PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HP/367/2017
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
alapján pályázatot hirdet
humánpolitikai referens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony, mely megfelelő munkavégzés esetén meghosszabbítandó
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1113. Karolina út 29.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Toborzási és kiválasztási folyamatok koordinálása (hirdetések elkészítése, önéletrajzok szűrése, interjúk szervezése, értékelések és összefoglalók elkészítése).
• Új kollégák belépésének támogatása, beintegrálása
• Jogviszony megszüntetéssel kapcsolatos teendők koordinálása
• Kinevezés módosítások, átsorolások előkészítése
• Havi, negyedéves, féléves és éves kimutatások, riportok készítése, beszámolótáblák vonatkozó adatinak összeállítása
• Munkajogi tanácsadás, jogszabályi változások nyomon követése
• Folyamatos kapcsolattartás a kollégákkal és a vezetőséggel
• Teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztése, működtetése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, ettől eltérő megállapodás lehetséges.
Pályázati feltételek:
• HR területen szerzett minimum 3 éves tapasztalat
• Felsőfokú szakirányú végzettség
• Munkajogi ismeretek
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• KIRA rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
• Végzettséget igazoló okiratok másolata,
• Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaálné Gombás Viktória nyújt, a 30/636-2565 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a humanpolitika@okologia.mta.hu e-mail címen keresztül, a tárgyba kérjük feltűntetni az azonosító számot HP/367/2017 és a munkakört „humánpolitikai referens”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat folyamatosan értékeljük, a kiválasztottakkal személyes találkozót szervezünk.
Próbaidő: 4 hónap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.okologia.mta.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 2.

Dr. Báldi András
főigazgató