Bartha Sándor, PhD

GINOP Fenntartható Ökoszisztémák Csoport
ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
csoportvezető, tudományos tanácsadó
bartha.sandor [at] okologia.mta.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 161
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Szakmai tapasztalat

2010- MTA Ökológiai és Botanikai intézet, majd MTA Ökológiai Kutatóközpont, osztályvezető (2014 után az osztályok megszűntek),
2001- MTA Ökológiai és Botanikai Intézete, majd MTA Ökológiai Kutatóközpont, tudományos tanácsadó,
1993-2001 MTA Ökológiai és Botanikai Intézete, tudományos főmunkatárs,
1983-1993 MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete, tudományos segédmunkatárs,

Tanulmányok

1993 A biológiai tudományok kandidátusa (C.Sc.) (Ph.D-ként átminősítve 1997-ben, ELTE TTK)
1983-1986 TMB ösztöndíjas, MTA TMB, témavezető: Fekete Gábor
1983 biológus diploma, ELTE TTK, szakdolgozati témavezető: Virágh Klára

Elismerések

2018 Huzella Tivadar Díj (Magyar Biológiai Társaság)
2014-2017 címzetes egyetemi docens (University of Western Australia, Crawley, Australia)
2009 címzetes egyetemi tanár (Szent István Egyetem, Gödöllő)
2009 ÖBKI kutatói Díj (ÖBKI igazgató)
2008 Juhász Nagy Pál Díj (a díj bizottsága)
2002 külső tag (Botanical Department, University of South Bohemia, Ceske Budejovice, Csehország)
2001 Akadémiai Díj (Czárán Tamással és Scheuring Istvánnal megosztva) (MTA)
2000 habilitáció (Pécsi Tudományegyetem)
2000 vendég professzor (Department of Ecology and and Botany, Camerino University, Camerino, Olaszország, 2 hónap)
1998-2000 Széchenyi Professzor (Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs)
1998-2000 vendégkutató (Institute of Ecology and Botany, Millbrook, NY, USA)
1991 címzetes egyetemi docens (Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
1993 6 hónapos Fulbright ösztöndíj az Amerikai Egyesült Államokba, Institute of Ecology and Botany, Millbrook, NY)
1992 2 hónapos MTA ösztöndíj az Amerikai Egyesült Államokba

Szakmai érdeklődés
• Vegetációdinamika, közösségszerveződés, összehasonlító társulásökológia
• Funkcionális ökológia, términtázati szerveződés és szabályozottság növénytársulásokban
• Finom térléptékű növényzeti mintázatok és mintázat-transzformációk statisztikai leírása
• Térben explicit, egyedalapú szimulációs modellezés

Oktatás, tudományos aktivitás, pályázatok, egyéb

Oktatás:
• Négy (Rédei Tamás, Ruprecht Eszter, Illyés Eszter, Purger Dragica) végzett PhD hallgató témavezetője, öt további (Giandiego Campetella, Molnár Zsolt, Fóti Szilvia, Házi Judit, Szépligeti Mátyás) végzett PhD hallgató társ-témavezetője. Két jelenlegi PhD hallgató (Szabó Gábor és Csete Sándor) társ-témavezetője. Három PhD hallgatóm (Csathó András István, Tsvetelina Terziyska és Zimmermann Zita) védése várható a közeljövőben.
• Hét (Oborny Beáta, Hochstrasser Tamara, Komoly Cecília, Celeszky Nóra, Szentes Szilárd, Zimmermann Zita és Szabó Gábor) sikeren végzett MSc hallgató témavezetője vagy külső konzulense.
• 1991 óta három hazai (PTE, SZIE, ELTE, Pannon Egyetem) és két külföldi (Camerino University, Olaszország és University of South Bohemia, Csehország) egyetemen oktattam több alkalommal. Fontosabb MSc tanfolyamok: Grassland Ecology, Tájökológia. Fontosabb PhD tanfolyamok: Bevezetés a JNP modellekbe, A mikrocönológiai monitorozás alapjai, Parlagterületek vegetációdinamikája, Száraz gyepek szerveződése.

