Kutatók

Név Kutatási téma
Abonyi András
tudományos munkatárs
Fitoplankton funkcionális ökológia
Ács Éva, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitobentosz, algák, Centrales, Pennales
Ágoston Lászlóné, PhD
tudományos főmunkatárs
vizes élőhelyek, víz-, intersticiális víz és üledékkémia; nád-üledék-víz kölcsönhatások; mineralizáció; dekompozíció; tápanyagdinamika
Arany Ildikó
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Aszalós Réka
tudományos munkatárs
erdőökológia, ökoszisztéma szolgáltatások modellezése
Bácsiné Béres Viktória
tudományos munkatárs
Fitobenton, funkcionális diverzitás
Báldi András, az MTA doktora
főigazgató
tudományos tanácsadó
Ökoszisztéma szolgáltatások. Az ugaroltatás hatása a biológiai sokféleségre. A legeltetés intenzitásának hatása az élővilágra. Mezőgazdálkodás és biodiverzitás kapcsolatának vizsgálata. Közösség-szerveződés vizsgálata izolátumokban és védett területeken
Balogh Csilla
csoportvezető
tudományos munkatárs
makroszkópikus vízi gerinctelenek, inváziós fajok, monitoring, biodiverzitás, haltáplálék szervezetek
Bartha Sándor, PhD
csoportvezető
tudományos tanácsadó
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Battonyai Izabella
tudományos munkatárs
gerinctelen neurobiológia, neuroembriogenezis, immunhisztokémia, konfokális lézer mikroszkópia, elektronmikroszkópia
Bede-Fazekas Ákos
tudományos segédmunkatárs
klímaváltozás, potenciális vegetáció, dísznövény, ökológiai modellezés, R, programozás
Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Bereczki Krisztina
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma-szolgáltatás, hernyópredáció, szegélyhatás
Biró Bernadett
tudományos segédmunkatárs
zuzmók, zuzmókémia
Biró Marianna
tudományos munkatárs
történeti tájökológia, hagyományos ökológiai tudás, tájléptékű élőhely-térképezés, Natura2000 élőhelyek, környezeti nevelés
Bíró Péter
kutató professzor
hidrobiológia, halak, Balaton
Boda Pál, PhD
tudományos munkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Bölöni János
tudományos munkatárs
Borics Gábor, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
Boros Emil, PhD
csoportvezető
tudományos munkatárs
ökológia, limnológia, konzervációbiológia
Boros Gergely
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Boros Gergő
tudományos munkatárs
ökoszisztéma-szolgáltatások, zoológia, taxonómia
Boross Nóra Judit
tudományos segédmunkatárs
Kériné Dr. Borsodi Andrea
tudományos főmunkatárs
Borza Péter
tudományos munkatárs
makrozoobentosz, invázióbiológia, Amphipoda, Mysida, Isopoda
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
igazgató
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Csányi Béla PhD
intézeti mérnök
Csecserits Anikó
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Czeglédi István
tudományos segédmunkatárs
Halegyüttesek, természetvédelem, ökológia
Czúcz Bálint
tudományos munkatárs
éghajlatváltozás, ökoszisztéma szolgáltatások, prediktív ökológiai modellezés, ökológiai indikátorok, tájökológia
Demeter László
tudományos segédmunkatárs
Kárpátalja, keményfaliget erdők, erdőtörténet, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás
Dobosy Péter
tudományos segédmunkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos segédmunkatárs
algológia, dunai fitoplankton, ökológia, morfológia, genetika
Egri Ádám PhD
tudományos segédmunkatárs
fénypolarizáció környezeti és biológiai vonatkozásokkal, vizuális ökológia
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés
Engel Rita Ph.D.
tudományos munkatárs
gyógynövény, növénykémia, kémiai diverzitás
Engloner Attila, PhD
igazgató
tudományos főmunkatárs
Erdős László
tudományos munkatárs
térbeli heterogenitás, erdőssztyeppek, növénytársulások, florisztika, természetvédelem
Erős Tibor
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Kálmánczhelyi-Farkas Alexandra
tudományos segédmunkatárs
fénypolarizáció meteorológiai, környezeti és biológiai vonatkozásokkal, vizuális ökológia, légköroptika
Farkas Edit, DSc
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
zuzmók, taxonómia, biodiverzitás, zuzmókémia, monitorozás, ökológia, zuzmótérképezés, bioindikáció, trópusi levéllakó zuzmók, konzerváció biológia
Felpécziné Farkas Anna
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia
Földi Angéla
tudományos segédmunkatárs
fitobentosz, Pennales, állóvizek
Fráter Erzsébet
tudományos gyűjteményvezető
Növényrendszertani gyűjtemény kezelése, Hagyományos és népi kultúrnövények (gyógy-, fűszer-, és konyhakerti növények) története, nevelése és felhasználása, Történeti kertek a Kárpát-medencében, Növények a Bibliában
Prof. G.-Tóth László, az MTA doktora
igazgató
tudományos tanácsadó
zooplankton populációdinamika, táplálkozásbiológia, anyagcsere, légzés, környezetszennyezés kérdései
Gerencsér László
tudományos gyűjteményvezető
Belovics-Görgényi Judit
tudományos segédmunkatárs
fitoplankton: florisztikai kutatások, fitoplankton biogeográfia
Grigorszky István
tudományos munkatárs
Guti Gábor, PhD
tudományos főmunkatárs
Győri János, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
neonikotinoidok, metabolit, ökotoxikológia, biomarker, acetilkolin, P2X receptorok

Oldalak