BLI Tápelemforgalmi kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: 
A kutatócsoport tevékenysége: 

A csoport a főbb tápelemek (szén, nitrogén és foszfor) forgalmát kutatja. A kutatások célja annak megállapítása, hogyan hat a külső és belső tápanyagterhelés és a vízszint változása a Balaton vízminőségére. Rendszeresen meghatározzuk a különböző foszfor és nitrogén vegyületek koncentrációját a tó vizében és üledékében. 32P-vel ill. 15N-nel jelzett vegyületekkel vizsgáljuk azok felvételének sebességét, kutatjuk a baktériumok és algák közötti tápanyagokért folyó versenyt természetes körülmények között és tiszta tenyészetekben. Kiemelten foglalkozunk a cianobaktériumok (kékalgák) légköri nitrogénkötésével, a fitoplankton nitrogén ellátásban betöltött szerepével és a vízminőségre gyakorolt hatásukkal. A cianobaktériumok fikocianin-tartalmának meghatározásával módszereket dolgozunk ki biomasszájuk becslésére.
Nemzetközi kutatási programok keretében a távérzékelési módszerek fejlesztésekben veszünk részt, és vizsgáljuk annak lehetőségeit a tó vízminőségének és ökológiai állapotának megállapításában.
Kutatjuk a vízben oldott szerves(humin)anyagok eredetét, hozzájárulásukat a szerves szénkészlethez, fizikai és kémiai jellemzőiket, biológiai hozzáférhetőségüket, bomlásukat az UV sugárzás hatására és ökológiai szerepüket.
A szén és nitrogén stabil izotóp arányainak természetes megoszlás-változását széles körben felhasználjuk a tó ökoszisztémájának kutatásában: az algák által termelt szervesanyag további sorsának nyomon követésében, a nád lebomlási folyamatainak jellemzésében, az oldott huminanyagok eredetvizsgálatában és különböző táplálkozási kapcsolatok felderítésében. Részt veszünk a szikes vizekkel és más vizes élőhelyekkel kapcsolatos limnológiai kutatásokban, különös tekintettel az anyagforgalmi és trofikus kapcsolatokra. Kutatjuk a Kárpát-medence szikes tavainak mezozooplankton, makrogerinctelen és vízimadár közösségeit.

Válogatott publikációk: 

2015

Palmer SCJ, Odermatt D, Hunter PD, Brockmann C, Présing M, Balzter H, Tóth VR (2015): Satellite remote sensing of phytoplankton phenology in Lake Balaton using 10 years of MERIS observations Remote Sensing of Environment 158(1): pp. 441-452. Tovább ››
Palmer, S.C.J., Hunter, P.D., Lankester, T., Hubbard, S., Spyrakos, E., N. Tyler, A., Présing, M., Horváth, H., Lamb, A., Balzter, H., Tóth, V.R. (2015): Validation of Envisat MERIS algorithms for chlorophyll retrieval in a large, turbid and optically-complex shallow lake. Remote Sensing of Environment 157, 158–169 Tovább ››

2013

Horváth H, AW Kovács, C Riddick, M Présing (2013): Extraction methods for phycocyanin determination in freshwater filamentous cyanobacteria and their application in a shallow lake European Journal of Phycology 48(3): pp. 278-286. Tovább ››
Palmer S C J, Pelevin V V, Goncharenko I, Kovács W A, Zlinszky A, Présing M, Horváth H, Nicolás-Perea V, Balzter H, Tóth VR (2013): Ultraviolet Fluorescence LiDAR (UFL) as a Measurement Tool for Water Quality Parameters in Turbid Lake Conditions Remote Sensing, 5.(9) pp. 4405-4422 Tovább ››

2009

2008

Hunter PD, Tyler AN, Présing M, Kovács WA, Preston T (2008): Spectral discrimination of phytoplankton colour groups: The effect of suspended particulate matter and sensor spectral resolution Remote Sensing of Environment 112(4): pp. 1527-1544. Tovább ››
Présing M, Preston T, Takátsy A, Sprőber P, Kovács AW, Vörös L, Kenesi Gy, Kóbor I (2008): Phytoplankton nitrogen demand and the significance of internal and external nitrogen sources in a large shallow lake (Lake Balaton, Hungary) Hydrobiologia 599: pp. 87-95 Tovább ››

2006

Tyler AN, Sváb E, Preston T, Présing M, Kovács AW (2006): Remote sensing of the water quality of shallow lakes: A mixture modelling approach to quantifying phytoplankton in water characterized by high-suspended sediment International journal of remote sensing 27(8): pp. 1521-1537. Tovább ››

2005

Sváb E, Tyler AN, Preston T, Présing M, V-Balogh K (2005): Characterizing the spectral reflectance of algae in lake waters with high suspended sediment concentrations International journal of remote sensing 26(5): pp. 919-928. Tovább ››

2003

V.-Balogh K., L. Vörös, N. Tóth, M. Bokros (2003): Changes of organic matter quality along the longitudinal axis of a large shallow lake (Lake Balaton). Hydrobiologia 506: pp. 67-74 Tovább ››
Projektek: 
1999 - 2001 Remediation of Lake Balaton: remote sensing as a management tool (NATO Együttműködési pályázat )