Tudományos és tudományos-közéleti aktivitás:
• Nemzetközi tisztségek:
- IAVS Council tag (2011-2015) (2015-2019)

• Hazai tisztségek
- OTKA Agrár-, Ökológia, Környezet- és Földtudományi Kollégium, Szupraindividuális Biológia zsűri (2015-2018)
- MTA Biológiai Osztály, nem akadémikus közgyűlési képviselő (2010-2013) (2013-2016)
- MTA ÖK, Kutatóközponti Tudományos Tanács (2014-)
- MTA Ökológiai Tudományos Bizottság (2011-2014) (2014-2017)(2018-)
- MTA Ökológiai Bizottság (1988-1990) (1994-2005)
- JPTE TTK Kari Doktori és Habilitációs Bizottság (1997-2000)
- MTA Elméleti Biológiai és Biológiatörténeti Bizottság (1991-1993)
- MTA Populációbiológiai és Evolúciós Bizottság (1991-1993)

• Szerkesztői feladatok
- Biologia, társszerkesztő (2018-)
- Plant Ecology, társszerkesztő (2015-)
- Plant Ecology and Diversity, társszerkesztő (2012-)
- Journal of Vegetation Science, társszerkesztő (2007-)
- Community Ecology, szerkesztőbizottsági tag (2000-)

• Konferenciaszervezés:
- A IX. Magyar Ökológus Kongresszus (2015. Keszthely) szervezőbizottságának elnöke.
- Az ABUDIV nemzetközi szimpózium (2001. Tihany) helyi szervezőbizottságának tagja.
- Spontaneous Succession in Ecosystem Restoration", International Workshop (1999. Ceské-Budejovice, Csehország) tudományos szervezőbizottságának tagja.
- The role of clonality in plant communities", International Workshop (1995. Visegrád) szervezőbizottságának tagja
- A III. Magyar Ökológus Kongresszus (1994. Szeged) szervezőbizottságának tagja.
- A 34. IAVS Szimpózium (1991. Eger) helyi szervezőbizottságának tagja.
- Az I. Magyar Ökológus Kongresszus (1987. Budapest) szervezőbizottságának titkára.

• Peer-review a következő folyóiratokban
Abstracta Botanica, Agriculture Ecosystems & Environment, Applied Vegetation Science, Basic and Applied Ecology, Community Ecology, Ecography, Ecological Indicators, EcoScience, Folia Geobotanica, Journal of Ecology, Landscape Ecology, Oikos, Plant Biosystems, Plant Ecology and Diversity, Plant Ecology , Plant and Soil, Polish J. of Ecology, Restoration Ecology, Botanikai Közlemények, Kitaibelia, Természetvédelmi Közlemények

Fontosabb pályázatok:
2016-2020 Ökoszisztémák fenntartható működtetése - felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért. GINOP-2.3.2-15-2016-00019, résztvevő
2016-2018 Functional trait approach to restoration of species rich shrublands, Australian Research Council-pályázat, résztvevő
2015-2018 Extrém aszály és csapadékmanipuláció ökológiai hatásai gyepekben, OTKA K-112576 résztvevő
2013-2017 Sokféleség, szabályozottság és megbízhatóság – a növényzet funkcionális szerveződése mikroléptékben, OTKA K 105608, témavezető
2013-2016 SIGNAL: European gradients of resilience in the face of climate extremes, EU Biodiversa Research Project, hazai témavezető
2013-2015 Fine-scale functional organization in vegetation along ecological gradients and due to changing grassland management, MTA Magyar-Szovén Kétoldalú Mobilitási Pályázat, hazai témavezető
2012-2013 Invazív növényfajok elterjedésének és az élőhelyvesztés folyamatának modellezése a tájvédelem támogatása céljából, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Magyar-Szlovén TéT), hazai témavezető
2008-2011 Fine-scale neighborhoods in plant communities: a comparative functional approach, OTKA K-72561
2008-2011, 16,3 mFt témavezető
2006-2008 Strukturális komplexitás és términtázati szervezettség dinamikai következményei: Brachypodium pinnatum erdőssztyepprét kompozíciós koordináltsága, degradációja és regenerációja OTKA K-62338, résztvevő
2005-2008 Természetes és mesterséges ökológiai rendszerek kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat együttes értékelése az Alföld területére, NKFP6-00013/2005, résztvevő
2002-2005 Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése, Szécheny-terv, NKFP 3B/0050, résztvevő
2000-2003 Társulási szabályok nem-egyensúlyi növénytársulásokban OTKA T-32630, témavezető
2000-2003 Szünfiziológiai folyamatok léptékfüggése fátlan növénytársulásokban, OTKA T-32568, résztvevő
1999-2002 Egy domináns fűfaj szerepe a vegetációdinamikában, OTKA T-30459, résztvevő
1996-1999 Homokpusztagyepek szerveződése és differenciálódása mechanizmusának vizsgálata és értelmezése szimulációs modellekkel, OTKA T-21166, résztvevő
1996-1999, Spatio-temporal dynamics of land cover in the Kiskunság of Hungary, NATO Linkage Grant, résztvevő
1995-1998 Koegzisztenciális szerkezetek és folyamatok modellezése sejtautomatákkal, OTKA T-16225, témavezető

