Varga Anna

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
tudományos segédmunkatárs
varga.anna [at] okologia.mta.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 160
Tevékenység, kutatás címszavakban: 
agrár-erdészeti rendszer, fáslegelő,legelőerdő, erdei legeltetés, vegetáció, tájtörténet, hagyományos ökológiai tudás
Projektek - résztvevő:
2012 Etnoökológiai kutatások (Etnoökológia - Molnár Zsolt, az MTA doktora)
2012 - ... Etnoökológiai kutatótáborok (Etnoökológiai kutatótáborok - Molnár Zsolt, az MTA doktora)
Válogatott publikációk: 

2016

Molnár Zsolt, Kis József, Vadász Csaba, Papp László, Sándor István, Béres Sándor, Sinka Gábor, Varga Anna (2016): Common and conflicting objectives and practices of herders and conservation managers: the need for a conservation herder Ecosystem Health and Sustainability 2:(4) Paper e01215. 16 p. Tovább ››
Varga A, Molnár Zs, Biró M, Demeter L, Gellény K, Miókovics E, Molnár Á, Molnár K, Ujházy N, Ulicsni V, Babai D (2016): Changing year-round habitat use of extensively grazing cattle, sheep and pigs in East-Central Europe between 1940 and 2014: Consequences for conservation and policy. Agriculture Ecosystems & Environment. 234:142–153. Tovább ››

2015

Hartel T, Plieninger T, Varga A (2015): Wood-pastures in Europe In: Kirby K, Watkins C (ed) Europe's Changing Woods and Forests: From Wildwood to Managed Landscapes. CAB International . pp. 61-76. Tovább ››
Samu Zoltán Tamás, Bódis Judit, Vaga Anna (2015): Egy belső-somogyi fás legelő múltja, jelene és jövője természetvédelmi szempontból Természetvédelmi Közlemények.Magyar Biológiai Társaság. 21: 253–261 Tovább ››
Varga A, Ódor P, Molnár Zs, Bölöni J (2015): The history and natural regeneration of a secondary oak-beech woodland on a former wood-pasture in Hungary Acta Soc Bot Pol 84(2):215–225 Tovább ››
Varga Anna, Újházy Noémi, Darányi Nikoletta, Molnár Krisztina (2015): A kalotaszegi legelők ajándéka – Adatok a vadgyümölcsfák népi ismeretéhez és használatához Sztánai Füzetek 19., Művelődés Egyesület – Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána, pp. 150–163. Tovább ››

2014

Varga Anna, Molnár Zsolt (2014): The Role of Traditional Ecological Knowledge in Managing Wood-pastures. In: Hartel, T., Plininger, T.: European Wood-pastures in Transition. Routledge. pp.187-202.ISBN-13: 978-0415869898 Tovább ››

2013

Varga Anna, Molnár Zsolt (2013): Ehető vadgyümölcsök és gombák gyűjtése egy bakonyi fáslegelőn. DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK A: TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 13: pp. 93-102. (2013) Tovább ››

2012

Varga Anna, Bölöni János, Molnár Zsolt (2012): Egy beerdősült fás legelő tájtörténete és faállományszerkezete KITAIBELIA 17:(1) p. 153. (2012) Tovább ››

2010

Molnár Csaba, Molnár Zsolt, Varga A (szerk.) (2010): "Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak Jókedvében teremt." Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből. 2003-2009., MTA ÖBKI, Vácrátót, p. 500. Tovább ››
Molnár Zsolt, Babai Dániel, Varga A, Biró Marianna (2010): "Csak tiszta forrásból..." hagyományos ökológiai tudás a Gyimesekben. In: Molnár Cs., Molnár Zs., Varga A. (szerk.): Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből.2003-2009., MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 221-22 Tovább ››

2006

Varga A, Türke Ildikó, Biró Marianna, Horváth D, Révész András, Molnár Zsolt (2006): Múlt-jelen-jövő, tájtörténeti és vegetációdinamikai kutatások a Közép-Tisza vidékén. II. Magyar Tájökológiai Konferencia összefoglalói, Debrecen. pp. 24. Tovább ››
Kapcsolódó MTA ÖK (web)oldalak: 
Nyilvános csatolt dokumentumok: