Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár

kutató professzor emeritus
berczik.arpad [at] okologia.mta.hu
+36 1 279 3100/109
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Fő kutatási területe sekély vizű tavakban az üledék mezofaunájának és az áramló vizek hidrobiológiai kutatása.

Nevéhez fűződik több magyarországi nagy kiterjedésű, de sík vízű tó üledékének mezofaunájának vizsgálatsorozattal történő feltárása. Elsőként sikerült megállapítania a Velencei-tó víztereinek mozaikszerű eltéréseit.

Az úgynevezett áramló vizekre vonatkozó kutatásai a Dunára, annak mellékágrendszerére, illetve más magyarországi kisvízfolyásokra terjedtek ki. Jelentős tevékenységet végzett a magyar Duna-szakasz hidrobiológiai állapot-feltárásában, valamint a Fertő-Hanság 1972-es hidrobiológiai feltárásának kutatásszervezői és kutatói munkájában.

A bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer kérdéskörénél hidrobiológus szakértőként vett részt.

1978 és 1991 között az MTA Botanikai Kutatóintézetének, majd Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének igazgatója.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Válogatott publikációk: 

2014

Ágoston-Szabó E, Schöll K, Kiss A, Berczik Á, Dinka M. (2014): Decomposition of Willow Leaf Litter in an Oxbow Lake of the Danube River at Gemenc, Hungary Acta zoologica bulgarica Suppl. 7: pp. 197-202. Tovább ››
Tarjányi Nikolett, Berczik Árpád (2014): Spatial distribution of phytophilous macroinvertebrates in a side arm of the middle Danube river Acta Zoologica Bulgarica S7: pp. 13-17. (2014) Tovább ››

2012

Schöll K, A Kiss, M Dinka, Á Berczik. (2012): Flood-pulse effects on zooplankton assemblages in a river-floodplain system (Gemenc floodplain of the Danube, Hungary). International Review of Hydrobiology 97: pp. 41-54. Tovább ››

2007

Dinka Mária, Ágoston-Szabó Edit, Berczik Árpád, Kutrucz, Gy (2007): Vízjárás hatása a vízkémiai paraméterek térbeli alakulására a Fertőn. (Influence of water level fluctuation on the spatial dynamic of the water chemistry at Lake Fertő/ Neusiedler See) Hidrológiai Közlöny - 87/1: 28-34. Tovább ››
Kiss A, Berczik Árpád, Dinka Mária, Schöll Károly, Ágoston-Szabó Edit, Guti Gábor, Puky Miklós (2007): Kutatások a Fertő Hanság területén. Hanság. In: Nosek J., Oertel N. (szerk.) A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő.... 50 éves az MTA Magyar Dunakutató Állomása (1957-2007). Szemelvények az Állomás tudományos eredményeiből. MTA ÖBKI - MDÁ, Göd - Vácrátót, pp. 141-145. Tovább ››

2006

Berczik Árpád, Dinka Mária, Guti Gábor, Kiss A, Kiss Keve Tihamér, Nosek János, Oertel Nándor, Puky Miklós, Ráth T, Schöll Károly (2006): Present knowledge on hydro-biological monitoring and prospects of development. Hungarian-Slovak Environmental Monitoring on the Danube. Danube Monitoring Scientific Conference 25-26 May 2006, Mosonmagyaróvár/Hungary, Abstract, p. 10. Tovább ››

2002

Dinka Mária, Berczik Árpád, Szabó E, Varga I (2002): A nádasállomány szerkezete, vízkémiai jellemzői és az aratás hatásai a Fertőn. In: Fekete G., Kiss K. T., Kovácsné Láng E., Kun A., Nosek J., Révész A. (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 50 éve, 1952-2002. MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 393-410. Tovább ››

2001

Kiss A, Berczik Árpád (2001): A hansági Fehér-tó hidrobiológiai jellege és Cladocera, Ostracoda, Copepoda együttesei. In: Borhidi A., Botta-Dukát Z. (szerk.): Ökológia az ezredfordulón II. Műhelytanulmányok sorozat, MTA, Budapest, pp. 127-147. Tovább ››

1993

Banczerowski Jánosné, Bankovics Attila, Berczik Árpád, Berényi I, Czimber Gyula, Csanády M, Enyedi Gy, Gulyás P, Guti Gábor, Hahn István, Hajósy A, Halupa Lajos, Kiss Keve Tihamér, Kovács-Láng Edit, Láng István, Liebe P, Marosi S, Mészáros F, Molnár Edit, Németh T, Oertel Nándor, et al (1993): Szigetköz. Környezettudományi kutatások, környezeti állapot, ökológiai követelmények. Láng I., Banczerowski J.-né, Berczik Á. (szerk.) MTA, Budapest, 145 pp. Tovább ››
Berczik Árpád, Dinka Mária (1993): Principle for the maintaining of natural values in the Neusiedlersee/Fertő Biosphere Reserve. Internat. Conf Groundwater/Surface Water Ecotones, Lyon/France, Abstracts, p. 7. Tovább ››

1992

Berczik Árpád, Dinka Mária (1992): Die Bedeutung der Schilfzone für die mosaikartigen Unterschiede in den Flachseen. Seeuferzerstörung und Seeuferrenaturierung, Konstanz/Germany: 9. Tovább ››

1979

Berczik Árpád, Borhidi Attila (1979): A budapesti agglomeráció környezetfejlesztésének ökológiai problémái és környezetbiológiai fejlesztési terve. MTA Biol. Oszt. Közlem. 22: 367-390. Tovább ››

1976

Andrikovics S, Berczik Árpád - Aujeszky L, Schilling F, Somogyi S (szerk.) (1976): Hidrobiológia - zoológia. A Fertő-táj adatgyűjteménye 3. Budapest, pp. 423-537. Tovább ››

1965

Berczik Árpád (1965): A vízjárás hatása a magyar Duna-szakasz állatvilágára. Hidrológiai Közlöny 45: 233-236. Tovább ››