Fontosabb meghívott hazai és nemzetközi előadások, és szemináriumok:
• Plenáris előadás, („Biodiversity and vegetation: patterns, processes, conservation”, 57th IAVS szimpozium, 2014. szeptember 1-5., Perth, Ausztrália)
• Plenáris előadás, (8. Magyar Ökológus Kongresszus, 2009. augusztus 26-28., Szeged)
• Plenáris előadás, (Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-Medencében VIII. Országos Konferencia, 2008. február 29 – március 2., Gödöllő)
• Plenáris előadás, (EPBRS Meeting, supported by BioPlatform on "Landscape scale biodiversity assessment: the problem of scaling", 2005. márc. 31 – ápr. 4., Budapest)
• Plenáris előadás, (6. Magyar Ökológus Kongresszus, 2003. augusztus 27-29., Gödöllő)
• Plenáris előadás, (I. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium (KÖSZI), 2002. október 24-25., Debrecen)
• Plenáris előadás, (5. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia,1999. szeptember 1-3., Szombathely)
• Szeminárium, (Department of Ecology and and Botany, Camerino University, Camerino, Olaszország, 2000. május 15,16,18, 22, 23, 26.)
• Szeminárium, (Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, NY, USA, 2000. november 9.)
• Szeminárium, (Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, NY, USA, 1999. október 8.)
• Szeminárium, (ELTE Téli Iskola, Visegrád, 1999. február 19-21.)
• Szeminárium, (Debreceni Egyetem, Biológus Klub, 1999. december 6.)
• Szeminárium, (Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, NY, USA, 1993. május 5.)
• Szeminárium, (University of Utrecht and Agricultural University of Wageningen, Hollandia, 1992. november)
• Szeminárium, Department of Botany and Microbiology, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA, 1992. június)
• Szeminárium, (JATE Ökológiai Tanszék, Szeged, 1991. október 17.)
• (Department of Plant Ecology and Evolutionary Biology, University of Utrecht, Utrecht, Hollandia, 1991. május 28.)
• Szeminárium, (Department of Vegetation Ecology at University of Vienna, Bécs, Ausztria, 1989. május 18-20.)

Tagságok:
• MTA köztestület (10787)
• INTECOL
• IAVS
• Magyar Biológiai Társaság
• Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete

Publikációk:
Közlemények száma (MTMT): 462 db
Idézetek száma (MTMT): 2743
Független idézetek száma (MTMT): 1975
H index: 27

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Válogatott publikációk: 

2018

Fóti Sz., Balogh J., Papp M., Koncz P., Hidy D., Csintalan Zs., Bartha S., Zimmermann Z., Biró M., Hováth L., Molnár E., Szaniszló A., Kristóf K., Kampfl Gy., Nagy Z. (2018): Temporal variability of CO2 and N2O flux spatial patterns at a mowed and a grazed grassland (Variability of CO2 and N2O spatial patterns). Ecosystems. 21: pp. 112–124. Tovább ››
J Dengler, V Wagner, I Dembicz, I García-Mijangos, A Naqinezhad, S Boch, A Chiarucci, T Conradi, G Filibeck, R Guarino, M Janišová, M J Steinbauer, S Aćić, A T R Acosta, M Akasaka, M-A Allers, I Apostolova, I Axmanová, B Bakan, A Baranova, M Bardy-Durchhalter, S Bartha, E Baumann, T Becker, U Becker, E Belonovskaya, K Bengtsson, J Luis Benito Alonso... Zs Molnár, et al (2018): GrassPlot – a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands Phytocoenologia 48(3): pp. 331-347 Tovább ››
Szépligeti Mátyás, Kőrösi Ádám, Szentirmai István, Házi Judit, Bartha Dénes, Bartha Sándor (2018): Evaluating alternative mowing regimes for conservation management of Central European mesic hay meadows: A field experiment Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology Official Journal of the Societa Botanica Italiana 152(1): pp. 90-97 Tovább ››

2017

Canullo R., Simonetti E., Cervellini M., Chelli S., Bartha S., Wellstein C., Campetella G (2017): Unravelling mechanisms of short-term vegetation dynamics in complex coppice forest systems Folia Geobotanica 52:(1) pp. 71-81 Tovább ››
Kreyling Juergen, Dengler Jürgen, Walter Julia, Velev Nikolay, Ugurlu Emin, Sopotlieva Desislava, Ransijn Johannes, Picon-Cochard Catherine, Nijs Ivan, Hernandez Pauline, Güler Behlül, von Gillhaussen Philipp, De Boeck Hans J, Bloor Juliette MG, Berwaers Sigi, Beierkuhnlein Carl, Arfin Khan Mohammed AS, Apostolova Iva, Altan Yasin, Zeiter Michaela, Wellstein Camilla, Sternberg Marcelo, Stampfli Andreas, Campetella Giandiego, Bartha Sándor, Bahn Michael, Jentsch Anke (2017): Species richness effects on grassland recovery from drought depend on community productivity in a multisite experiment Ecology Letters 20 (11): pp. 1405-1413 Tovább ››

