BLI Hidrobotanikai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Az osztály elsődleges feladata a fotoautotróf organizmusok széleskörű vizsgálata. Ezek során az osztály vizsgálja a fitoplankton, a fitobentosz és perifiton állományok faji összetételének és dinamikájának tér- és időbeli változásait, az állományok produkcióját és annak függését abiotikus és biotikus tényezőktől, a mikrobiális élőlény-együttesek struktúráját és működését. Az osztály fenntartása alatt van egy alga törzsgyűjteményt (Algal Culture Tihany =ACT), amelyben a Balaton tömeges és jellemző cianobaktériumai (pikocianobaktériumok, N-kötő fonalas cianobaktériumok, stb.), kova- és zöldalgái mellett megtalálhatók más sekély tavakból izolált törzsek is. Rendszeresen műholdas távérzékeléssel vizsgálja a Balaton vízminőségét.

Az osztály tanulmányozza a magasabbrendű vízi növények szerepét a sekély tavak ökoszisztémájában, az elterjedésüket befolyásoló abiotikus és biotikus tényezőket. Vizsgálja a növények genetikai, morfológiai, élettani változatosságát, ezekre alapozva spektrális és LIDAR távérzékeléses és térinformatikai módszerek felhasználásával, vegetáció-térképezéssel és indexeléssel modellezi a parti zóna ökoszisztéma szolgáltatásait.

Az osztály kutatja a főbb tápelemek (szén, nitrogén és foszfor). Meghatározza a különböző foszfor és nitrogén vegyületek koncentrációját a tó vizében és üledékében. 32P-vel ill. 15N-nel jelzett vegyületekkel vizsgálja azok felvételének sebességét. Vizsgálja az algák légköri nitrogén kötését, a vízben és üledékben folyó az ammónium újratermelődést és denitrifikációt. Kutatja a vízben oldott szerves(humin)anyagok eredetét, hozzájárulásukat a szerves szénkészlethez, fizikai és kémiai jellemzőiket, biológiai hozzáférhetőségüket, bomlásukat az UV sugárzás hatására és ökológiai szerepüket.

Osztály(csoport)vezető: 
Munkatársak: 
Bernát Gábor, tudományos főmunkatárs
Blix Katalin, tudományos munkatárs
Boros Emil, PhD, tudományos főmunkatárs
Pálffy Károly, tudományos munkatárs
Tóth Viktor, tudományos főmunkatárs
Tugyi Nóra, tudományos segédmunkatárs
Vörös Lajos, kutató professzor emeritus
Zlinszky András, tudományos munkatárs

6

Horváth Hajnalka, GYED, GYES