 18. századtól (Vegetation and land-use history in the sand dunes of the Duna-Tisza köze from the 18th century and the mapping of landscape types of the late 18th century) Article with english version 30-34. pp. Történeti Földrajzi Füzetek 5: 1-34. Tovább ››
Biró Marianna, Tóth Tamás (1998): A 18-19. század vegetációjának rekonstrukciója az elmúlt ezer év táj¬használatának tükrében a Hármas-Körös mentén. Crisicum I. Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Időszaki Kiadványa, Szarvas, pp. 18-34. Tovább ››

1997

Molnár Zsolt, Biró Marianna (1997): Vegetation history of the Kardoskút area (SE-Hungary) I.: Regional versus local history, ancient versus recent habitats Tiscia 30: 15-25. Tovább ››