2016

Fóti Sz., Balogh J., Herbst M., Papp M., Koncz P., Bartha S., Zimmermann Z., Komoly C., Szabó G., Margóczi K., Acosta M., Nagy Z (2016): Meta-analysis of grassland soil CO2 efflux spatial variability as a result of interacting environmental factors at field scale Catena 143: pp. 78-89. Tovább ››
Campetella Giandiego, Canullo Roberto, Gimona Alessandro, Garadnai Janos, Chiarucci Alessandro, Giorgini Daniele, Angelini Elia, Cervellini Marco, Chelli Stefano, Bartha Sandor (2016): Scale-dependent effects of coppicing on the species pool of late successional beech forests in the central Apennines, Italy Applied Vegetation Science 19(3): pp. 474-485. Tovább ››
Chelli S., Canullo R., Campetella G., Schmitt AO., Bartha S., Cervellini M., Wellstein C. (2016): The response of sub-Mediterranean grasslands to rainfall variation is influenced by early season precipitation Applied Vegetation Science 19(4): pp. 611-619. Tovább ››
Güler B., Jentsch A., Apostolova I., Bartha S., Bloor JMG., Campetella G., Canullo R., Házi J., Kreyling J., Pottier J., Szabó G., Terziyska T., Uğurlu E., Wellstein C., Zimmermann Z., Dengler J (2016): How plot shape and spatial arrangement affect plant species richness counts: implications for sampling design and rarefaction analyses Journal of Vegetation Science 27(4): pp. 692-703. Tovább ››
Pither,J., Fraser,L.H., Jentsch,A., Sternberg,M., Zobel, M., Cahill,J., Beierkuhnlein,C., Bartha,S., Bennett,J.A., Boldgiv,B., Brown,L.R., Marcelo Cabido,M., Campetella,G., Cameron N. Carlyle, C.N., Chelli, S., Csergő, A.M., Diaz, S., Enrico, L., Ensing,D., Fidelis, A., Garris, HW., Henry,H.A.L., Höhn, M., Klironomos,J., Koorem,K., Lawrence-Lodge, R., Manning,P., Mitchell,R.J., Moora,M., Pillar, V.D., Stotz,G.C., Sugiyama,S., Szentes,Sz., Tungalag,R., Undrakhbold,S., Wellstein, C., Zupo, T. (2016): Response to Comment on „Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness” Science 351:(6272) pp. 457-b. Tovább ››

2015

Bartha Sándor, Gallé László, Kovácsné Láng Edit, Kröel-Dulay György (2015): Természettudományos kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban: Ökológiai kutatások szárazföldi életközösségekben. In: Iványosi Szabó András (szerk.), A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve. Kecskemét: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. pp. 345-370. Tovább ››
Fraser LH, Pither J, Jentsch A, Sternberg M, Zobel M, Askarizadeh D, Bartha S, Beierkuhnlein C, Bennett JA, Bittel A, Boldgiv B, Boldrini II, Bork E, Brown L, Cabido M, Cahill J, Carlyle CN, Campetella G, Chelli S, Cohen O, Csergo AM, Diaz S, Enrico L, Ensing D, Fidelis A, Fridley JD, Foster B, Garris H, Goheen JR, Henry HAL, Hohn M, Jouri MH, Klironomos J, Koorem K, Lawrence-Lodge R, Long RJ, Manning P, Mitchell R, Moora M, Muller SC, Nabinger C, Naseri K, Overbeck GE, Palmer TM, ....Zupo T. (2015): Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness Science 349:(6245) pp. 302-305. Tovább ››
Szépligeti M., Kun R., Bartha S., Bodonczi L., Szentirmai I (2015): Experience gained from the control of giant goldenrod in the Őrség National Park In: Csiszár Á , Korda M (szerk.): Practical experiences in invasive alien plant control. Rosalia Handbooks 3. Duna–Ipoly National Park Directorate. Budapest (ISBN:978-615-5241-16-1) pp. 131-135. Tovább ››

