Pályázati felhívás

HP/963/2016
PÁLYÁZATI FELHIVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának
(továbbiakban Kutatóközpont)
főigazgatója pályázatot hirdet

tudományos segédmunkatárs vagy tudományos munkatárs
munkakörbe

Feladatkör:

• Emberi környezet átalakító tevékenységek hatása vízfolyások halközösségeinek szerveződésére, természetvédelmi értékére és ökológiai állapotára.

Pályázati feltételek:

• Egyetemi végzettség, (biológia, hidrobiológia, környezettudomány vagy hasonló mesterfokozat (MA/MSc))
• Angol nyelvből legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Ms Office)
• Statisztikai ismeretek (R programcsomag ismerete előnyt jelent)
• Büntetlen előélet.

Jogállására és juttatásaira a közalkalmazottakat jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezések, valamint a Kutatóközpont Szervezeti és Müködési Szabályzata és ahhoz tartozó belső szabályzatok rendelkezései alkalmazandók. A kinevezés 1 év határozott időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, napi 8 órás munkaidőben.

A munkavégzés helye:

MTA ÖK BLI, Tihany

A pályázat részének benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi szakmai tevékenységének és eredményeinek rövid ismertetését (idén végzők esetében szakdolgozatának témakörét, egyben szakmai tevékenységét), idegen nyelvismeret megjelölését, továbi szakmai tevékenységére vonatkozó elképzeléseit a fent megjelölt témakörben. Mellékletek: részletes szakmai önéletrajz fényképpel, a diploma másolata, a nyelvvizsga bizonyítvány másolata, publikációs lista, motivációs levél, hatosági erkölcsi bizonyitvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikusan az eros.tibor@okologia.mta.hu címre várjuk. Kérjük az e-mailban feltűntetni a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. Az MTA ÖK főigazgatója a kutatóintézet vezetőjével konzultálva dönt az állás betöltéséről.

Vácrátót, 2016.12.30.

Dr. Báldi András
főigazgató