PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont HP/369/2017

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony, mely megfelelő munkavégzés esetén meghosszabBítható.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1113 Budapest, XI. ker. Karolina út 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Beérkező számlák formai, alaki, tartalmi ellenőrzése, iktatása az integrált könyvelési rendszerbe, aláíratások intézése. Részvétel adatszolgáltatásokban, beszámoló készítésében részvétel, bevallások elkészítése. Egyéb pénzügyi jellegű feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középfokú pénzügyi ügyintézői vagy közgazdasági szakképesítés,
• legalább 1 év szakmai tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• emelt szintű szakképesítés,
• mérlegképes könyvelő,
• CT-ECOSTAT program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
• Végzettséget igazoló okiratok másolata,
• Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaálné Gombás Viktória nyújt, a 30/636-2565 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Gaálné Gombás Viktória részére a humanpolitika@okologia.mta.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni az azonosítószámot HP/369/2017 és a munkakört „pénzügyi ügyintéző”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok értékelése után a kiválasztottakkal személyes felvételi beszélgetés
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Próbaidő 4 hónap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.okologia.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 2.

Dr. Báldi András
főigazgató