2014

Bartha S, Szentes Sz, Horvath A, Hazi J, Zimmermann Z, Molnar Cs, Dancza I, Margoczi K, Pal R, Purger D, Schmidt D, Ovari M, Komoly C, Sutyinszki Zs, Szabo G, Csatho AI, Juhasz M, Penksza K, Molnar Zs. (2014): Impact of mid-successional dominant species on the diversity and progress of succession in regenerating temperate grasslands. APPLIED VEGETATION SCIENCE 17:(2) pp. 201-213. (2014) Tovább ››
Koncz P, Besnyői V, Csathó A I, Nagy J, Szerdahelyi T, Tóth Zs, Pintér K, Balogh J, Nagy Z, Bartha S (2014): Effect of grazing and mowing on the microcoenological composition of semi-arid grassland in Hungary. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 12: pp. 563-575. (2014) Tovább ››
Kun Róbert, Szépligeti Mátyás, Malatinszky Ákos, Virágh Klára, Szentirmai István, Bartha Sándor (2014): Egy inváziós faj, a Solidago gigantea Aiton által kolonizált mocsárrétek diverzitása és Fajkompozíciós koordináltsága Botanikai Közlemények 101: 65-77. Tovább ››
Szilvia Fóti, János Balogh, Zoltán Nagy, Michael Herbst, Krisztina Pintér, Evelin Péli, Péter Koncz, Sándor Bartha (2014): Soil moisture induced changes on fine-scale spatial pattern of soil respiration in a semi-arid sandy grassland Geoderma 213: 245-254. Tovább ››
Wellstein C, Campetella G, Spada F, Chelli S, Mucina L, Canullo R, Bartha S (2014): Context-dependent assembly rules and the role of dominating grasses in semi-natural abandoned sub-Mediterranean grasslands AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 182: pp. 113-122. (2014) Tovább ››
Zimmermann Z, Szabó G, Csathó A, Sallainé Kapocsi J, Szentes Sz, Juhász M, Házi J, Komoly C, Virágh K, Harkányiné Székely Zs, Lampert R, Sutyinszki Zs, Bartha S (2014): The impact of the lesser blind mole rat [Nannospalax (superspecies leucodon)] on the species composition and diversity of a loess steppe in Hungary APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 12:(2) pp. 577-588. Tovább ››

2013

Pal RW, Pinke Gy, Botta-Dukát Z, Campetella G, Bartha S, Kalocsai R, Lengyel A (2013): Can management intensity be more important than environmental factors? A case study along an extreme elevation gradient from central Italian cereal fields Plant Biosystems 147(2): 343-353 Tovább ››
Wellstein Camilla, Chelli Stefano, Campetella Giandiego, Bartha Sándor, Galiè Marco, Spada Francesco, Canullo Roberto (2013): Intraspecific phenotypic variability of plant functional traits in contrasting mountain grasslands habitats Biodiversity and Conversation 22:(10) pp. 2353-2374. (2013) Tovább ››

2012

Bartha S , Virágh K , Szentes Sz , Horváth A , Csathó A I , Csathó A J , Házi J , Juhász M , Selmeci M , Sutyinszki Zs , Balázs T , Somodi I (2012): Gyepek természetességének mérése mikrocönológiai módszerekkel: a battonya-tompapusztai Kis-gulya löszpusztarét példáján. KITAIBELIA 17:(1) p. 76. (2012) Tovább ››
Házi J , Penksza K , Bartha S , Hufnagel L , Tóth A , Gyuricza Cs , Szentes Sz (2012): Cut mowing and grazing effects with grey cattle on plant species composition in case of Pannon wet grasslands Applied Ecology And Environmental Research 10:(3) pp. 223-231. (2012) Tovább ››
Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bartha Sándor, Fekete Gábor (2012): Past Trends, Present State and Future Prospects of Hungarian Forest-Steppes. In: Werger, MJA, van Staalduinen, MA (eds.): Eurasian Steppes. Ecological Problems and Livelihoods in a Changing World. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, pp. 209-252. Tovább ››
Szentes Szilárd, Sutyinszki Zsuzsanna, Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Házi Judit, Wichmann Barnabás, Hufnágel Levente, Penksza Károly, Bartha Sándor (2012): Grazed Pannonian grassland beta-diversity changes due to C4 yellow bluestem Central European Journal Of Biology 7:(6) pp. 1055-1065. (2012) Tovább ››

2011

Bartha Sándor, Campetella Giandiego, Kertész Miklós, Hahn István, Kröel-Dulay György, Rédei Tamás, Kun András, Virágh Klára, Fekete Gábor, Kovács-Láng Edit (2011): Beta diversity and community differentiation in dry perennial sand grasslands Ann. Bot. (Roma) 1: 9-18. Tovább ››
Bartha Sándor, Zimmermann Zita, Horváth András, Szentes Szilárd, Sutyinszki Zs, Szabó G, Házi Judit, Komoly C, Penksza Károly (2011): High resolution vegetation assessment with beta-diversity - a moving window approach Journal of Agricultural Informatics 2(1): 1-9. Tovább ››
Campetella G, Botta-Dukát Z, Wellstein C, Canullo R, Gatto S, Chelli S, Mucina L, Bartha S (2011): Patterns of trait-environment relationships along a forest succession chronosequence Agriculture, Ecosystems and Environment 145(1): 38–48 Tovább ››
Canullo Roberto, Campetella Giandiego, Mucina Ladislav, Chelli S, Wellstein C, Bartha Sándor (2011): Patterns of clonal growth modes along a chronosequence of post-coppice forest regeneration in beech forest of Central Italy Folia Geobotanica 46: 271-288. Tovább ››
Házi Judit, Bartha Sándor, Szentes S, Wichmann B, Penksza Károly (2011): Seminatural grassland management by mowing of Calamagrostis epigejos in Hungary Plant Biosyst. 145: 699-707. Tovább ››
Horváth András, Virágh Klára, Bartha Sándor, Fülöp Gy (2011): A gyepterületek szerepe a tájban. In: A természetkímélő gyepgazdálkodás. Hagyományőrző szemlélet, modern eszközök (szerk.: Viszló L.). Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár. pp. 132-142. Tovább ››
Janišová M, Bartha Sándor, K Kiehl K, Dengler J (2011): Advances in the conservation of dry grasslands: Introduction to contributions from the seventh European Dry Grassland Meeting Plant Biosyst. 145: 507-513. Tovább ››

