PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HP/368/2017

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont

munkaügyi és bér ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony, mely megfelelő munkavégzés esetén meghosszabbítható.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1113 Budapest, Karolina út 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kutatóközpont közalkalmazottainak bér- és adóügyi feladatai, TB ügyintézése, a Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás, elektronikus adatszolgáltatások teljesítése, szabadság-nyilvántartás, bevallások, táblázatok, nyilvántartások vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, bérszámfejtő,
• Munkaügyi és bérügyintézői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• KIRA rendszer ismerete
• Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakirányú felsőfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
• Végzettséget igazoló okiratok másolata,
• Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.április 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaálné Gombás Viktória nyújt, a 06/30/636-2565-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Gaálné Gombás Viktória részére a humanpolitika@okologia.mta.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni az azonosítószámot HP/368/2017 és a munkakört „bér- és munkaügyi ügyintéző”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat folyamatosan értékeljük, a kiválasztottakkal személyes találkozót szervezünk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Próbaidő 4 hónap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.okologia.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 2.

Dr. Báldi András
főigazgató