2010

Bartha Sándor (2010): A természetvédelmi kezeléseket megalapozó vegetációkutatásokról In: Molnár Cs., Molnár Zs., Varga A. (szerk.): "Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak Jókedvében teremt." Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből. 2003-2009., MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 42-70. Tovább ››
Szentes Szilárd, Házi Judit, Bartha Sándor, Sutyinszki Zs, Penksza Károly (2010): Comparative researches on resilience of species composition and biomass productivity in pastures and hayfield of the Balaton Uplands, Hungary Növénytermelés 59: 349-352 Tovább ››

2009

Bartha Sándor, Campetella Giandiego, Ruprecht Eszter, Házi Judit, Horváth András, Virágh Klára, Molnár Zsolt (2009): How do open sand steppes respond to the abandonment of grazing and to the increasing frequency of droughts? Poszter at 2nd European Congress of Conservation Biology Conservation biology and beyond: from science to practice, Prague, Czech Republic, 1-5 September 2009. Abstracts: 155. Tovább ››
Fóti Szilvia, Nagy Zoltán, Balogh János, Bartha Sándor, Acosta M, Czóbel Szilárd, Péli E R, Marek M V, Tuba Zoltán (2009): Small scale spatial variability and pattern of soil respiration and water content in wet and dry temperate grasslands and bare soil Ekologia (Bratislava) 28: 389-398. Tovább ››
Horváth András, Bartha Sándor, Virágh Klára, Somodi Imelda, Szitár Katalin, Molnár Zsolt, Bölöni János, Biró Marianna, Kovács-Láng Edit, Török Katalin (2009): Monitorozási protokollok kialakítása a természetvédelem és az agrárkörnyezetgazdálkodás országos programjai számára. In Török, Kiss, Kertész (szerk.): Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete kutatási eredményeiből, 37-44. Tovább ››

2008

Bartha Sándor (2008): Mikrocönológiai módszerek a táji vegetáció állapotának vizsgálatára. (New methods of fine-resolution vegetation analyses applicable for landscape-scale surveys and monitoring.) Tájökológiai Lapok (J. of Landscape Ecology) 6: 229-245. (Hungarian with English summary) Tovább ››
Bartha Sándor (2008): Beyond trivial relationships: on the hidden aspects of biodiversity. Folia Geobotanica 43(3): 371-382 Tovább ››
Bartha Sándor, Campetella Giandiego, Ruprecht Eszter, Kun András, Házi Judit, Horváth András, Virágh Klára, Molnár Zsolt (2008): Will inter-annual variability in sand grassland communities increase with climate change? Community Ecology 9 (Suppl): 13-21. Tovább ››
Bartha Sándor, Merolli A, Canullo Roberto, Campetella Giandiego, Canullo Roberto (2008): Changes of vascular plant diversity along a chronosequence of beech coppice stands, central Apennines, Italy. Plant Biosystems 142: 572-583. Tovább ››
Bartha Sándor, Molnár Zsolt, Fekete Gábor (2008): Patch dynamics in sand grasslands: connecting primary and secondary succession. In: Kovács-Láng, E., Molnár, E., Kröel-Dulay, Gy. & Barabás, S. (szerk.) (2008), The KISKUN LTER, Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary. Vácrátót: Institute of Ecology and Botany, H.A.S. pp. 37-40. Tovább ››
Fóti Szilvia, Balogh János, Nagy Zoltán, Ürmös Zs, Bartha Sándor, Tuba Zoltán (2008): Temporal and spatial variability and pattern of soil respiration in loess grassland. Community Ecology 9 (Suppl): 57-64. Tovább ››
Virágh Klára, Horváth András, Bartha Sándor, Somodi Imelda (2008): A multiscale methodological approach for monitoring the effectiveness of grassland management. Community Ecology 9(2): 237-246. Tovább ››

2007

Bartha Sándor, Virágh Klára, Botta-Dukát Zoltán, Kertész Miklós, Oborny Beáta (2007): A fajösszetétel: textúra és kotextúra. In: Ökológia (szerk. Pásztor E. és Oborny B.), Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 245-261 old. Tovább ››
Molnár Zsolt, Bartha Sándor, Seregélyes Tibor, Illyés Eszter, Botta-Dukát Zoltán, Tímár G, Horváth Ferenc, Révész András, Kun András, Bölöni János, Biró Marianna, Bodonczi László, Deák József Áron, Fogarasi Péter, Horváth András, Isépy István, Karas László, Kecskés Ferenc, Molnár Csaba, Ortmann-Ajkai Adrienne, Rév Szilvia (2007): A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). Folia Geobotanica 42: 225-247. Tovább ››
Ruprecht E, Bartha S, Botta-Dukát Z, Szabó A (2007): Assembly rules during old-field succession in two contrasting environments. Community Ecology 8: 31-40. Tovább ››

2006

Bartha Sándor, Balogh Lajos, Biró Marianna, Bódis Judit, Csete Sándor, Csiky János, Fráter Erzsébet, Hayek Zsuzsanna, Lájer Konrád, Purger Dragica, Szigetvári Csaba (2006): Nyílt és záródó homokpusztagyepek társulási viszonyainak összehasonlítása a vácrátóti In: Molnár, E. (ed.), Kutatás, oktatás, értékteremtés. MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 111-132. Tovább ››

2005

Czóbel Szilárd, Fóti Szilvia, Balogh János, Nagy Zoltán, Bartha Sándor, Tuba Zoltán (2005): Chamber series and space-scale analysis of CO2 gas-exchange in grassland vegetation: A novel approach. Photosynthetica 43(2): 267-272. Tovább ››
Fóti Szilvia, Czóbel Szilárd, Balogh János, Nagy J, Juhász A, Nagy Zoltán, Bartha Sándor, Tuba Zoltán (2005): Correlation between stand photosynthesis and composition at micro-scale in loess grassland. Cereal Research Communications 33(1): 197-199. Tovább ››

2004

Bartha Sándor, Campetella Giandiego, Canullo Roberto, Bódis Judit, Mucina Ladislav (2004): On the importance of fine-scale spatial complexity in vegetation restoration. International Journal of Ecology and Environmental Sciences 30: 101-116. Tovább ››
Campetella Giandiego, Canullo Roberto, Bartha Sándor (2004): Coenostate descriptors and spatial dependence in vegetation: derived variables in monitoring forest dynamics and assembly rules. Community Ecology 5: 107-114. Tovább ››

2003

Bartha Sándor, Bauer Norbert, Bölöni János, Csecserits Anikó, Házi Judit, Horváth András, Illyés Eszter, Kun András, Papp B, Rédei Tamás, Ruprecht Eszter, Szabó Rebeka (2003): A vegetáció szünmorfogenezise magyar és amerikai felhagyott szántókon. VI. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő, Előadások és poszterek összefoglalói. p.43. Tovább ››
Bartha Sándor, Meiners S J, Pickett S T A, Cadenasso M L (2003): Plant colonization windows in a mesic old field succession. Applied Vegetation Science 6: 205-212. Tovább ››
Virágh Klára, Bartha Sándor (2003): Species turnover as a function of vegetation pattern. Tiscia 34: 47-56. Tovább ››

2001

Bartha Sándor (2001): Életre keltett mintázatok. - Néhány szó a JNP modellekről. (Revitalized patterns. Some words about the JNP models) In: Oborny B. (szerk.): Teremtő sokféleség. Emlékezések Juhász-Nagy Pálra. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 61-95. Tovább ››
Bartha Sándor (2001): Spatial relationships between plant litter, gopher disturbance, and vegetation at different stages of old-field succession. Applied Vegetation Science 4: 53-62. Tovább ››
Bartha Sándor, Ittzés Péter (2001): Local richness - species pool ratio: a consequence of the species-area relationship. Folia Geobot. Phytotax. 36: 9-23. Tovább ››
Pickett S T A, Cadenasso M L, Bartha Sándor (2001): Implications from the buell-small succession study for vegetation restoration. Applied Vegetation Science 4: 41-52. Tovább ››
Prach Karel, Bartha Sándor, Joyce C B, Pysek P, van Diggelen R, Wiegleb G (2001): The role of spontaneous succession in ecosystem restoration: A perspective. Applied Vegetation Science 4: 111-114. Tovább ››

2000

Bartha Sándor, Pickett S T A, Cadenasso M L (2000): Limitations to species coexistence in secondary succession. Proceedings IAVS Symposium IAVS; Opulus Press Uppsala, pp. 55-58. Tovább ››
Gosz J R, Peters D P, Kertész Miklós, Kovács-Láng Edit, Kröel-Dulay György, Bartha Sándor (2000): Organization of grasslands along ecological gradients: US-Hungarian LTER grassland cooperation. In: Lajtha K., Vanderbilt K. (eds.): Cooperation in long term ecological research in Central and Eastern Europe. Proceedings of the ILTER Regional Workshop, 22-25 June, 1999, Budapest, Hungary. Oregon State University, Oregon, USA, pp. 67-76. Tovább ››
Kovács-Láng Edit, Kröel-Dulay György, Kertész Miklós, Fekete Gábor, Bartha Sándor, Mika János, Dobi-Wantuch Ildikó, Rédei Tamás, Rajkai Kálmán, Hahn István (2000): Changes in the composition of sand grasslands along a climatic gradient in Hungary and implications for climate change. Phytocoenologia 30: 385-407. Tovább ››
Virágh Klára, Bartha Sándor, Botta-Dukát Zoltán (2000): Fine-scale coalition structure in Brachypodium grassland. Proceedings IAVS Symposium, Opulus Press, Uppsala, pp. 365-368. Tovább ››

1999

Campetella Giandiego, Canullo Roberto, Bartha Sándor (1999): Fine-scale spatial pattern analysis of the herb layer of woodland vegetation using information theory. Plant Biosystems 133: 277-288. Tovább ››
Mucina Ladislav, Bartha Sándor (1999): Variance in species richness and guild proportionality in two contrasting dry grassland communities. Biológia Bratislava, 54: 67-75. Tovább ››

1998

Bartha Sándor, Czárán Tamás, Podani János (1998): Exploring plant community dynamics in abstract coenostate spaces. Abstracta Botanica 22: 49-66. Tovább ››
Bartha Sándor, Kertész Miklós (1998): The importance of neutral models in detecting interspecific spatial associations from 'transect' data. Tiscia 31: 85-98. Tovább ››
Virágh Klára, Bartha Sándor (1998): Interspecific associations in different successional stages of Brachypodium pinnatum grasslands after deforestation in Hungary. Tiscia 31: 3-12. Tovább ››

1997

Bartha Sándor, Czárán Tamás, Scheuring István (1997): Spatio-temporal scales of non-equilibrium community dynamics: a methodological challange. New Zealand J. Ecol. 21: 199-206. Tovább ››

1996

Virágh Klára, Bartha Sándor (1996): The effect of current dynamical state of a loess steppe community on its responses to disturbances. Tiscia 3: 3-13. Tovább ››

1995

Bartha Sándor, Collins S L, Glenn S M, Kertész Miklós (1995): Fine-scale spatial organization of tallgrass prairie vegetation along a topographic gradient. Folia Geobot. Phytotax. Praha, 30: 169-184. Tovább ››
Bartha Sándor, Czárán Tamás, Oborny Beáta (1995): Spatial constraints masking community assembly rules: a simulation study. Folia Geobot. Phytotax. Praha, 30: 471-482. Tovább ››
Oborny Beáta, Bartha Sándor (1995): Clonality in plant community - an overview. Abstracta Botanica 19: 115-127. Tovább ››

1993

Podani János, Czárán Tamás, Bartha Sándor (1993): Pattern, area and diversity: the importance of spatial scale in species assemblages. Abstracta Botanica 17: 37-51. Tovább ››

1992

Bartha Sándor (1992): Preliminary scaling for multi-species coalitions in primary succession. Abstracta Botanica 16: 31-41. Tovább ››
Czárán Tamás, Bartha Sándor (1992): Spatiotemporal dynamic models of plant populations and communities. TREE 7: 38-42. Tovább ››

1991

Szollát György, Bartha Sándor (1991): Pattern analyses of dolomite grassland communities using information theory models. Abstracta Botanica 15: 47-60. Tovább ››

1990

Bartha Sándor (1990): Spatial processes in developing plant communities: pattern formation detected using information theory. In: Krahulec F., Agnew A. D. Q., Agnew S., Willems J. H. (eds.): Spatial processes in plant communities. Academia, Prague and SPB Academic Publishing, The Hague, pp. 31-47. Tovább ››

1989

Czárán Tamás, Bartha Sándor (1989): The effect of spatial pattern on community dynamics: a comparison of simulated and field data. Vegetatio 83: 229-239. Tovább ››

1988

Szegi J, Oláh J, Fekete Gábor, Halász T, Várallyay György, Bartha Sándor (1988): Recultivation of the Spoil Banks Created by Opencut Mining Activities in Hungary. Ambio 17: 137-143. Tovább ››

1987

Bartha Sándor, Horváth Ferenc (1987): Application of long transects and information theoretical functions to pattern detection. I. Transects versus isodiametric sampling units. Abstracta Botanica 11: 9-26. Tovább ››